w kościele zajmujemy 75% miejsc

263 osoby w Kościele!!!

dystans i obowiązkowo maseczki

można korzystać z krzeseł z salki

w wakacje kancelaria od Poniedziałku do Piątku po 1 Mszy

witamy na stronie Parafii Opatrzności Bożej w Gaszowicach

 

W trosce o nasze życie i zdrowie, zobowiązani rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w naszym kościele

tylko 263 osoby  (75 % miejsc) podczas Mszy Św. i Nabożeństw!!!

Prosimy o wyrozumiałość i wzajemne poszanowanie dla nas wszystkich, zwłaszcza dla osób Starszych, które prosimy o pozostanie w domach. Prosimy o sygnały, gdzie możemy dotrzeć z pomocą. 

 

 ...weź do ręki Pismo Święte, zaproś Rodzinę, Sąsiadów, czytaj, rozważaj ubogacaj się Bożą Mądrością, inspiruj.....

zyskaj odpust zupełny!

 

Wydarzenia

 

Zaproszenie na Pielgrzymkę Żywego Różańca

ZAPROSZENIE ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO NA X. ARCHIDIECEZJALNĄ PIELGRZYMKĘ ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO JÓZEFA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Drodzy Diecezjanie!

Rozpoczęliśmy październik; czas, w którym gromadzimy się w kościołach na modlitwie różańcowej. W tej cennej modlitwie rozważamy wraz z Matką Najświętszą i świętym Józefem tajemnice naszego zbawienia, gdy zaś modlimy się we wspólnocie, umacniamy się nawzajem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą oraz w dążeniu do świętości.

W sobotę 9 października odbędzie się X. Archidiecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca. W tym roku miejscem spotkania będzie sanktuarium świętego Józefa w Rudzie Śląskiej. Ten kościół upamiętnia również sługę Bożego ks. Jana Machę, który posługiwał w nim jako wikariusz parafialny. W trwającym aktualnie Roku Świętego Józefa oraz niejako w przeddzień beatyfikacji ks. Jana, zapraszam wspólnotę Żywego Różańca i wszystkich, którym bliski jest Różaniec, do wspólnego pielgrzymowania i modlitwy w intencjach Kościoła, szczególnie naszej archidiecezji.

Pielgrzymka rozpocznie się o godz. 10.30. Konferencję wygłosi ks. bp Grzegorz Olszowski, a po modlitwie różańcowej, o godz. 12.00 rozpocznie się Eucharystia, którą pragnę sprawować wraz duszpasterzami wspólnot różańcowych. Zachęcając serdecznie do uczestnictwa w pielgrzymce, proszę o zachowanie wszystkich norm sanitarnych związanych z pandemią. Osoby, które nie będą mogły osobiście przybyć do Rudy Śląskiej, zapraszam do duchowego udziału w pielgrzymce poprzez transmisję internetową. Zgromadzonym na niedzielnej Eucharystii, uczestnikom październikowych nabożeństw różańcowych i wspólnotom Żywego Różańca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

† Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki


Szczepienie - 15.08.2021r.

Szczepienie_15-08-2021


Zaproszenie do Piekar

ZAPROSZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO
NA PIELGRZYMKĘ KOBIET I DZIEWCZĄT DO PIEKAR ŚLĄSKICH
Drodzy Diecezjanie!
1. Chociaż aktualna sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju wydaje się
stabilna, to służby medyczno-sanitarne przestrzegają przed możliwością wzrostu liczby
zachorowań na koronawirusa w najbliższych miesiącach. W związku z tym zagrożeniem,
kolejny raz apeluję do Was o żarliwą modlitwę w intencji ustania pandemii, a osoby
niezaszczepione proszę o pogłębioną refleksję nad dobrodziejstwem, jakim jest
wynalezienie szczepionek ratujących ludzkie życie.
Bracia i Siostry!
Nawet jeśli decyzja o szczepieniu ma charakter dobrowolny, to powinna ona
uwzględnić prawdę fundamentalną: ludzkie życie i zdrowie są cennymi darami
udzielonymi człowiekowi przez Boga i powierzonymi jego roztropnej
odpowiedzialności. Nie ulega też wątpliwości, że ten rodzaj wyboru należy zawsze
odnosić do piątego przykazania Bożego, które stoi na straży ludzkiego życia, a także
do odpowiedzialności za dobro wspólne. W dobie pandemii przybiera ono konkretne
formy. Są nimi zarówno zdrowie i życie społeczeństwa, jak również prewencja
zdrowotna, której celem jest uwolnienie społeczeństwa od rygorystycznych, nierzadko
uciążliwych obostrzeń sanitarnych. Te ostatnie prowadzą wielu spośród nas do izolacji,
osamotnienia, ograniczania praktyk religijnych, a także do zachwiania właściwego
rozwoju ekonomiczno-gospodarczego naszej Ojczyzny. Mając na uwadze działania
prozdrowotne, opinie medycznych autorytetów, a także dramatyczne świadectwa osób,
które zmagały się w ostatnich miesiącach z koronawirusem, wspólnota naszego
lokalnego Kościoła pozytywnie odpowiada na prośbę Wojewody Śląskiego i włącza się
w akcję szczepień przeciw COVID-19. W ponad 40 parafiach naszej archidiecezji
powstaną w niedzielę 15 sierpnia mobilne punkty szczepień. Skorzystajmy z tej okazji
i przez przyjęcie szczepionki zadbajmy o własne zdrowie, a może nawet życie!
Drogie Siostry! Droga Młodzieży!
2. Z radością przypominam Wam, że z każdym dniem zbliża się wyczekiwana –
po roku koniecznych ograniczeń – stanowa pielgrzymka kobiet i dziewcząt do
Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich.
Mając na uwadze ostanie miesiące, naznaczone zmaganiem się ze skutkami globalnej
pandemii COVID-19, jestem przekonany, że nasze największe w archidiecezji maryjne
sanktuarium stwarza szansę wyjątkowego, duchowego odpoczynku. Jako ludzie wiary
pielgrzymujący po drogach świata ku przyszłemu Miastu (por. Hbr 13,14), możemy
razem z Maryją uwielbiać Jezusa Chrystusa, powierzać Panu Bogu osobiste intencje i
nabierać sił na dalszą drogę, która prowadzi do zbawienia.
Zapraszam więc wszystkie kobiety, wśród nich siostry zakonne i młodzież żeńską
w niedzielę 22 sierpnia do modlitwy na piekarskim wzgórzu. Podejmijmy trud
pielgrzymowania w zorganizowanych grupach, pieszo, na rowerach i autokarami, przy
jednoczesnym zachowaniu wszystkich wymogów sanitarnych.
Pielgrzymkę kobiecego świata rozpoczniemy o godz. 8.30 modlitwą różańcową.
Mszy św. będzie przewodniczył i homilię wygłosi biskup toruński Wiesław Śmigiel,
przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny. Po Eucharystii
zaplanowano godzinę ewangelizacyjną, a następnie o godz. 15 nieszpory maryjne,
podczas których Bożym słowem podzieli się bp Mirosław Gucwa z diecezji Bouar
w Republice Środkowoafrykańskiej.
Szczegółowy program pielgrzymki dostępny jest na plakatach oraz w mediach
archidiecezjalnych. Tych, którzy pozostaną w domach, informuję, że bezpośrednią
transmisję z pielgrzymki przeprowadzą: Telewizja Polonia i TVP Katowice oraz stacje
radiowe: Radio eM i Radio Katowice. Zapraszam więc serdecznie wszystkie pokolenia
kobiet, dziewcząt oraz całe rodziny przed wizerunek Śląskiej Gospodyni, Lekarki!
Licząc na wspólne spotkanie z Świętą Bożą Rodzicielką, Matką naszego
Zbawiciela, wszystkim Jej czcicielom z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa:
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. I życzę błogosławionej, rodzinnej niedzieli.
Szczęść Boże!

† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki


SŁOWO ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO DO WIERNYCH I DUCHOWIEŃSTWA ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

SŁOWO ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO DO WIERNYCH
I DUCHOWIEŃSTWA ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry, Drodzy Księża i Osoby Życia Konsekrowanego!
W nawiązaniu do opublikowanego komunikatu Archidiecezji Krakowskiej z dnia
9 lipca 2021 r. pragnę Was poinformować, że z pokorą przyjmuję wyniki dochodzenia
Stolicy Apostolskiej, o które sam prosiłem, dotyczącego sytuacji zaistniałych w czasie
pełnienia przeze mnie posługi biskupa tarnowskiego. Sytuacje te dotyczyły wykorzystania
seksualnego małoletnich przez duchownych podległych mojej jurysdykcji. Jak się okazało,
w dwóch takich przypadkach doszło do zaniedbań. W związku z tym zwracam się przede
wszystkim do skrzywdzonych oraz ich rodzin ze szczerą i pokorną prośbą o przebaczenie.
O to samo proszę wspólnotę Kościoła tarnowskiego, któremu przez niespełna 14 lat starałem
się służyć na miarę możliwości i sił.
Bracia i Siostry!
Wobec rodzących się w związku z tym pytań i wątpliwości odnośnie do sytuacji
w Archidiecezji Katowickiej jest moją powinnością poinformować was o tym, że w ciągu
niespełna 10-ciu już lat posługi w archidiecezji uruchomiłem wszystkie konieczne
mechanizmy ochrony małoletnich. Żadne zgłoszenie nie zostało pominięte, zlekceważone
czy nierozpoznane. W tych sprawach przestrzegane jest ściśle obowiązujące prawo kościelne
i państwowe. Został stworzony system zapobiegania przestępstwom. W jego ramach
przeprowadzono szkolenia duchownych, katechetów świeckich oraz innych osób pracujących
w instytucjach kościelnych. Działa i jest łatwo dostępny duchowny - przewodniczący zespołu
ds. prewencji, powołani zostali rzecznicy osób pokrzywdzonych i ich duszpasterz. Każda
z osób skrzywdzonych otrzymuje konkretną ofertę pomocy i wsparcia. W obu diecezjach
spotykałem się też osobiście z osobami skrzywdzonymi.
Bracia i Siostry!
Nie ukrywam, że w 24. roku biskupiej posługi przychodzi mi w tych dniach
przeżywać najtrudniejsze chwile w życiu, dlatego z ufnością powierzam się Bożej
Opatrzności i proszę Was o wsparcie modlitwą, zwłaszcza Koronką do Bożego Miłosierdzia.
O takie samo wsparcie i zrozumienie proszę duchowieństwo archidiecezji i osoby życia
konsekrowanego. Wołajmy wspólnie o miłosierdzie dla nas i świata całego.
Razem z Wami pragnę tworzywem modlitwy, cierpienia i pokuty budować wspólnotę
Kościoła, aby był – jak tego chce sam Chrystus – „nie mający skazy czy zmarszczki”
(Ef 5, 27). Niech nas wszystkich ogarnie ojcowskim sercem – św. Józef, patron Kościoła.
† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki
Katowice, 9 lipca 2021 r.


Słowo Przewodniczącego Episkopatu na Dzień Pielęgniarki i Położnej

SŁOWO
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA
PIELĘGNIARKI, PIELĘGNIARZA I POŁOŻNEJ
12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki, Pielęgniarza
i Położnej. To święto tych, których praca jest w pierwszym rzędzie służbą
życiu i zdrowiu ludzi, czyli temu, co jest podstawowym dobrem każdej
osoby ludzkiej. Pielęgniarki, pielęgniarze i położne są wezwani do tego, by
– w miłości wobec chorych i cierpiących – być żywym obrazem Chrystusa
i Jego Kościoła.
Z tej okazji ‒ w imieniu Konferencji Episkopatu Polski – pragnę złożyć
wszystkim osobom należącym do tych grup zawodowych, jak
najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazić wdzięczność za trud
i poświęcenie wkładane w pełnienie tej odpowiedzialnej i jakże
potrzebnej pracy. Wdzięczność moja ‒ oraz jak sądzę milionów naszych
Rodaków ‒ jest tym większa, że obecnie praca ta wykonywana jest w
sytuacji pandemii, z jaką w ostatnich miesiącach zmaga się cały świat. Są
to okoliczności nadzwyczajne, a służba taka ‒ przy zagrożeniu własnego
zdrowia i życia ‒ wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale przede
wszystkim odwagi, hartu ducha oraz umiejętności postrzegania swej
pracy jako misji i służby wobec drugiego człowieka. Dzięki takiemu
nastawieniu ‒ mimo ogromnego wysiłku, nadgodzin oraz zmęczenia ‒
każdy pacjent może otrzymać coś więcej niż tylko pomoc medyczną.
Posługa pielęgniarek to nie tylko zabiegi pielęgnacyjne czy medyczne
świadczone wobec chorych. To również osobiste „wczuwanie się”,
„wzruszanie”, „empatia” z osobą chorego. W potocznym rozumieniu jest to
postawa współodczuwania tego, co przeżywają chorzy. Papież
w tegorocznym Orędziu na XXIX Światowy Dzień Chorego zachęca nas do
okazania uwagi cierpiącemu przez przyjmowanie postawy miłosiernego
Samarytanina. Wzywa do zatrzymania się, wysłuchania, nawiązania
bezpośredniej i osobistej relacji z drugim człowiekiem, okazywania mu
empatii i wzruszenia.
Przy tej okazji, chciałbym podziękować także wszystkim rodzinom
pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych za cierpliwość w znoszeniu
nieobecności najbliższych, których posługa wymaga często dodatkowych
godzin spędzonych z chorymi i potrzebującymi.
Modlę się o życie wieczne dla tych pracowników służby zdrowia, którzy
oddali swoje życie w związku z pełnioną służbą w czasie pandemii. Ufam,
że dobry Bóg okaże im wszystkim swoje miłosierne oblicze, tak jak im je
okazywał wcześniej w chorych i cierpiących, którym służyli.
Wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym z serca błogosławię!
Warszawa, dnia 11 maja 2021 roku


Zaproszenie Metropolity Katowickiego na Pielgrzymkę do Piekar

ZAPROSZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO
NA PIELGRZYMKĘ MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW DO PIEKAR ŚLĄSKICH
Drodzy Diecezjanie!
Po rocznej przerwie rodzi się nadzieja modlitewnego spotkania na piekarskim
wzgórzu, aby wspólnie z przedstawicielami „męskiego świata” powierzyć Bogu w Trójcy
Jedynemu przed wizerunkiem Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej rodzinne
i osobiste intencje. Ostatni rok naszego życia zdominowało globalne zagrożenie jakim jest
pandemia. Przywołując diagnozę papieża Franciszka, trzeba uznać, że w minionych
dziesięcioleciach technologicznego postępu karmiliśmy się marzeniami o świetności
i wielkości, a doszliśmy do zamknięcia, samotności i utraty smaku braterstwa.
Nieoczekiwany cios pandemii, a wraz z nim cierpienie, niepewność i świadomość własnych
ograniczeń, wzywają do ponownego przemyślenia naszego stylu życia, relacji, organizacji
naszych społeczeństw, a przede wszystkim sensu naszego życia (por. FT 33).
Drodzy Bracia! Droga Młodzieży!
Nikt z nas nie może ocalić się sam, w pojedynkę. Dlatego zapraszam mężczyzn
i młodzież męską do modlitwy na piekarskim wzgórzu w niedzielę 30 maja br. od godz.
8.30. Mszy św. będzie przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański,
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. On też wygłosi homilię.
Razem z Maryją oddamy cześć miłosiernemu Bogu, prosząc Go o oddalenie od nas
epidemiologicznego zagrożenia oraz o przywrócenie osobom chorującym łaski zdrowia.
Bożej Opatrzności powierzymy: ludzi pracy, samorządowców, kadrę naukową śląskich
uczelni, młodzież i osoby rozeznające powołanie do służby kapłańskiej. Wdzięcznością
i modlitwą otoczymy personel medyczny i wolontariuszy, a także dziadków, ojców
i synów, współodpowiedzialnych za jakość życia moralnego i religijnego
wielopokoleniowych rodzin Górnego Śląska.
Niestety, sytuacja epidemiologiczna w naszym województwie jest w dalszym ciągu
niestabilna. Dlatego też liczbę pielgrzymów obecnych na piekarskim wzgórzu
ograniczymy do 10 tys. osób, a wszystkich uczestników naszego modlitewnego spotkania
będzie obowiązywała sanitarna profilaktyka wyrażona dezynfekcją dłoni, zasłanianiem
w plenerze ust i nosa maseczką oraz zachowaniem stosownego dystansu. Liczę w tym
względzie na wyrozumiałość i mądrość pielgrzymów oraz dostosowanie się do wskazań
służb kościelnych i cywilnych w imię najważniejszego imperatywu: miłości bliźniego
i troski o zdrowie wszystkich i każdego. Słowo zachęty do udziału w pielgrzymce kieruję
w tym kontekście do osób zaszczepionych i tych, którzy pokonali w ostatnim czasie
zakażenie koronawirusem.
2
Szczegółowy program pielgrzymki dostępny jest na plakatach oraz
w archidiecezjalnych mediach. Parafialni duszpasterze poinformują piekarskich
pielgrzymów o dalszych sprawach organizacyjnych.
Tych, którzy pozostaną w domach informuję, że bezpośrednią transmisję
z pielgrzymki przeprowadzą: Telewizja Polonia i TVP Katowice oraz stacje radiowe: Radio
eM i Radio Katowice. Zapraszam więc serdecznie wszystkie pokolenia do wspólnej,
rodzinnej modlitwy i duchowej łączności z pątnikami. Licząc na spotkanie przed
wizerunkiem Piekarskiej Pani, wszystkim czcicielom Matki naszego Pana i Zbawiciela
z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Szczęść Boże!
Katowice, 13 maja 2021 
† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki


Komunikat księdza Arcybiskupa o święceniach kapłańskich

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO O ŚWIĘCENIACH PREZBITERATU
Drodzy Bracia i Siostry!
W VI Niedzielę Wielkanocną rozpoczynają się rekolekcje dla diakonów
przygotowujących się do przyjęcia sakramentu święceń w stopniu prezbiteratu.
Prowadzącego rekolekcje ojca duchownego naszego Seminarium oraz trzech diakonów,
pochodzących z parafii św. Brata Alberta w Jastrzębiu-Zdroju, Chrystusa Króla
w Lędzinach-Hołdunowie i Wniebowzięcia NMP w Radlinie-Biertułtowach, polecam
modlitwie całej rodziny diecezjalnej. Święcenia kapłańskie odbędą się w katedrze
Chrystusa Króla w Katowicach, w sobotę 15 maja br. o godz. 10.00.
Proszę także o modlitwę w intencji maturzystów, o światło Ducha Świętego dla
nich na czas zdawania egzaminów i podejmowania decyzji o wyborze drogi życiowej.
Módlmy się serdecznie o nowe powołania do wyłącznej służby Bożej, a także
o wytrwanie w powołaniu dla tych, którzy pozytywnie odpowiedzieli na Boże wezwanie.
Wszystkim zgromadzonym na niedzielnej Eucharystii udzielam pasterskiego
błogosławieństwa: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki


100 Rocznica III Powstania Śląskiego

  1. Film dokumentalny „Śląscy bohaterowie” w reż. Kamila Niesłonego - Debiut producencki Panteonu Górnośląskiego we współpracy z TVP3.
  • Dokument ten jest przypomnieniem kontekstu historycznego i dramatycznych wydarzeń III powstania śląskiego, uzupełnionym o relacje członków rodzin powstańców. Autorom udało się również odnaleźć archiwalne wypowiedzi uczestnika tamtych wydarzeń oraz przypomnieć dokumenty zachowane w polskich i niemieckich archiwach.
  • Premiera odbędzie się w niedzielę 2 maja o godz. 10:00 na antenie TVP3 Katowice. Powtórka zaplanowana jest na 4 maja o godz. 17:10 na kanale TVP Historia
  • W załączeniu materiał promocyjny do wykorzystania w publikacjach internetowych.
  1. Spot „Tobie Polsko” przygotowany przez Kancelarię Prezydenta RP.

Życzenia Wielkanocne od Metropolity Katowickiego


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

PROPOZYCJA WG KSIĘGI 'OBRZĘDY BŁOGOSŁAWIEŃSTW'
Przed rozpoczęciem obrzędu można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. 'Zwycięzca śmierci'.


AKLAMACJA WIELKANOCNA
Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.


CZYTANIE
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5,16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie,
taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
Albo:
Mt 6,31-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie:
co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego
wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga
i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Obrzędy błogosławieństwa
MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się; Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim
zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy
z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy
Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
PO POSIŁKU WERSET Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
MODLITWA Ojciec rodziny lub przewodniczący: Módlmy się.
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak
dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie,
które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć
i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje
i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Na zakończenie można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. 'Otrzyjcie już łzy płaczący'.


Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Gaszowicach, siedziba: 44-293 Gaszowice, Wiejska 18.