Jezu Ufam Tobie!

Sakramenty

Chrzest

 

 • Sakramentu chrztu udzielany jest w czasie Mszy chrzcielnej w ostatnią sobotę miesiąca.
 • Rodzice pragnący przez chrzest włączyć swoje dziecko do wspólnoty Kościoła winni zgłosić się do Kancelarii Parafialnej na 2 tygodnie przed planowaną datą chrztu z oryginałem metryki urodzenia dziecka.
 • Rodzicem chrzestnym może być katolik ochrzczony i bierzmowany, który ukończył 16 rok życia i prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.
 • Chrzestnym nie może być osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim.

Nauka przedchrzcielna odbywa się w piątek poprzedzający dzień udzielania chrztu po Mszy  wieczornej.

 

 

Namaszczenie Chorych

 

 • Sakramentu chorych udziela się na każde życzenie osoby, która takiego umocnienia potrzebuje.
 • Tego sakramentu należy udzielić wiernym, których życie jest zagrożone z powodu choroby lub podeszłego wieku.
 • Sakrament ten można powtarzać, jeśli chory po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał i ponownie zachorował albo w czasie trwania tej samej choroby nastąpiło poważne pogorszenie.
 • Chorym, którzy stracili przytomność lub używanie rozumu, można udzielić sakramentu, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że jako wierzący prosiliby o to, gdyby byli przytomni.

 

 

Małżeństwo

Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zapoznać się z nowymi zasadami przygotowania do Sakramentu Małżeństwa na platformie narzeczeni.katowicka.pl!

następnie zgłosić się do Kancelarii Parafialnej na ok. 6 miesięcy przed planowaną datą zawarcia sakramentu małżeństwa.

 

Powinni ze sobą zabrać:

 

 • dowody osobiste
 • świadectwa chrztu (wystawione nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami)
 • świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej
 • świadectwa ukończenia Katechumenatu Przedmałżeńskiego (w przypadku nieukończonej katechizacji w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej)
 • pamiątkę bierzmowania (gdy daty bierzmowania nie ma zaznaczonej na świadectwie chrztu)
 • zaświadczenie o udziale w Naukach Przedślubnych
 • zaświadczenie o wizycie w Poradni Życia Rodzinnego
 • zaświadczenie o udziale w Dniu Skupienia dla Narzeczonych
 • należy również znać datę przyjęcia I Komunii św.
 • Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, jeśli ślub ma być ślubem tzw. Konkordatowym. Jest ono ważne przez 3 miesiące

 

Bierzmowanie

 

Sakramentu bierzmowania udzielany jest zasadniczo młodzieży kończącej naukę w gimnazjum. Dorośli, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a pragnęli by to uczynić winni zgłosić się do proboszcza.

 

Spotkanie  po zapowiedziach co miesiąc.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Gaszowicach, siedziba: 44-293 Gaszowice, Wiejska 18.