Jezu Ufam Tobie!

Powołania

Kapłani pochodzący z parafii

 

Kapłan Czas aktywności

+ ks. Granieczny Sylwester

18.02.1929 - 26.04.1934

+ ks. Francus Emanuel

25.01.1934 - 26.04.1934

+ ks. Biichler Albert

27.04.1934 - 31.07.1960

+ ks. Woźnica Arnold

30.08.1957 - 31.08.1958

ks. Janyga Arkadiusz

01.09.1958 - 29.08.1962

ks. Cyran Czesław

01.08.1960 - 08.06.1964

ks. Niewrzoł Joachim

30.08.1962 - 29.08.1965

+ ks. Bombik Jan

25.06.1964 - 26.02.1970

ks. Mrozek Tomasz

30.08.1965 - 01.09.1967

ks. Kuczera Franciszek

13.09.1967 - 01.08.1969

 

 Wstąpili do klasztoru

 

Osoba  Rok wstąpienia Powołanie

+ s. Norberta Pypeć

 1913 r. Austria
+ s. Sibillina Pypeć  1915 r. Austria
+ s. Maria Sirina Lepiarczyk 1916 r. Służebniczki
+ Chrysantka Pypeć 1918 r. Austria
+ s. Agata Durczok 1920 r. Austria
+ s. Pastorella Durczok 1921 r. Austria
+ s. Małgorzata Widburga Lepiarczyk 1922 r. Austria
+ s. Klara Biichler 1932 r. Austria
+ br. Dydak August Tomiczek 1931 r. Kapucyn
+ s. Anna Biichler 1934 r. Austria
s. Maria Mrozek 1988 r. Salezjanki
s. Maria Ave (Anna Porwoł) - Sercanka
s. Maria Jona (Franciszka Porwoł) - Sercanka

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Gaszowicach, siedziba: 44-293 Gaszowice, Wiejska 18.