witamy na stronie Parafii Opatrzności Bożej w Gaszowicach

 

Pan Zmartwychwstał i jest z nami! Alleluja Alleluja!

Niech ta Prawda napełnia nasze serca nieustającą radością i przemienia każdego z nas!

Tego życzymy wszystkim Mieszkańcom naszej parafii i przybyłym gościom z darem modlitwy i wdzięczności; x. Adam, x. Jakub, x. Michał,   x. Mateusz i x. Franciszek, x. Piotr, x. Jarosław, x. Wiesław i  Misjonarze z Ameryki i Zambii.

 

 

 

 ...weź do ręki Pismo Święte, zaproś Rodzinę, Sąsiadów, czytaj, rozważaj ubogacaj się Bożą Mądrością, inspiruj.....

zyskaj odpust zupełny!

 

Wydarzenia

 

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO PRZED 65. ROCZNICĄ ŚWIĘCEŃ PREZBITERATU ARCYBISKUPA SENIORA DAMIANA ZIMONIA

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
PRZED 65. ROCZNICĄ ŚWIĘCEŃ PREZBITERATU
ARCYBISKUPA SENIORA DAMIANA ZIMONIA
Drodzy Bracia i Siostry!
W środę 21 grudnia 2022 r. przypada 65. rocznica święceń kapłańskich
emerytowanego arcybiskupa katowickiego Damiana Zimonia. Chcemy dziękować Bogu
za dzieła, których dokonał w życiu i posłudze czcigodnego Jubilata przez łaskę
sakramentalnego kapłaństwa.
Polecam Księdza Arcybiskupa Damiana serdecznej pamięci i modlitwie całego
Kościoła katowickiego. Szczególnie w dniu Jubileuszu módlmy się w naszych kościołach
w intencji Jubilata: o Boży pokój i radość, dobre zdrowie i wszelkie dobro
na dalsze lata życia.
Wszystkim zgromadzonym na niedzielnej Eucharystii udzielam z serca
pasterskiego błogosławieństwa.
† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki


Komunikat Metropolity katowickiego

„Chrystus dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić” (por. 2 Kor 8, 9).

 

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO PRZED ŚWIATOWYM DNIEM UBOGICH

 

Światowy Dzień Ubogich, który przypada w przyszłą niedzielę 13-go listopada,
obchodzony będzie w tym roku pod hasłem „Chrystus dla was stał się ubogim, aby was
ubóstwem swoim ubogacić” (por. 2 Kor 8, 9).
Ojciec Święty Franciszek wskazuje w orędziu na ten dzień, że „bogactwem Jezusa
jest Jego miłość, która nie zamyka się na nikogo i wszystkim wychodzi na spotkanie,
szczególnie tym, którzy są usunięci na margines i pozbawieni tego, co konieczne”.
Jesteśmy wezwani, aby naśladować ubóstwo Jezusa Chrystusa, dzieląc się tym, co mamy,
zaczynając od najbardziej potrzebujących. W Światowy Dzień Ubogich chcemy otoczyć
wszystkich ubogich troską i modlitwą. Niech ten dzień będzie okazją do zainteresowania
się ubogimi w naszych parafiach i miejscowościach, do zorganizowania spotkań z nimi,
udzielenia im pomocy duchowej i materialnej.
Chrześcijanie zawsze byli i są wrażliwi na potrzeby ubogich. Już w pierwszych
wiekach z radością i poczuciem odpowiedzialności organizowano zbiórki, aby
najbiedniejszym nie zabrakło tego, co konieczne do życia. Zbiórka w wymiarze
rzeczowym będzie trwała od 7-20 listopada, zaś w wymiarze finansowym w Światowy
Dzień Ubogich, czyli w przyszłą niedzielę.
W Światowy Dzień Ubogich chcemy okazać solidarność i przeciwdziałać
wykluczeniu energetycznemu, przeprowadzając zbiórkę finansową przed naszymi
kościołami. Po niedzielnych mszach św. 13-tego listopada członkowie parafialnych
zespołów Caritas zbiorą ofiary na ubogich dotkniętych ubóstwem energetycznym,
brakiem prądu czy ogrzewania. Zebrane środki, przekazane do naszej diecezjalnej
Caritas, posłużą wsparciu osób i placówek najbardziej dotkniętych kryzysem
energetycznym i ekonomicznym. Ofiary można składać również poprzez nasz portal
zbiórkowy o nazwie „Dobrodaj” lub bezpośrednio, wpłacając je na konto katowickiej
Caritas.
Wszystkich Diecezjan zawierzam Matce Sprawiedliwości i Miłości Społecznej,
patronce naszej archidiecezji, prosząc, by pomagała nam w dążeniu do solidarności
z ubogimi oraz wypraszała wolność od przywiązania do dóbr materialnych i otwartość
serc na potrzeby bliźnich.
Wszystkim Darczyńcom składam szczere podziękowanie i z serca błogosławię
na czas, który przed nami, zwierzając go Bożej Opatrzności przez ręce Maryi, Królowej
Pokoju.

 


Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki


Dyspensa 11 Listopada

DEKRET O DYSPENSIE od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych
w piątek 11 listopada 2022 r.


Mając na uwadze charakter piątku przypadającego dnia 11 listopada 2022 roku,
obchodzonego jako Narodowe Święto Niepodległości, działając po myśli kan. 87 § 1 KPK,
udzielam wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji
Katowickiej dyspensy od obowiązku zachowania w tym dniu wstrzemięźliwości
od pokarmów mięsnych.
Korzystających z dyspensy zachęcam do podjęcia w najbliższym czasie czynu
charytatywnego względnie modlitwy w intencjach Ojca Świętego i Kościoła Katowickiego.
† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowick


Rekolekcje dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

PROGRAM REKOLEKCJI DLA KANDYDATÓW

 DO BIERZMOWANIA

KOKOSZYCE, 21-23.10.2022

 

 

21.10.2022 – PIĄTEK- DZIEŃ PRZYJAZDU

 

18.00 - Rozpoczęcie rekolekcji , Informacje o domu i regulaminie – (ks. dr Janusz  Wilk; ks. dr Tadeusz Czakański)

18.20 - Kolacja

18.50 - Zakwaterowanie w Domu Rekolekcyjnym

19 30 -  konferencja w kaplicy (ks. Michał Wala), Adoracja Najświętszego Sakramentu okazja do spowiedzi

21.00 - błogosławieństwo, Apel Jasnogórski

22.00 - Cisza nocna

 

22.10.2022 – SOBOTA - II DZIEŃ REKOLEKCJI

 

7.45 -  Pobudka

8.15 -  Modlitwa poranna  

8.30 -  Śniadanie

9.45 -  Eucharystia z kazaniem

11.00 – konferencja w kaplicy

12.30 -  Obiad

15.00-  Koronka do Miłosierdzia Bożego i konferencja  o Bożej Miłości (Rafał Smołka)

Ok. 16.00 - Podwieczorek

16.45 - Droga Krzyżowa w Parku 

18.00 - Kolacja

19.45 - Pogodny wieczór

21.00 - Modlitwa wieczorna, Apel Jasnogórski

22.00 - Cisza Nocna

 

23.10.2022 – NIEDZIELA – III DZIEŃ REKOLEKCJI

 

7.45 -  Pobudka

8.15 -  Modlitwa poranna

8.30 -  Śniadanie

10.00 -  Eucharystia z kazaniem

11.15-  spotkanie przy kominku podsumowanie

12.30 - Obiad

13.00 - zakończenie Rekolekcji i rozesłanie


Zaproszenie na Święto Bierzmowanych.

ZAPROSZENIE MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
NA ŚWIĘTO BIERZMOWANYCH
Drodzy Rodzice Bierzmowanych i Świadkowie! Drodzy Bierzmowani!
Na początku nowego roku szkolnego chcemy we wspólnocie archidiecezji, parafii
i rodzin wspomnieć przeżywane prze Was niedawno spotkanie z Duchem Świętym
w sakramencie bierzmowania.
Będziemy wspólnie dziękować wszechmocnemu Bogu za Ducha Świętego i Jego dary
podczas Archidiecezjalnego Święta Bierzmowanych, które odbędzie się w sobotę
15 października br. pod hasłem: „Młodzi - mocni Duchem”.
Bardzo serdecznie zapraszam młodzież z wszystkich parafii naszej archidiecezji, która
w minionych dwóch latach przyjęła sakrament bierzmowania. Do katedralnego wieczernika
w Katowicach zapraszam także świadków bierzmowania i animatorów.
Dziękując Bogu za sakrament prowadzący ku dojrzałości chrześcijańskiej, otworzymy
nową kartę Waszego współdziałania z Duchem Świętym i zaangażowania w dzieło
ewangelizacji. W ramach naszego spotkania doświadczymy bogactwa i piękna młodego
Kościoła zebranego na celebracji Eucharystii, radosnej zabawie oraz wspólnym posiłku.
Spotkanie rozpoczniemy o godz. 10.30, planowane zakończenie ok. godz. 16.00.
Drodzy Młodzi Przyjaciele!
Wraz z innymi szafarzami sakramentu bierzmowania oczekuję Was w katedrze
Chrystusa Króla w Katowicach, a na drogę pielgrzymowania udzielam Wam błogosławieństwa:
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

+ Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki


Słowo Arcybiskupa katowickiego na miesiąc Październik

SŁOWO ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO NA PAŹDZIERNIK Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry w Chrystusie!

            Kończy się pierwszy miesiąc kolejnego roku szkolnego i formacyjnego, w którym już bez ograniczeń możemy uczestniczyć w życiu Kościoła. Znowu jesteśmy razem na Eucharystii, która daje życie, gromadzimy się w parafiach na spotkaniach grup modlitewnych i apostolskich. Z wdzięcznością patrzymy na posługę duszpasterzy, na trud szkolnych katechetów oraz zaangażowanie liderów i animatorów wspólnot. Wrześniowe spotkania nowych rad duszpasterskich i ekonomicznych są wyrazem zaangażowania i troski wiernych o Kościół w duchu synodalnym. Życzę wszystkim światła Ducha Świętego w trosce o formację młodego pokolenia, szczególnie w dziele przygotowania do przyjęcia sakramentów Eucharystii i bierzmowania, a także w prowadzeniu narzeczonych do sakramentu małżeństwa. Wkrótce rozpocznie się nowy rok akademicki. Błogosławię wszystkim podejmującym trud studiów i rozeznawania drogi swojego powołania. Z pasterską troską myślę o alumnach Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, zwłaszcza o nowych kandydatach do kapłaństwa. Przed nami październik – miesiąc wielkiej modlitwy Kościoła. W modlitwie różańcowej przez ręce Matki Bożej powierzymy Jezusowi Chrystusowi to wszystko, czym żyje nasza archidiecezja, parafie, rodziny i każdy z nas. Będziemy upraszać dar pokoju dla całej rodziny ludzkiej. Różaniec jest streszczeniem naszej wiary, wyjątkową modlitwą biblijną o wielowiekowej tradycji, jest też skuteczną modlitwą wstawienniczą. Modlitwa różańcowa bywa pomocą również w chwilach trudnych. Warto uświadomić sobie, że nasz nowy błogosławiony, ks. Jan Franciszek Macha modlił się w więzieniu na różańcu, który sam zrobił z włókien swojego siennika. Ten niezwykły różaniec zachował się i jest dla nas dzisiaj wyjątkową pamiątką, niemal relikwią, którą pozostawił nam ten święty człowiek. Szczególną moc ma wspólna modlitwa różańcowa podczas codziennych nabożeństw, a także we wspólnotach róż różańcowych, które istnieją w niemal wszystkich parafiach naszej archidiecezji. Wspólnota Żywego Różańca przeżywa teraz szczególny czas nowenny lat przed jubileuszem 200-lecia istnienia, który będziemy obchodzili w roku 2026. W ramach przygotowań do jubileuszu, w różnych kościołach archidiecezji – nazywanych kościołami stacyjnymi Wielkiej Nowenny – odbywają się spotkania modlitewne i formacyjne dla róż różańcowych z poszczególnych dekanatów. Serdecznie zapraszam członków Żywego Różańca i wszystkich wspólnot pielęgnujących kult Matki Najświętszej do katowickiej katedry w sobotę 8 października na XI Pielgrzymkę Archidiecezjalną. Pragniemy zjednoczyć się w modlitwie różańcowej od godz. 10.30, a szczególnie podczas południowej Mszy św. koncelebrowanej z duszpasterzami grup różańcowych.

Tegoroczna pielgrzymka będzie miała charakter dziękczynny za dar beatyfikacji Pauliny Jaricot - założycielki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca. Dzieła, które założyła, trwają 200 lat i wciąż przynoszą Kościołowi dobre, ewangeliczne owoce. U ich początków była głęboka, osobista więź Pauliny ze Zbawicielem, któremu już w młodości oddała całe swoje serce. Żyjąc jako osoba świecka, czerpała siły z codziennej Eucharystii, powierzając wszystkie swoje dzieła opiece Matki Najświętszej. Pozostawiła nam przykład umiłowania Kościoła, troski o misje, a także o lepszy los ludzi pracy. Ufam, że jej beatyfikacja, przede wszystkim zaś jej wstawiennictwo w niebie będzie dla całej wspólnoty Żywego Różańca wielką łaską i nowym impulsem do trwania w modlitwie różańcowej w łączności z Kościołem. Pielgrzymów do katowickiej katedry zachęcam również do odwiedzenia nowo otwartego Panteonu Górnośląskiego, który ukazuje nie tylko naszą historię, ale również pulsuje tradycją i życiem archidiecezji. Przy okazji tej pielgrzymki, ale również w innym czasie warto również odwiedzić nową siedzibę Muzeum Archidiecezjalnego oraz Izbę Pamięci bł. ks. Jana Franciszka Machy i Salę Misyjną w budynku Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, w pobliżu katedry. Na pielgrzymowanie do katedry oraz przeżywanie października w modlitewnej jedności udzielam członkom wspólnot Żywego Różańca i wszystkim uczestnikom niedzielnej Eucharystii pasterskiego błogosławieństwa.

† Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki


List na Tydzień Wychowania

Ja jestem drogą, prawdą i życiem (J 14, 6)

 List Pasterski Episkopatu Polski z okazji XII Tygodnia Wychowania

 Drodzy Bracia i Siostry,

Już od dwunastu lat w pierwszą niedzielę września kierujemy do Was słowo związane z Tygodniem Wychowania. W dzisiejszej Ewangelii Jezus przypomina swoim słuchaczom: „Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem” (Łk 14, 33). Te słowa Chrystusa uczą nas, że dojrzała decyzja pójścia za Jezusem wymaga konkretnych odniesień do naszego całego życia, w tym także do dzieła wychowania.Musimy więc pytać siebie nieustannie, w jaki sposób my, jako wychowawcy, rodzice, dziadkowie, nauczyciele, uwzględniamy w naszych relacjach z wychowankamito, że jesteśmy uczniami Chrystusa?

Myślą przewodnią XII Tygodnia Wychowania, który rozpocznie się w naszej Ojczyźnie w przyszłą niedzielę, stanowić będą słowa Jezusa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6). Towarzyszyć nam będzie również postać św. abpa Józefa Bilczewskiego, którego setną rocznicę śmierci będziemy przeżywać w tym roku szkolnym.Urodził się on 26 kwietnia 1860 r. w Wilamowicach, na terenie dzisiejszej diecezji bielsko-żywieckiej, a zmarł 20 marca 1923 r. we Lwowie. Był rektorem Uniwersytetu Lwowskiego i w latach 1900-1923 arcybiskupem metropolitą lwowskim. Św. Józef Bilczewski w swej działalności i nauczaniu wiele miejsca poświęcił sprawie chrześcijańskiego wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych. Świadectwem tego są treści wychowawcze zawarte w jego pasterskich listach, które pisał w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem.

 Konieczność perspektywy wiary w wychowaniu

Św. abp Józef Bilczewski w jednym ze swoich listów napisał: „Istnienie i zadanie człowieka nie kończy się na tym świecie. (…) Dzięki Bogu, że nie, bo gdyby doczesność była nam ostatecznym kresem, to życie nasze, życie ludzkości byłoby najstraszniejszą zagadką” (Św. abp Józef Bilczewski, O Kościele Chrystusowym. List Pasterski do duchowieństwa i wiernych).Życie człowieka nie ogranicza się do doczesności, dlatego chrześcijański wychowawca patrzy na swoje zadania z perspektywy wiary, która sięga poza horyzont tego świata. Dla arcybiskupa Bilczewskiego Kościół jest „szkołą dla nieba”, która w swym programie wychowawczym uwzględnia ostateczny cel istnienia. Takie spojrzenie ratuje przed pesymizmem sianym przez tych, „według których nie warto żyć”, gdyż „życie, według nich jest złem i tylko złem”, i tworzy je tylko „bezcelowe ciągłe cierpienie i straszna nuda”(Św. abp Józef Bilczewski, Młodości!Ty nad poziomy wylatuj!List Pasterski do uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich).Wiara i zaufanie Bogu wnosi natomiast w pracę wychowawczą optymizm i nadzieję. Życie ma sens. Gwarantem tego sensu jest Bóg, który pomimo obecnego w świecie zła i cierpienia zapewnia nas, że to do Niego należy ostatnie słowo. Sens ma również wychowywanie, także wtedy, kiedy w życiu wychowanków nie widać jeszcze owoców podejmowanych wysiłków. Trzeba oczywiście czynić wszystko, co w naszej ludzkiej mocy, korzystać z dostępnych metod i środków wychowawczych, ale trzeba też pamiętać o modlitwie i powierzeniu wychowanków Bogu, który „mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy” (Ef 3,20). 

 Decyzje zawsze z Jezusem – Drogą

Uwzględnienie w życiu perspektywy wiary ma też wpływ na podejmowanie przez nas życiowych decyzji. Człowiek, który z wiarą patrzy na życie, w planowaniu swojej przyszłości radzi się zawsze Jezusa, który jest jedyną pewną i bezpieczną Drogą. Dokonując w ten sposób mądrych wyborów dobrze i kompetentnie będzie wypełniałswe obowiązki. Będzie czynił wszystko z oddaniem i z miłością. Powiemy wtedy o kimś takim, że jest to lekarz, nauczyciel, ksiądz, urzędnik z „powołania”. Ten ktoś odnalazł swoje miejsce w życiui dobrze wykorzystuje swoje predyspozycje oraz talenty w służbie Bogu i dla dobra bliźnich.

Św. abp Józef Bilczewski wychodząc z założenia, że ludzie najlepiej spełniają to, do czego lgnie ich serce, widzi w rozeznawaniu życiowej drogi z Bogiem jeden z najważniejszych elementów formacji własnej: „Strach ogarnia mię na myśl – pisze św. Józef Bilczewski– że całe życie człowieka zależy od dwóch, trzech czy czterech tak i od tyluż nie, wypowiedzianych między dziesiątym a trzydziestym rokiem życia lub nawet wcześniej”. Pochopne decyzje, podejmowane bez głębszego namysłu, wynikające z towarzyszącej im płytkiej motywacji mogą wywrzeć negatywne skutki na całe dalsze życie. Stąd konieczność nieustannego zadawania sobie pytania, czego oczekuje od nas w danej chwili Bóg: „Przede wszystkim mamy zawsze pamiętać o tym, że życie nie jest igraszką losu i nie wedle ślepego układa się trafu. Miłość Boża nas stworzyła, ona też obmyśliła stan, czyli drogę, na której najbezpieczniej i najpożyteczniej możemy spełnić obowiązki na ziemi i zdążyć do nieba”.(Św. abp Józef Bilczewski, Młodości!Ty nad poziomy wylatuj!List Pasterski do uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich).Życiowe decyzje powinny być zawsze poprzedzone modlitwą i rozeznaniem woli Bożej. Trzeba pamiętać, że poczucie szczęścia i satysfakcja w życiu nie są celem procesu rozeznawania, ale pojawiają się jako „skutek uboczny” dobrych decyzjiPrzemieniające spotkanie z Jezusem – Życiem 

Arcybiskupowi Józefowi Bilczewskiemu przyszło kierować archidiecezją lwowską w czasie, gdy Polska po 123 latach zaborów odzyskiwała na nowo utraconą wolność. W listopadzie 1918 roku skończył pisać obszerny list, a właściwie traktat pedagogiczny poświęcony kształtowaniu charakteru, który opublikował jako List pasterski skierowany do uczniów szkół średnich. Bardzo ciekawie zwraca w nim uwagę, że choć na przestrzeni wieków pojawiało się wielu bardzo szlachetnych ludzi, to nikt z nich nie był w stanie urzeczywistnić w swym życiu ideału doskonałego człowieka. Przywołuje przykład Cycerona, który stwierdził, że filozofowie opisali wprawdzie, jakie cechy powinien mieć „idealny mędrzec”, jeśli w ogóle się kiedyś pojawi, ale on, Cyceron, żadnegotakiego człowieka jeszcze nie spotkał. Natomiast abp Bilczewski ukazuje Osobę, która stanowi ucieleśnienie tego ideału. Jest nią Jezus Chrystus.  Jezus pogodził w sobie w harmonijny sposób to, co może wydawać się nie do pogodzenia: „Jest w Nim prawda bez zarozumiałości, skromność bez afektacji, stałość bez uporu, miękkość bez pobłażliwości, powaga bez wyniosłości, życzliwość bez słabości, umartwienie bez wyszukanej ostrości, pokora razem z godnością, prostota razem z dostojnością, największa ruchliwość obok najgłębszego spokoju, modlitwa, ale i praca, nienawiść do złego, ale współczucie dla złych (…) ukochanie samotności, ale też oddanie się życiu towarzyskiemu, o ile tego wymagało Jego posłannictwo. (…) Chrystus w codziennym obcowaniu z ludźmi był przystępny, pełen szczerości i najwyższej delikatności. (…) Nigdy więcej majestat nie był tak słodki, jak u Jezusa, a dobroć równie majestatyczna” (Św. abp Józef Bilczewski, Charakter. List Pasterski do uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich).

Prosimy wszystkich Rodziców, Duszpasterzy i Katechetów, by odczytali te słowa jako zachętę do włączenia się w dzieło ewangelizacji, której celem jest budowanie zażyłej więzi z Jezusem. Zróbmy wszystko, by przygotowanie do sakramentów świętych, zwłaszcza sakramentu bierzmowania we wszystkich polskich parafiach miało charakter ewangelizacyjny. Zatroszczmy się o rozwój wspólnot ewangelizacyjnych. Doświadczenie głębokich więzi we wspólnocie, pośrodku której jest Chrystus, otwiera serca i stanowi najtrwalszy motyw trwania w przyjaźni z Bogiem.

Drodzy Bracia i Siostry, każde spotkanie z Jezusem to nie tylko okazja, aby  kontemplować Jego Osobę, ale też źródło siły dozmiany życia. Mówią o tym historie ludzi, którzy tego doświadczyli i byli w stanie rozpocząć wszystko od nowa niezależnie od okoliczności życiowych i obciążeń z przeszłości. Wymownym znakiem wobec świata jest sprawowanie przez papieża Franciszka Mszy Wieczerzy Pańskiej w zakładach karnych. Odwiedzając w czasie Światowych Dni Młodzieży w Panamie Ośrodek Karny dla Nieletnich papież Franciszek powiedział: „Jezus przełamuje logikę, która oddziela, wyklucza, izoluje i fałszywie dzieli między dobrymi a złymi. Papież dodał, że „Pan Jezus czyni to stwarzając więzi”. 

 Ku lepszemu poznaniu Jezusa – Prawdy

W jednym ze swoich listów pasterskich abp Bilczewski zwracając uwagę na dobrodziejstwa płynące z korzystania przez jego diecezjan z usług towarzystw ubezpieczeniowych, przypomina, że trzebarównież pamiętać o asekuracji swej duszy na szczęśliwe życie wieczne. Polisa ubezpieczeniowa musi być odnawiana co roku, w przeciwnym razie straci ważność. Tak samo stale trzeba dbać o rozwój wiary, aby być ubezpieczonym „od ognia wiecznego i na szczęśliwe życie wieczne” (Św. Abp Józef Bilczewski, Sumienie. List pasterski w latach wojny 1914-1915).

Dzisiaj coraz wyraźniejwidać konieczność szeroko rozumianej troski o formację stałą dorosłych, w tym o poziom wiedzy religijnej. Abp Józef Bilczewski z właściwą sobie przenikliwością pisał: „Nie wystarcza wyuczenie się na pamięć kilku formułek katechizmu czy dogmatyki i etyki. Nic bardziej religii nie szkodzi jak powierzchowna jej znajomość. (…) Choćbyście i najpilniej się uczyli, to ta szczypta wiedzy religijnej, której nabędziecie w szkole, nie może wam starczyć na całe życie” (Św. abp Józef Bilczewski, Młodości!Ty nad poziomy wylatuj!List Pasterski do uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich). Jako rektor Uniwersytetu Lwowskiego św. Józef Bilczewski wzywał swych studentów, by rozwijali wiedzę religijną poprzez lekturę książek czy słuchanie kazań tak, by zharmonizować znajomość prawd wiary i ich głębokich uzasadnień ze zdobytym wykształceniem (Św. abp Józef Bilczewski, Młodości!Ty nad poziomy wylatuj!List Pasterski do uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich). Niech każdy z nas postawi sobie pytanie o poziom swojej wiedzy religijnej. Zasada dotycząca ludzkich relacji, w myśl której, jeśli się kogoś kocha, zmierza się do tego, aby go jak najlepiej poznać, obowiązuje także w naszej relacji z Bogiem. Dziś bez przeszkód można dotrzeć do dobrej literatury religijnej w postaci książek i czasopism, działają katolickie rozgłośnie radiowe, dostępne są programy telewizyjne redakcji katolickich. Niewyczerpanym źródłem dobrych treści pogłębiających wiarę jest również internet. Starajmy się korzystać z tych wszystkich możliwości. Szczególnie cenne są organizowane w parafiach spotkania w ramach katechezy dorosłych.

 Drodzy Bracia i Siostry,

Zapraszamy Was wszystkich do włączenia się w przeżywanie XII Tygodnia Wychowania w Polsce. Słowa tej zachęty kierujemy do Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców, Duszpasterzy i Katechetów, Przedstawicieli środków społecznego przekazu, Parlamentarzystów i Samorządowców odpowiedzialnych za realizację procesu wychowawczego i kształt szkoły w naszej Ojczyźnie.

Niech we wszystkim, co czynimy, towarzyszy nam przesłanie św. abpa Józefa Bilczewskiego: „Panu Bogu dajmy zawsze pierwsze miejsce w naszej myśli i sercu! Nie traćmy Go nigdy z oczu! Niech będzie tą gwiazdą, wedle której mamy się orientować w każdym życia przypadku” (Św. abp Józef Bilczewski, Młodości! Ty nad poziomy wylatuj! List Pasterski do uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich).

Jakże ważne jest to, byśmy kształtowali serca własne i bliźnich w oparciu o Ewangelię. Tak uformowane serca będą mężne i zdolne do konfrontacji z trudną sytuacją, w jakiej przychodzi nam żyć. Będą też otwarte na drugiego człowieka, co jest tak istotne zwłaszcza dziś, kiedy tak wiele naszych Sióstr i Braci z Ukrainy uciekając przed wojną przybyło do naszego kraju. Przyjmujemy ich z miłością. Niech nigdy nam nie zabraknie tej miłości i potrzeby bliskości z tymi, którzy nas potrzebują. To jest sprawdzian naszej wiary i owoc wychowania w szkole Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Na rozpoczynający się wkrótce XII Tydzień Wychowania przyjmijcie Boże błogosławieństwo i zapewnienie o modlitwie w intencji wszystkich polskich Wychowawców oraz tych, wobec których podejmują oni swą posługę.

 Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi

obecni na 392. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,

Zakopane, 6-7 czerwca 2022 r.

 

 

 Za zgodność:

 + Artur G. Miziński

 Sekretarz Generalny KEP

 

 

 


Zaproszenie na Pielgrzymkę Jubileuszową do Pszowa

ZAPROSZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO DO UDZIAŁU W PIELGRZYMCE DO MATKI BOŻEJ UŚMIECHNIĘTEJ W PSZOWIE
Drodzy Diecezjanie! Mieszkańcy Ziemi Jastrzębskiej, Wodzisławskiej i Rybnickiej!
Mija już 300 lat, odkąd Bóg złożył na południu naszej archidiecezji jeden z najcenniejszych darów dla społeczności Śląska, Polski i jej sąsiadów. To obecność Maryi w wizerunku Pani Uśmiechniętej w Pszowie. Przypomnijmy, że w 1722 r. grupa parafian z Pszowa udała się do Częstochowy. Zakupili tam wówczas kopię obrazu jasnogórskiego i postarali się o jego pobłogosławienie poprzez przyłożenie kopii do cudownego wizerunku Maryi Jasnogórskiej. W drodze powrotnej słabo zabezpieczony malunek uległ zniszczeniu. Oddano go do renowacji malarzowi, który przemalował oblicze Czarnej Madonny na „jasną Maryję”, której uśmiech odtąd przenika naszą śląską ziemię. Obraz Pani Uśmiechniętej od samego początku był otaczany żywą czcią wiernych, którzy za Jej wstawiennictwem wypraszali u Boga wiele łask uzdrowień duszy i ciała. Pszowskie wzgórze stało się miejscem pielgrzymek, gromadzącym tysiące wiernych szukających u Matki pociechy, wsparcia i nadziei. Dzięki swej pątniczej historii oraz nauce kolejnych śląskich biskupów pszowskie sanktuarium stało się amboną, z której diagnozuje się sytuację współczesnych rodzin: miejsce Boga w rodzinach, rolę miłości w relacjach ludzkich, a także znaczenie wierności małżeńskiej oraz nadziei w świecie nierzadko naznaczonym rozpaczą. Bracia i Siostry! Już 11 września Pani Uśmiechnięta zgromadzi nas kolejny raz na swoich urodzinach! Będziemy w rodzinnej atmosferze celebrować Święto Jej Narodzenia. Zapraszam Was na uroczystą sumę odpustową o godz. 11.00 we wspólnotach rodzinnych i wielopokoleniowych. Zapraszam szczególnie wiernych dekanatu Pszów oraz dekanatów ościennych Ziemi Jastrzębskiej, Rybnickiej i Wodzisławskiej. Niech nie zabraknie na pielgrzymce przedstawicieli grup, ruchów i stowarzyszeń kościelnych oraz – zgodnie ze zwyczajem minionych lat – drużyn skautów i harcerzy. Transmisja sumy odpustowej będzie dostępna na parafialnym kanale YouTube bazyliki w Pszowie oraz w Radiu eM. Tegoroczna uroczystość odpustowa rozpocznie w pszowskiej parafii Rok Jubileuszowy, który będzie trwał do 10 września 2023 r. Stolica Apostolska udziela wszystkim uczestniczącym w uroczystościach jubileuszowych odpustu zupełnego. Polecam te wielkie wydarzenia modlitwie pszowskich parafian oraz całej archidiecezjalnej wspólnocie. Oczekując naszego modlitewnego spotkania u Pani Uśmiechniętej, życzę wszystkim duchowego przygotowania się do jubileuszu, szczęśliwego dotarcia do Pszowa i radosnej nadziei, której uczymy się od Maryi. Błogosławię wszystkich: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Szczęść Boże! † Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki


Słowa wdzięczności za Pielgrzymkę

SŁOWO WDZIĘCZNOŚCI METROPOLITY KATOWICKIEGO
PO PIELGRZYMCE KOBIET I DZIEWCZĄT DO PIEKAR ŚLĄSKICH
Drodzy Diecezjanie! Drogie Siostry i Bracia!
W miniony poniedziałek, nazajutrz po pielgrzymce kobiet do Matki Bożej Piekarskiej,
wspominaliśmy w liturgii Kościoła Najświętszą Maryję Pannę Królową. W Słowie Bożym
rozważaliśmy w tym dniu m.in. fragment Drugiego Listu św. Pawła do Tesaloniczan, w którym
Apostoł Narodów zawarł następującą zachętę: „Bracia, zawsze winniśmy Bogu za was
dziękować, co jest rzeczą słuszną, bo wiara wasza bardzo wzrasta, a miłość wzajemna
u każdego z was się pomnaża” (2Tes 1,3). Słowa te odnosimy dzisiaj do piekarskich pątniczek,
naszych Sióstr, które tydzień temu spotkały się z Matką Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.
Drogie Pątniczki!
Dziękujemy zarówno Wam za modlitewne czuwanie na piekarskiej kalwarii, jak
i wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób, przede wszystkim modlitwą, wspierały
organizację i przebieg kolejnej stanowej pielgrzymki kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich.
Podziękowanie kierujemy do sióstr karmelitanek z Polski i zza granicy, które wyprosiły
właściwą pogodę, otwierając nad Piekarami okno bezdeszczowej pogody. Słowa wdzięczności
przekazujemy również duszpasterzom, spowiednikom, nadzwyczajnym szafarzom Komunii
św., pracownikom Urzędu Miasta Piekary Śląskie, służbom, przedstawicielom różnych
podmiotów życia społecznego i wolontariuszom.
Drogie Siostry! Nie zapominajcie, że jesteście zaproszone do realizacji codziennych
zadań w pokoju Chrystusa. Życzę Wam, aby w Was i przez Was spełniały się słowa
franciszkańskiej modlitwy o pokój:
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość, tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam, gdzie panuje krzywda;
jedność, tam, gdzie panuje rozłam;
prawdę, tam, gdzie panuje błąd;
wiarę, tam, gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam, gdzie panuje rozpacz;
światło, tam, gdzie panuje mrok;
radość, tam, gdzie panuje smutek”.
Wszystkim uczestnikom niedzielnej Eucharystii życzę błogosławionej, rodzinnej
niedzieli i udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Katowice, 22 sierpnia 2022 r.
VA – 58/22
† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowick


Zaproszenie na Pielgrzymkę do Piekar.

ZAPROSZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO
DO UDZIAŁU W PIELGRZYMCE KOBIET I DZIEWCZĄT DO PIEKAR ŚLĄSKICH
Drodzy Diecezjanie!
Drogie Siostry! Droga Młodzieży!
Już za tydzień razem z Maryją, Matką Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
będziemy uwielbiać miłosiernego Boga w duchu liturgii Słowa Bożego dzisiejszej
niedzieli: „Z nadzieją czekałem na Pana, a On pochylił się nade mną i wysłuchał mego
wołania”. Mam nadzieję, że na piekarskim wzgórzu spotkam się zarówno
z reprezentacją kobiet każdej parafii, jak również z przedstawicielkami wszystkich
wspólnot zakonnych posługujących w naszej archidiecezji. Osobom życia
konsekrowanego, szczególnie ze wspólnot kontemplacyjnych w Polsce i za granicą,
dziękuję za modlitewne wsparcie oraz ofiarowanie cierpień w intencji piekarskich
pątniczek, duchowych owoców pielgrzymki, a także dobrej pogody. Polecam też naszą
pielgrzymkę modlitwie całej archidiecezjalnej wspólnoty.
Duszpasterzy parafialnych oraz krewnych i bliskich piekarskich pątniczek proszę
o ułatwienie im dotarcia do Piekar Śląskich w ramach wspólnie organizowanych
wyjazdów. Mając na uwadze czas wakacji i urlopów, już dzisiaj wyrażam wdzięczność
kapłanom za podjęcie w dniu pielgrzymki posługi spowiedzi św., a nadzwyczajnym
szafarzom za rozdzielanie Komunii św. podczas Mszy św. pod przewodnictwem
arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, metropolity warmińskiego.
Oczekując naszego spotkania i wspólnotowej modlitwy, kobietom i dziewczętom
życzę duchowego przygotowania się do pielgrzymki, szczęśliwego dotarcia do Piekar
Śląskich i umocnienia w wyznawaniu na co dzień Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.
Wszystkim diecezjanom przypominam o transmisji pielgrzymki od godz. 10.00
w Telewizji Polonia, TVP Katowice, a także na falach Radia eM i Radia Katowice.
Siostry i Bracia, wszyscy pamiętajmy, że z niedzielnej Eucharystii jesteśmy
„posłani w pokoju Chrystusa”. Na pełnienie tej misji niech nam Bóg błogosławi: w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Szczęść Boże!

 

† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki


Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Gaszowicach, siedziba: 44-293 Gaszowice, Wiejska 18.