g. 20.30

witamy na stronie Parafii Opatrzności Bożej w Gaszowicach

 

 Dziękując za każde dobro, życzliwość i wiarę „życzę Tobie i Twoim bliskim roku pełnego łask i radości a błogosławiąc wszystkich i powierzając się modlitwom wszystkich po Ojcowsku i Bratersku ściskam Was”  (O Pio) - z modlitwą

ks. Adam i ks. Wiesław

 

Prosimy o sygnały, gdzie możemy dotrzeć z pomocą. 

 

 ...weź do ręki Pismo Święte, zaproś Rodzinę, Sąsiadów, czytaj, rozważaj ubogacaj się Bożą Mądrością, inspiruj.....

zyskaj odpust zupełny!

 

Wydarzenia

 

List na Tydzień Wychowania

Ja jestem drogą, prawdą i życiem (J 14, 6)

 List Pasterski Episkopatu Polski z okazji XII Tygodnia Wychowania

 Drodzy Bracia i Siostry,

Już od dwunastu lat w pierwszą niedzielę września kierujemy do Was słowo związane z Tygodniem Wychowania. W dzisiejszej Ewangelii Jezus przypomina swoim słuchaczom: „Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem” (Łk 14, 33). Te słowa Chrystusa uczą nas, że dojrzała decyzja pójścia za Jezusem wymaga konkretnych odniesień do naszego całego życia, w tym także do dzieła wychowania.Musimy więc pytać siebie nieustannie, w jaki sposób my, jako wychowawcy, rodzice, dziadkowie, nauczyciele, uwzględniamy w naszych relacjach z wychowankamito, że jesteśmy uczniami Chrystusa?

Myślą przewodnią XII Tygodnia Wychowania, który rozpocznie się w naszej Ojczyźnie w przyszłą niedzielę, stanowić będą słowa Jezusa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6). Towarzyszyć nam będzie również postać św. abpa Józefa Bilczewskiego, którego setną rocznicę śmierci będziemy przeżywać w tym roku szkolnym.Urodził się on 26 kwietnia 1860 r. w Wilamowicach, na terenie dzisiejszej diecezji bielsko-żywieckiej, a zmarł 20 marca 1923 r. we Lwowie. Był rektorem Uniwersytetu Lwowskiego i w latach 1900-1923 arcybiskupem metropolitą lwowskim. Św. Józef Bilczewski w swej działalności i nauczaniu wiele miejsca poświęcił sprawie chrześcijańskiego wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych. Świadectwem tego są treści wychowawcze zawarte w jego pasterskich listach, które pisał w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem.

 Konieczność perspektywy wiary w wychowaniu

Św. abp Józef Bilczewski w jednym ze swoich listów napisał: „Istnienie i zadanie człowieka nie kończy się na tym świecie. (…) Dzięki Bogu, że nie, bo gdyby doczesność była nam ostatecznym kresem, to życie nasze, życie ludzkości byłoby najstraszniejszą zagadką” (Św. abp Józef Bilczewski, O Kościele Chrystusowym. List Pasterski do duchowieństwa i wiernych).Życie człowieka nie ogranicza się do doczesności, dlatego chrześcijański wychowawca patrzy na swoje zadania z perspektywy wiary, która sięga poza horyzont tego świata. Dla arcybiskupa Bilczewskiego Kościół jest „szkołą dla nieba”, która w swym programie wychowawczym uwzględnia ostateczny cel istnienia. Takie spojrzenie ratuje przed pesymizmem sianym przez tych, „według których nie warto żyć”, gdyż „życie, według nich jest złem i tylko złem”, i tworzy je tylko „bezcelowe ciągłe cierpienie i straszna nuda”(Św. abp Józef Bilczewski, Młodości!Ty nad poziomy wylatuj!List Pasterski do uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich).Wiara i zaufanie Bogu wnosi natomiast w pracę wychowawczą optymizm i nadzieję. Życie ma sens. Gwarantem tego sensu jest Bóg, który pomimo obecnego w świecie zła i cierpienia zapewnia nas, że to do Niego należy ostatnie słowo. Sens ma również wychowywanie, także wtedy, kiedy w życiu wychowanków nie widać jeszcze owoców podejmowanych wysiłków. Trzeba oczywiście czynić wszystko, co w naszej ludzkiej mocy, korzystać z dostępnych metod i środków wychowawczych, ale trzeba też pamiętać o modlitwie i powierzeniu wychowanków Bogu, który „mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy” (Ef 3,20). 

 Decyzje zawsze z Jezusem – Drogą

Uwzględnienie w życiu perspektywy wiary ma też wpływ na podejmowanie przez nas życiowych decyzji. Człowiek, który z wiarą patrzy na życie, w planowaniu swojej przyszłości radzi się zawsze Jezusa, który jest jedyną pewną i bezpieczną Drogą. Dokonując w ten sposób mądrych wyborów dobrze i kompetentnie będzie wypełniałswe obowiązki. Będzie czynił wszystko z oddaniem i z miłością. Powiemy wtedy o kimś takim, że jest to lekarz, nauczyciel, ksiądz, urzędnik z „powołania”. Ten ktoś odnalazł swoje miejsce w życiui dobrze wykorzystuje swoje predyspozycje oraz talenty w służbie Bogu i dla dobra bliźnich.

Św. abp Józef Bilczewski wychodząc z założenia, że ludzie najlepiej spełniają to, do czego lgnie ich serce, widzi w rozeznawaniu życiowej drogi z Bogiem jeden z najważniejszych elementów formacji własnej: „Strach ogarnia mię na myśl – pisze św. Józef Bilczewski– że całe życie człowieka zależy od dwóch, trzech czy czterech tak i od tyluż nie, wypowiedzianych między dziesiątym a trzydziestym rokiem życia lub nawet wcześniej”. Pochopne decyzje, podejmowane bez głębszego namysłu, wynikające z towarzyszącej im płytkiej motywacji mogą wywrzeć negatywne skutki na całe dalsze życie. Stąd konieczność nieustannego zadawania sobie pytania, czego oczekuje od nas w danej chwili Bóg: „Przede wszystkim mamy zawsze pamiętać o tym, że życie nie jest igraszką losu i nie wedle ślepego układa się trafu. Miłość Boża nas stworzyła, ona też obmyśliła stan, czyli drogę, na której najbezpieczniej i najpożyteczniej możemy spełnić obowiązki na ziemi i zdążyć do nieba”.(Św. abp Józef Bilczewski, Młodości!Ty nad poziomy wylatuj!List Pasterski do uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich).Życiowe decyzje powinny być zawsze poprzedzone modlitwą i rozeznaniem woli Bożej. Trzeba pamiętać, że poczucie szczęścia i satysfakcja w życiu nie są celem procesu rozeznawania, ale pojawiają się jako „skutek uboczny” dobrych decyzjiPrzemieniające spotkanie z Jezusem – Życiem 

Arcybiskupowi Józefowi Bilczewskiemu przyszło kierować archidiecezją lwowską w czasie, gdy Polska po 123 latach zaborów odzyskiwała na nowo utraconą wolność. W listopadzie 1918 roku skończył pisać obszerny list, a właściwie traktat pedagogiczny poświęcony kształtowaniu charakteru, który opublikował jako List pasterski skierowany do uczniów szkół średnich. Bardzo ciekawie zwraca w nim uwagę, że choć na przestrzeni wieków pojawiało się wielu bardzo szlachetnych ludzi, to nikt z nich nie był w stanie urzeczywistnić w swym życiu ideału doskonałego człowieka. Przywołuje przykład Cycerona, który stwierdził, że filozofowie opisali wprawdzie, jakie cechy powinien mieć „idealny mędrzec”, jeśli w ogóle się kiedyś pojawi, ale on, Cyceron, żadnegotakiego człowieka jeszcze nie spotkał. Natomiast abp Bilczewski ukazuje Osobę, która stanowi ucieleśnienie tego ideału. Jest nią Jezus Chrystus.  Jezus pogodził w sobie w harmonijny sposób to, co może wydawać się nie do pogodzenia: „Jest w Nim prawda bez zarozumiałości, skromność bez afektacji, stałość bez uporu, miękkość bez pobłażliwości, powaga bez wyniosłości, życzliwość bez słabości, umartwienie bez wyszukanej ostrości, pokora razem z godnością, prostota razem z dostojnością, największa ruchliwość obok najgłębszego spokoju, modlitwa, ale i praca, nienawiść do złego, ale współczucie dla złych (…) ukochanie samotności, ale też oddanie się życiu towarzyskiemu, o ile tego wymagało Jego posłannictwo. (…) Chrystus w codziennym obcowaniu z ludźmi był przystępny, pełen szczerości i najwyższej delikatności. (…) Nigdy więcej majestat nie był tak słodki, jak u Jezusa, a dobroć równie majestatyczna” (Św. abp Józef Bilczewski, Charakter. List Pasterski do uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich).

Prosimy wszystkich Rodziców, Duszpasterzy i Katechetów, by odczytali te słowa jako zachętę do włączenia się w dzieło ewangelizacji, której celem jest budowanie zażyłej więzi z Jezusem. Zróbmy wszystko, by przygotowanie do sakramentów świętych, zwłaszcza sakramentu bierzmowania we wszystkich polskich parafiach miało charakter ewangelizacyjny. Zatroszczmy się o rozwój wspólnot ewangelizacyjnych. Doświadczenie głębokich więzi we wspólnocie, pośrodku której jest Chrystus, otwiera serca i stanowi najtrwalszy motyw trwania w przyjaźni z Bogiem.

Drodzy Bracia i Siostry, każde spotkanie z Jezusem to nie tylko okazja, aby  kontemplować Jego Osobę, ale też źródło siły dozmiany życia. Mówią o tym historie ludzi, którzy tego doświadczyli i byli w stanie rozpocząć wszystko od nowa niezależnie od okoliczności życiowych i obciążeń z przeszłości. Wymownym znakiem wobec świata jest sprawowanie przez papieża Franciszka Mszy Wieczerzy Pańskiej w zakładach karnych. Odwiedzając w czasie Światowych Dni Młodzieży w Panamie Ośrodek Karny dla Nieletnich papież Franciszek powiedział: „Jezus przełamuje logikę, która oddziela, wyklucza, izoluje i fałszywie dzieli między dobrymi a złymi. Papież dodał, że „Pan Jezus czyni to stwarzając więzi”. 

 Ku lepszemu poznaniu Jezusa – Prawdy

W jednym ze swoich listów pasterskich abp Bilczewski zwracając uwagę na dobrodziejstwa płynące z korzystania przez jego diecezjan z usług towarzystw ubezpieczeniowych, przypomina, że trzebarównież pamiętać o asekuracji swej duszy na szczęśliwe życie wieczne. Polisa ubezpieczeniowa musi być odnawiana co roku, w przeciwnym razie straci ważność. Tak samo stale trzeba dbać o rozwój wiary, aby być ubezpieczonym „od ognia wiecznego i na szczęśliwe życie wieczne” (Św. Abp Józef Bilczewski, Sumienie. List pasterski w latach wojny 1914-1915).

Dzisiaj coraz wyraźniejwidać konieczność szeroko rozumianej troski o formację stałą dorosłych, w tym o poziom wiedzy religijnej. Abp Józef Bilczewski z właściwą sobie przenikliwością pisał: „Nie wystarcza wyuczenie się na pamięć kilku formułek katechizmu czy dogmatyki i etyki. Nic bardziej religii nie szkodzi jak powierzchowna jej znajomość. (…) Choćbyście i najpilniej się uczyli, to ta szczypta wiedzy religijnej, której nabędziecie w szkole, nie może wam starczyć na całe życie” (Św. abp Józef Bilczewski, Młodości!Ty nad poziomy wylatuj!List Pasterski do uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich). Jako rektor Uniwersytetu Lwowskiego św. Józef Bilczewski wzywał swych studentów, by rozwijali wiedzę religijną poprzez lekturę książek czy słuchanie kazań tak, by zharmonizować znajomość prawd wiary i ich głębokich uzasadnień ze zdobytym wykształceniem (Św. abp Józef Bilczewski, Młodości!Ty nad poziomy wylatuj!List Pasterski do uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich). Niech każdy z nas postawi sobie pytanie o poziom swojej wiedzy religijnej. Zasada dotycząca ludzkich relacji, w myśl której, jeśli się kogoś kocha, zmierza się do tego, aby go jak najlepiej poznać, obowiązuje także w naszej relacji z Bogiem. Dziś bez przeszkód można dotrzeć do dobrej literatury religijnej w postaci książek i czasopism, działają katolickie rozgłośnie radiowe, dostępne są programy telewizyjne redakcji katolickich. Niewyczerpanym źródłem dobrych treści pogłębiających wiarę jest również internet. Starajmy się korzystać z tych wszystkich możliwości. Szczególnie cenne są organizowane w parafiach spotkania w ramach katechezy dorosłych.

 Drodzy Bracia i Siostry,

Zapraszamy Was wszystkich do włączenia się w przeżywanie XII Tygodnia Wychowania w Polsce. Słowa tej zachęty kierujemy do Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców, Duszpasterzy i Katechetów, Przedstawicieli środków społecznego przekazu, Parlamentarzystów i Samorządowców odpowiedzialnych za realizację procesu wychowawczego i kształt szkoły w naszej Ojczyźnie.

Niech we wszystkim, co czynimy, towarzyszy nam przesłanie św. abpa Józefa Bilczewskiego: „Panu Bogu dajmy zawsze pierwsze miejsce w naszej myśli i sercu! Nie traćmy Go nigdy z oczu! Niech będzie tą gwiazdą, wedle której mamy się orientować w każdym życia przypadku” (Św. abp Józef Bilczewski, Młodości! Ty nad poziomy wylatuj! List Pasterski do uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich).

Jakże ważne jest to, byśmy kształtowali serca własne i bliźnich w oparciu o Ewangelię. Tak uformowane serca będą mężne i zdolne do konfrontacji z trudną sytuacją, w jakiej przychodzi nam żyć. Będą też otwarte na drugiego człowieka, co jest tak istotne zwłaszcza dziś, kiedy tak wiele naszych Sióstr i Braci z Ukrainy uciekając przed wojną przybyło do naszego kraju. Przyjmujemy ich z miłością. Niech nigdy nam nie zabraknie tej miłości i potrzeby bliskości z tymi, którzy nas potrzebują. To jest sprawdzian naszej wiary i owoc wychowania w szkole Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Na rozpoczynający się wkrótce XII Tydzień Wychowania przyjmijcie Boże błogosławieństwo i zapewnienie o modlitwie w intencji wszystkich polskich Wychowawców oraz tych, wobec których podejmują oni swą posługę.

 Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi

obecni na 392. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,

Zakopane, 6-7 czerwca 2022 r.

 

 

 Za zgodność:

 + Artur G. Miziński

 Sekretarz Generalny KEP

 

 

 


Zaproszenie na Pielgrzymkę Jubileuszową do Pszowa

ZAPROSZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO DO UDZIAŁU W PIELGRZYMCE DO MATKI BOŻEJ UŚMIECHNIĘTEJ W PSZOWIE
Drodzy Diecezjanie! Mieszkańcy Ziemi Jastrzębskiej, Wodzisławskiej i Rybnickiej!
Mija już 300 lat, odkąd Bóg złożył na południu naszej archidiecezji jeden z najcenniejszych darów dla społeczności Śląska, Polski i jej sąsiadów. To obecność Maryi w wizerunku Pani Uśmiechniętej w Pszowie. Przypomnijmy, że w 1722 r. grupa parafian z Pszowa udała się do Częstochowy. Zakupili tam wówczas kopię obrazu jasnogórskiego i postarali się o jego pobłogosławienie poprzez przyłożenie kopii do cudownego wizerunku Maryi Jasnogórskiej. W drodze powrotnej słabo zabezpieczony malunek uległ zniszczeniu. Oddano go do renowacji malarzowi, który przemalował oblicze Czarnej Madonny na „jasną Maryję”, której uśmiech odtąd przenika naszą śląską ziemię. Obraz Pani Uśmiechniętej od samego początku był otaczany żywą czcią wiernych, którzy za Jej wstawiennictwem wypraszali u Boga wiele łask uzdrowień duszy i ciała. Pszowskie wzgórze stało się miejscem pielgrzymek, gromadzącym tysiące wiernych szukających u Matki pociechy, wsparcia i nadziei. Dzięki swej pątniczej historii oraz nauce kolejnych śląskich biskupów pszowskie sanktuarium stało się amboną, z której diagnozuje się sytuację współczesnych rodzin: miejsce Boga w rodzinach, rolę miłości w relacjach ludzkich, a także znaczenie wierności małżeńskiej oraz nadziei w świecie nierzadko naznaczonym rozpaczą. Bracia i Siostry! Już 11 września Pani Uśmiechnięta zgromadzi nas kolejny raz na swoich urodzinach! Będziemy w rodzinnej atmosferze celebrować Święto Jej Narodzenia. Zapraszam Was na uroczystą sumę odpustową o godz. 11.00 we wspólnotach rodzinnych i wielopokoleniowych. Zapraszam szczególnie wiernych dekanatu Pszów oraz dekanatów ościennych Ziemi Jastrzębskiej, Rybnickiej i Wodzisławskiej. Niech nie zabraknie na pielgrzymce przedstawicieli grup, ruchów i stowarzyszeń kościelnych oraz – zgodnie ze zwyczajem minionych lat – drużyn skautów i harcerzy. Transmisja sumy odpustowej będzie dostępna na parafialnym kanale YouTube bazyliki w Pszowie oraz w Radiu eM. Tegoroczna uroczystość odpustowa rozpocznie w pszowskiej parafii Rok Jubileuszowy, który będzie trwał do 10 września 2023 r. Stolica Apostolska udziela wszystkim uczestniczącym w uroczystościach jubileuszowych odpustu zupełnego. Polecam te wielkie wydarzenia modlitwie pszowskich parafian oraz całej archidiecezjalnej wspólnocie. Oczekując naszego modlitewnego spotkania u Pani Uśmiechniętej, życzę wszystkim duchowego przygotowania się do jubileuszu, szczęśliwego dotarcia do Pszowa i radosnej nadziei, której uczymy się od Maryi. Błogosławię wszystkich: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Szczęść Boże! † Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki


Słowa wdzięczności za Pielgrzymkę

SŁOWO WDZIĘCZNOŚCI METROPOLITY KATOWICKIEGO
PO PIELGRZYMCE KOBIET I DZIEWCZĄT DO PIEKAR ŚLĄSKICH
Drodzy Diecezjanie! Drogie Siostry i Bracia!
W miniony poniedziałek, nazajutrz po pielgrzymce kobiet do Matki Bożej Piekarskiej,
wspominaliśmy w liturgii Kościoła Najświętszą Maryję Pannę Królową. W Słowie Bożym
rozważaliśmy w tym dniu m.in. fragment Drugiego Listu św. Pawła do Tesaloniczan, w którym
Apostoł Narodów zawarł następującą zachętę: „Bracia, zawsze winniśmy Bogu za was
dziękować, co jest rzeczą słuszną, bo wiara wasza bardzo wzrasta, a miłość wzajemna
u każdego z was się pomnaża” (2Tes 1,3). Słowa te odnosimy dzisiaj do piekarskich pątniczek,
naszych Sióstr, które tydzień temu spotkały się z Matką Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.
Drogie Pątniczki!
Dziękujemy zarówno Wam za modlitewne czuwanie na piekarskiej kalwarii, jak
i wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób, przede wszystkim modlitwą, wspierały
organizację i przebieg kolejnej stanowej pielgrzymki kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich.
Podziękowanie kierujemy do sióstr karmelitanek z Polski i zza granicy, które wyprosiły
właściwą pogodę, otwierając nad Piekarami okno bezdeszczowej pogody. Słowa wdzięczności
przekazujemy również duszpasterzom, spowiednikom, nadzwyczajnym szafarzom Komunii
św., pracownikom Urzędu Miasta Piekary Śląskie, służbom, przedstawicielom różnych
podmiotów życia społecznego i wolontariuszom.
Drogie Siostry! Nie zapominajcie, że jesteście zaproszone do realizacji codziennych
zadań w pokoju Chrystusa. Życzę Wam, aby w Was i przez Was spełniały się słowa
franciszkańskiej modlitwy o pokój:
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość, tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam, gdzie panuje krzywda;
jedność, tam, gdzie panuje rozłam;
prawdę, tam, gdzie panuje błąd;
wiarę, tam, gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam, gdzie panuje rozpacz;
światło, tam, gdzie panuje mrok;
radość, tam, gdzie panuje smutek”.
Wszystkim uczestnikom niedzielnej Eucharystii życzę błogosławionej, rodzinnej
niedzieli i udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Katowice, 22 sierpnia 2022 r.
VA – 58/22
† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowick


Zaproszenie na Pielgrzymkę do Piekar.

ZAPROSZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO
DO UDZIAŁU W PIELGRZYMCE KOBIET I DZIEWCZĄT DO PIEKAR ŚLĄSKICH
Drodzy Diecezjanie!
Drogie Siostry! Droga Młodzieży!
Już za tydzień razem z Maryją, Matką Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
będziemy uwielbiać miłosiernego Boga w duchu liturgii Słowa Bożego dzisiejszej
niedzieli: „Z nadzieją czekałem na Pana, a On pochylił się nade mną i wysłuchał mego
wołania”. Mam nadzieję, że na piekarskim wzgórzu spotkam się zarówno
z reprezentacją kobiet każdej parafii, jak również z przedstawicielkami wszystkich
wspólnot zakonnych posługujących w naszej archidiecezji. Osobom życia
konsekrowanego, szczególnie ze wspólnot kontemplacyjnych w Polsce i za granicą,
dziękuję za modlitewne wsparcie oraz ofiarowanie cierpień w intencji piekarskich
pątniczek, duchowych owoców pielgrzymki, a także dobrej pogody. Polecam też naszą
pielgrzymkę modlitwie całej archidiecezjalnej wspólnoty.
Duszpasterzy parafialnych oraz krewnych i bliskich piekarskich pątniczek proszę
o ułatwienie im dotarcia do Piekar Śląskich w ramach wspólnie organizowanych
wyjazdów. Mając na uwadze czas wakacji i urlopów, już dzisiaj wyrażam wdzięczność
kapłanom za podjęcie w dniu pielgrzymki posługi spowiedzi św., a nadzwyczajnym
szafarzom za rozdzielanie Komunii św. podczas Mszy św. pod przewodnictwem
arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, metropolity warmińskiego.
Oczekując naszego spotkania i wspólnotowej modlitwy, kobietom i dziewczętom
życzę duchowego przygotowania się do pielgrzymki, szczęśliwego dotarcia do Piekar
Śląskich i umocnienia w wyznawaniu na co dzień Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.
Wszystkim diecezjanom przypominam o transmisji pielgrzymki od godz. 10.00
w Telewizji Polonia, TVP Katowice, a także na falach Radia eM i Radia Katowice.
Siostry i Bracia, wszyscy pamiętajmy, że z niedzielnej Eucharystii jesteśmy
„posłani w pokoju Chrystusa”. Na pełnienie tej misji niech nam Bóg błogosławi: w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Szczęść Boże!

 

† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki


Zaproszenie na Pielgrzymkę do Piekar

KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO O PIELGRZYMCE KOBIET I DZIEWCZĄT DO PIEKAR ŚLĄSKICH

Drodzy Diecezjanie! Drogie Siostry! Droga Młodzieży!

Zbliża się stanowa pielgrzymka kobiet i dziewcząt do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Razem z Maryją oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi. Zapraszam wszystkie kobiety, wśród nich siostry zakonne i młodzież żeńską, w niedzielę 21 sierpnia do modlitwy na piekarskim wzgórzu. Podejmijmy trud pielgrzymowania w zorganizowanych grupach, pieszo, na rowerach i autokarami, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich wymogów sanitarnych. Pielgrzymkę rozpoczniemy o godz. 8.00 godzinkami o Niepokalanym Poczęciu NMP i modlitwą różańcową. Po powitaniu na Kalwarii piekarskiego wizerunku Matki Najświętszej o godz. 10.00 i moim słowie społecznym - Mszy św. będzie przewodniczył oraz homilię wygłosi metropolita warmiński arcybiskup Józef Górzyński. Następnie zaplanowano godzinę ewangelizacyjną oraz nieszpory maryjne pod przewodnictwem bp. Tadeusza Kusego z Republiki Środkowoafrykańskiej. Podczas nieszporów homilię wygłosi biskup pomocniczy Adam Wodarczyk. Szczegółowy program pielgrzymki dostępny jest w parafiach na plakatach oraz w archidiecezjalnych mediach.

Licząc na wspólne spotkanie z Matką Bożą Piekarską – Lekarką, wszystkim Jej czcicielkom z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego oraz życzę błogosławionej, rodzinnej niedzieli.

Szczęść Boże! † Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki


Modlitwa na Światowy Dzień Dziadków Osób Starszych.

MODLITWA

NA ŚWIATOWY DZIEŃ DZIADKÓW

I OSÓB STARSZYCH

 

 

Dziękuję Ci, Panie,
za ukojenie w Twojej obecności.
Nawet gdy jestem samotny,
jesteś moją nadzieją i moją ufnością,
od mej młodości jesteś moją skałą i twierdzą!

Dziękuję Ci, że dałeś mi rodzinę
i pobłogosławiłeś mnie długim życiem.
Dziękuję Ci za chwile radości i trosk,
za marzenia już spełnione
i te, które jeszcze przede mną.
Dziękuję Ci za ten czas owocowania na nowo,

do którego mnie wzywasz.

Umocnij, o Panie, moją wiarę,
uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju,
naucz mnie przygarniać tych, którzy cierpią bardziej niż ja,
abym nigdy nie przestał marzyć
i opowiadać nowym pokoleniom o Twoich cudach.

Chroń i prowadź papieża Franciszka i cały Kościół,
aby światło Ewangelii dotarło do każdego zakątka ziemi.
Ześlij, o Panie, swego Ducha, aby odnowić świat,
aby ucichła burza pandemii,
ubodzy doznali pocieszenia i ustały wszelkie wojny.

Wspieraj mnie w słabości
i pomagaj żyć pełnią życia w każdej chwili, którą mi dajesz,
– w pewności, że jesteś ze mną przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata.

Amen.


SŁOWO WDZIĘCZNOŚCI METROPOLITY KATOWICKIEGO PO PIELGRZYMCE MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ PIEKARSKIEJ

SŁOWO WDZIĘCZNOŚCI METROPOLITY KATOWICKIEGO
PO PIELGRZYMCE MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW
DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ PIEKARSKIEJ
Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!
Pobożność maryjna w naszej archidiecezji – zróżnicowana w formach i głęboka
w religijnych motywacjach – nabrała szczególnego charakteru w piekarskim sanktuarium
ku czci Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Przed tygodniem, w ostatnią niedzielę
maja, pielgrzymi potwierdzili swoją obecnością na piekarskiej Kalwarii, że ich pobożność
wypływa z wiary i miłości do Jezusa Chrystusa, a także z rozumienia zbawczej misji, którą
Bóg powierzył Maryi, Matce naszego Zbawiciela i - na płaszczyźnie łaski - Matce każdego
z nas.
Wyrazy wdzięczności za liczny udział w pielgrzymce kieruję do wszystkich
pątników, szczególnie do wielopokoleniowych wspólnot rodzinnych, wyrażonych
jednością dziadków, ojców i synów. Dziękuję reprezentantom ruchów i grup parafialnych,
nadzwyczajnym szafarzom Komunii św., ministrantom, a także przedstawicielom wielu
branż zawodowych na czele z pracownikami Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którzy
w modlitwie towarzyszyli wdowom i rodzinom tragicznie zmarłych górników z kopalń
Pniówek i Zofiówka. Duszpasterzom dziękuję za organizację pielgrzymek pieszych
i parafialnych wyjazdów do Piekar Śl. oraz za posługę spowiedzi św. dla pielgrzymów.
Jesteśmy wdzięczni papieżowi Franciszkowi za pozdrowienie pielgrzymów w czasie
modlitwy południowej i udzielone nam błogosławieństwo.
Bracia i Siostry! Nasze pielgrzymowanie przebiegało spokojnie i bezpiecznie.
Szczęśliwie wróciliśmy do swoich rodzin. Nie zawiodły warunki pogodowe. Bóg zapłać
siostrom karmelitankom, które od kilku miesięcy wspierały piekarskich pielgrzymów
serdeczną modlitwą. Umocnienie w wierze, nadziei i miłości, wypływające ze słuchania
Bożego słowa i sakramentów świętych, niech sprzyja naszemu wzrostowi w osobistej
świętości i budowaniu na co dzień międzyludzkich relacji w pokoju, którego Dawcą jest
zmartwychwstały Chrystus. Pamiętajcie, jesteście „posłani w pokoju Chrystusa”.
Na pełnienie tej misji z otwartością na dary Bożego Ducha z serca wszystkim błogosławię:
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki


Zaproszenie do Piekar

ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW
DO SANKTUARIUM MATKI SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ
W PIEKARACH ŚL.
Drodzy Diecezjanie! Drodzy Bracia!
Z wielką radością – po niełatwym okresie pandemicznych ograniczeń – zapraszam Was
w niedzielę 29 maja na modlitewne spotkanie przed wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej,
w ramach tradycyjnej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Matki Sprawiedliwości i Miłości
Społecznej. Bożej Opatrzności powierzymy osobiste intencje, przyszłość Górnego Śląska i naszej
archidiecezji. Będziemy się modlić o dar pokoju w ludzkiej rodzinie, zwłaszcza w Ukrainie.
Bożemu Miłosierdziu powierzymy górników, tragicznie zmarłych w czasie ostatnich katastrof
w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Modlitwą otoczymy ich rodziny – żony, dzieci,
rodziców oraz wszystkich poszkodowanych i przebywających w szpitalach, a także ratowników
górniczych, służby medyczne, zwłaszcza z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śl.,
oraz zarządy i załogi kopalń metanowych, w których wydobywanie węgla jest szczególnie
niebezpieczne i wymaga wyjątkowej rozwagi.
Bracia! Serdecznie zachęcam Was do podjęcia trudu pielgrzymowania w ramach
pielgrzymek pieszych, rowerowych czy autokarowych, wspólnotowych lub indywidualnych,
aby przed Obliczem Maryi, Nauczycielki wiary i Gwiazdy Nowej Ewangelizacji odkrywać
osobistą i wspólnotową misję w świecie. Na piekarskie wzgórze zapraszam wszystkie męskie
stowarzyszenia oraz młodzież męską zaangażowaną ewangelizacyjnie w Duszpasterstwie
Akademickim, Ruchu Światło-Życie, Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, Służbie Liturgicznej,
harcerstwie i w jakichkolwiek formach wolontariatu. Serdecznie proszę, aby parafialne rady
duszpasterskie – obecne w każdej parafii – zorganizowały wyjazd parafialnej delegacji
do piekarskiego sanktuarium.
W dniu pielgrzymki dołączy do nas abp Jan Romeo Pawłowski z Sekretariatu Stanu
Stolicy Apostolskiej, który o godz. 11.00 będzie przewodniczył Mszy św. i wygłosi słowo Boże.
Eucharystię poprzedzi procesja z bazyliki na piekarskie wzgórze, powitanie Matki Bożej i słowo
społeczne metropolity katowickiego.
Bracia i Siostry! Pielgrzymkę rozpoczniemy o godz. 8.00 śpiewem Godzinek ku czci
Niepokalanego Poczęcia NMP i modlitwą różańcową. Po zakończonej Eucharystii zapraszam
Was do udziału w godzinie ewangelizacyjnej. Nabożeństwu majowemu o godz. 15.00 będzie
przewodniczył i homilię wygłosi arcybiskup koadiutor Adrian Galbas. Wiernych, którzy
z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w pielgrzymce, zachęcam do duchowej
łączności i modlitwy za pośrednictwem transmisji w Telewizji Polonia, TVP3 Katowice,
Radiu eM i Radiu Katowice.
Oczekując naszego spotkania u Śląskiej Gospodyni, z serca błogosławię na trud
pielgrzymowania: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki


Słowo księdza Arcybiskupa na Niedzielę Miłosierdzia.

SŁOWO ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
24 kwietnia 2022 r.
Drodzy Bracia i Siostry!
II Niedziela Wielkanocna jest Niedzielą Miłosierdzia i świętem patronalnym Caritas.
Caritas Archidiecezji Katowickiej prowadzi i koordynuje diakonię miłosierdzia, którą
realizuje poprzez swoją centralę i oddziały parafialne. Prowadzi również domy i ośrodki,
w tym archidiecezjalny dom hospicyjny im. św. Jana Pawła II w Katowicach, w których pod
codzienną opieką Caritas pozostaje w sumie sześć tysięcy osób.
Od 28 lutego br. pomoc ta jest ukierunkowana na wszechstronne wsparcie uchodźców
wojennych z Ukrainy. Opisuje ją relacja archidiecezjalnej Caritas, którą poniżej cytuję:
„W ciągu ostatnich dwóch miesięcy jesteśmy świadkami ogromnej fali dobroci, której
doświadczamy od naszych parafii, wolontariuszy i darczyńców. Od 28 lutego w Domu
św. Marcina, gdzie swoją siedzibę ma centrala Caritas oraz w Wyższym Śląskim Seminarium
Duchownym powstały dwa punkty recepcyjne przyjmujące uchodźców. Od samego początku
podjęliśmy współpracę z Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim i Miastem
Katowice. W poniedziałek 28 lutego, kiedy pojawili się pierwsi uchodźcy, wszystkie służby
porządkowe, pracownicy Urzędu Wojewódzkiego i Caritas, tłumacze języka ukraińskiego
oraz wolontariusze wspólnie, dzień i noc, nieśli życzliwą i pełną oddania pomoc. Darczyńcy
i lokalni restauratorzy dostarczali do naszych punktów wszystko, co było aktualnie potrzebne.
Codziennie przyjmowaliśmy nowe osoby, które następnego dnia były przewożone do miejsc
stałego zakwaterowania na terenie Województwa Śląskiego. W ten sposób w naszych
punktach recepcyjnych przenocowaliśmy cztery tysiące osób. Pracownicy Urzędu
Wojewódzkiego, straż graniczna, pogotowie ratunkowe, policja oraz 13. brygada Wojsk
Obrony Terytorialnej dbali o sprawy urzędowe, medyczne, bezpieczeństwo oraz transport.
Uchodźców wspierała Śląska Izba Aptekarska, Stowarzyszenie Lekarzy Polskich oraz
operatorzy telefonii komórkowych. Pracownicy Caritas i wolontariusze przygotowywali
posiłki, zabezpieczali podstawowe potrzeby żywieniowe i lokalowe, sprzątali pokoje
i obsługiwali wydawanie darów. Uchodźcy, którzy zamieszkali w Katowicach i w okolicy
przychodzą do nas po różnego rodzaju wsparcie. W ten sposób pomogliśmy dziesięciu
tysiącom osób.
Parafie i darczyńcy indywidualni ofiarowali na rzecz Caritas ponad trzy miliony
złotych. W darach rzeczowych przekazaliśmy cztery i pół miliona złotych, w parafiach
przygotowano pięć tysięcy paczek o wartości ponad milion złotych. W dostarczanie paczek
zaangażowały się nasze ośrodki Caritas oraz wielu wolontariuszy z Katowic i Rybnika.
Wśród nich byli ludzie oddelegowani z zakładów pracy, młodzież, uczniowie szkół
z nauczycielami, żołnierze i harcerze. Dwa magazyny w Katowicach zostały nam
udostępnione przez Marszałka Województwa Śląskiego, a trzeci w Rybniku przekazałprywatny właściciel. W transporcie paczek pomógł InPost. Paczki okazały się bardzo wielką,
praktyczną i skuteczną pomocą dla ludzi na Ukrainie.
Wydaliśmy w tym czasie czterdzieści pięć tysięcy posiłków. Wysłaliśmy z pomocą dla
Ukrainy siedem tirów i dwadzieścia sześć samochodów ciężarowych oraz busów
z żywnością, sprzętem medycznym i innymi rzeczami.
Na apel o zgłoszenie gotowości przyjęcia uchodźców odpowiedziało wiele parafii,
oddając do dyspozycji 470 miejsc. Wiele rodzin przyjęło uchodźców pod swój dach. Znaleźli
oni również miejsce w budynkach parafialnych, domach rekolekcyjnych i domach zakonnych
oraz w ośrodkach Caritas. Wielu ludzi spontanicznie organizowało przejazd uchodźców zza
granicy, zapewniając im bezpieczną podróż. Powstały liczne zbiórki rzeczowe. W naszych
parafiach i dekanatach podjęto działania we współpracy z miejscowymi urzędami,
organizując spotkania służące integracji i adaptacji rodzin, pomocy w kwestiach formalnych,
a nawet w poszukiwaniu miejsc pracy.
Zdajemy sobie sprawę, że teraz przyjdzie czas na pracę i pomoc długofalową.
Na naszej stronie www.katowice.caritas.pl uruchomiliśmy zbiórkę internetową, która wraz
ze środkami otrzymanymi z parafii na początku Wielkiego Postu posłuży metodycznemu
wsparciu przez utworzenie profesjonalnego Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Centrum to koordynuje
działania pomocowe w wielu miejscach naszej archidiecezji.
W tym miesiącu kończy się czas rozliczeń podatkowych. Dziękujemy wszystkim,
którzy przekazują swój 1 procent na Caritas Archidiecezji Katowickiej. Warto zauważyć,
że w Polsce działa Caritas Polska i 44 Caritas diecezjalne, z których każda jest niezależną
organizacją. Zachęcamy do wsparcia naszej Caritas Archidiecezji Katowickiej i prosimy,
by zwrócić uwagę na jej unikatowy numer KRS 0000 221725.
W dzisiejszą Niedzielę Miłosierdzia obchodzimy Dzień Dobra. W wielu miejscach
organizowane są przez Caritas Polska i ośrodki diecezjalne wydarzenia wiodące i mniejsze
zwane „bijącymi sercami”. W naszej archidiecezji funkcjonują 23 „bijące serca”. Największe
wydarzenie ma miejsce przy katowickim Spodku, gdzie od 12.00 do 18.00 odbywa się
koncert muzyki chrześcijańskiej, na który serdecznie wszystkich zapraszamy” (koniec cytatu).
Drodzy Bracia i Siostry!
Pamiętamy o słowach Pana Jezusa, które usłyszeliśmy na początku Wielkiego Postu:
„Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na
ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją
nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa,
aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”
(Mt 6, 2-4).
Podana wyżej informacja Caritas nie jest „trąbieniem przed sobą”, podobnie jak i ta,
że duchowni archidiecezji katowickiej wsparli pięciu swoich współbraci pracujących
na Ukrainie jałmużną postną w wysokości pół miliona złotych. To informacje, które się Wam
należą; informacje wewnątrzkościelne, dotyczące wspólnoty naszego lokalnego Kościoła,
którą razem stanowimy; potwierdzające, że żyjemy paschalną świadomością, wyrażaną
podczas każdej Mszy św.: „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje
zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. Pamiętamy przecież także
o tych słowach Pana Jezusa:
„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy
zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On
oddzieli jednych [ludzi] od drugich... Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej
stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca
mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem
głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem,
a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy
widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy 

widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy
widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?' A Król im odpowie:
'Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili' (Mt 25, 31-40).
Bracia i Siostry!
Niech świadomość, komu naprawdę pomagamy, zawsze nam towarzyszy i nadal
mobilizuje do braterskiej i siostrzanej solidarności. Jej wyrazem jest także trwająca i ciągle
wznosząca się rzeka modlitwy indywidualnej i wspólnotowej o łaskę pokoju dla Ukrainy
i całej rodziny ludzkiej. W takiej postawie umacnia nas apostoł narodów, św. Paweł:
„Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali! Zaradzajcie
potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności!” (Rz 12, 12).
W niedzielę Miłosierdzia Bożego wołajmy jednym głosem o Boże miłosierdzie dla
nas i świata całego.
Niech Ten, który „widzi w ukryciu”, Bóg wszechmogący i bogaty w miłosierdzie
„odda tobie”; i niech Was błogosławi: Ojciec i Syn, i Duch Święty.

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki


modlitwa w intencji górników kwk Pniówek

WEZWANIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
DO MODLITWY W ZWIĄZKU Z KATASTROFĄ W KOPALNI PNIÓWEK
W PAWŁOWICACH SLĄSKICH
Bracia i Siostry!
Z wielkim smutkiem wsłuchuję się w informacje docierające z kopalni Pniówek
w Pawłowicach Śląskich. W wyniku eksplozji metanu, do której doszło minionej nocy,
kilku górników zginęło, kilkunastu trafiło w ciężkim stanie do szpitali, niektórzy, wśród
nich ratownicy, nadal są poszukiwani.
Proszę o żarliwą modlitwę: o życie wieczne dla zmarłych górników, o ratunek dla
znajdujących się pod ziemią, o powrót do zdrowia dla rannych. Módlmy się w intencji
ich rodzin, które zapewniam o jedności i duchowym wsparciu.
W związku z moim aktualnym pobytem w Rzymie będę jutro o godzinie 7.10
sprawował Eucharystię przy grobie św. Jana Pawła II, w czasie której złożę te intencje
na ołtarzu Pana, wzywając orędownictwa świętego Papieża z Polski dla zmarłych,
zaginionych, rannych i ich rodzin. Ponieważ ta Msza św. będzie transmitowana przez
Radio Maryja, zachęcam wszystkich, dla których będzie to możliwe, do
współuczestnictwa w duchu modlitewnej jedności.
Z pasterskim błogosławieństwem
+ Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki


Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Gaszowicach, siedziba: 44-293 Gaszowice, Wiejska 18.