g. 20.30

witamy na stronie Parafii Opatrzności Bożej w Gaszowicach

 

 

 

 

 

 ...weź do ręki Pismo Święte, zaproś Rodzinę, Sąsiadów, czytaj, rozważaj ubogacaj się Bożą Mądrością, inspiruj.....

zyskaj odpust zupełny!

 

Wydarzenia

 

Zaproszenie do Piekar

ZAPROSZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO
NA PIELGRZYMKĘ KOBIET I DZIEWCZĄT DO PIEKAR ŚLĄSKICH
Drodzy Diecezjanie!
1. Chociaż aktualna sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju wydaje się
stabilna, to służby medyczno-sanitarne przestrzegają przed możliwością wzrostu liczby
zachorowań na koronawirusa w najbliższych miesiącach. W związku z tym zagrożeniem,
kolejny raz apeluję do Was o żarliwą modlitwę w intencji ustania pandemii, a osoby
niezaszczepione proszę o pogłębioną refleksję nad dobrodziejstwem, jakim jest
wynalezienie szczepionek ratujących ludzkie życie.
Bracia i Siostry!
Nawet jeśli decyzja o szczepieniu ma charakter dobrowolny, to powinna ona
uwzględnić prawdę fundamentalną: ludzkie życie i zdrowie są cennymi darami
udzielonymi człowiekowi przez Boga i powierzonymi jego roztropnej
odpowiedzialności. Nie ulega też wątpliwości, że ten rodzaj wyboru należy zawsze
odnosić do piątego przykazania Bożego, które stoi na straży ludzkiego życia, a także
do odpowiedzialności za dobro wspólne. W dobie pandemii przybiera ono konkretne
formy. Są nimi zarówno zdrowie i życie społeczeństwa, jak również prewencja
zdrowotna, której celem jest uwolnienie społeczeństwa od rygorystycznych, nierzadko
uciążliwych obostrzeń sanitarnych. Te ostatnie prowadzą wielu spośród nas do izolacji,
osamotnienia, ograniczania praktyk religijnych, a także do zachwiania właściwego
rozwoju ekonomiczno-gospodarczego naszej Ojczyzny. Mając na uwadze działania
prozdrowotne, opinie medycznych autorytetów, a także dramatyczne świadectwa osób,
które zmagały się w ostatnich miesiącach z koronawirusem, wspólnota naszego
lokalnego Kościoła pozytywnie odpowiada na prośbę Wojewody Śląskiego i włącza się
w akcję szczepień przeciw COVID-19. W ponad 40 parafiach naszej archidiecezji
powstaną w niedzielę 15 sierpnia mobilne punkty szczepień. Skorzystajmy z tej okazji
i przez przyjęcie szczepionki zadbajmy o własne zdrowie, a może nawet życie!
Drogie Siostry! Droga Młodzieży!
2. Z radością przypominam Wam, że z każdym dniem zbliża się wyczekiwana –
po roku koniecznych ograniczeń – stanowa pielgrzymka kobiet i dziewcząt do
Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich.
Mając na uwadze ostanie miesiące, naznaczone zmaganiem się ze skutkami globalnej
pandemii COVID-19, jestem przekonany, że nasze największe w archidiecezji maryjne
sanktuarium stwarza szansę wyjątkowego, duchowego odpoczynku. Jako ludzie wiary
pielgrzymujący po drogach świata ku przyszłemu Miastu (por. Hbr 13,14), możemy
razem z Maryją uwielbiać Jezusa Chrystusa, powierzać Panu Bogu osobiste intencje i
nabierać sił na dalszą drogę, która prowadzi do zbawienia.
Zapraszam więc wszystkie kobiety, wśród nich siostry zakonne i młodzież żeńską
w niedzielę 22 sierpnia do modlitwy na piekarskim wzgórzu. Podejmijmy trud
pielgrzymowania w zorganizowanych grupach, pieszo, na rowerach i autokarami, przy
jednoczesnym zachowaniu wszystkich wymogów sanitarnych.
Pielgrzymkę kobiecego świata rozpoczniemy o godz. 8.30 modlitwą różańcową.
Mszy św. będzie przewodniczył i homilię wygłosi biskup toruński Wiesław Śmigiel,
przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny. Po Eucharystii
zaplanowano godzinę ewangelizacyjną, a następnie o godz. 15 nieszpory maryjne,
podczas których Bożym słowem podzieli się bp Mirosław Gucwa z diecezji Bouar
w Republice Środkowoafrykańskiej.
Szczegółowy program pielgrzymki dostępny jest na plakatach oraz w mediach
archidiecezjalnych. Tych, którzy pozostaną w domach, informuję, że bezpośrednią
transmisję z pielgrzymki przeprowadzą: Telewizja Polonia i TVP Katowice oraz stacje
radiowe: Radio eM i Radio Katowice. Zapraszam więc serdecznie wszystkie pokolenia
kobiet, dziewcząt oraz całe rodziny przed wizerunek Śląskiej Gospodyni, Lekarki!
Licząc na wspólne spotkanie z Świętą Bożą Rodzicielką, Matką naszego
Zbawiciela, wszystkim Jej czcicielom z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa:
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. I życzę błogosławionej, rodzinnej niedzieli.
Szczęść Boże!

† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki


SŁOWO ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO DO WIERNYCH I DUCHOWIEŃSTWA ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

SŁOWO ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO DO WIERNYCH
I DUCHOWIEŃSTWA ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry, Drodzy Księża i Osoby Życia Konsekrowanego!
W nawiązaniu do opublikowanego komunikatu Archidiecezji Krakowskiej z dnia
9 lipca 2021 r. pragnę Was poinformować, że z pokorą przyjmuję wyniki dochodzenia
Stolicy Apostolskiej, o które sam prosiłem, dotyczącego sytuacji zaistniałych w czasie
pełnienia przeze mnie posługi biskupa tarnowskiego. Sytuacje te dotyczyły wykorzystania
seksualnego małoletnich przez duchownych podległych mojej jurysdykcji. Jak się okazało,
w dwóch takich przypadkach doszło do zaniedbań. W związku z tym zwracam się przede
wszystkim do skrzywdzonych oraz ich rodzin ze szczerą i pokorną prośbą o przebaczenie.
O to samo proszę wspólnotę Kościoła tarnowskiego, któremu przez niespełna 14 lat starałem
się służyć na miarę możliwości i sił.
Bracia i Siostry!
Wobec rodzących się w związku z tym pytań i wątpliwości odnośnie do sytuacji
w Archidiecezji Katowickiej jest moją powinnością poinformować was o tym, że w ciągu
niespełna 10-ciu już lat posługi w archidiecezji uruchomiłem wszystkie konieczne
mechanizmy ochrony małoletnich. Żadne zgłoszenie nie zostało pominięte, zlekceważone
czy nierozpoznane. W tych sprawach przestrzegane jest ściśle obowiązujące prawo kościelne
i państwowe. Został stworzony system zapobiegania przestępstwom. W jego ramach
przeprowadzono szkolenia duchownych, katechetów świeckich oraz innych osób pracujących
w instytucjach kościelnych. Działa i jest łatwo dostępny duchowny - przewodniczący zespołu
ds. prewencji, powołani zostali rzecznicy osób pokrzywdzonych i ich duszpasterz. Każda
z osób skrzywdzonych otrzymuje konkretną ofertę pomocy i wsparcia. W obu diecezjach
spotykałem się też osobiście z osobami skrzywdzonymi.
Bracia i Siostry!
Nie ukrywam, że w 24. roku biskupiej posługi przychodzi mi w tych dniach
przeżywać najtrudniejsze chwile w życiu, dlatego z ufnością powierzam się Bożej
Opatrzności i proszę Was o wsparcie modlitwą, zwłaszcza Koronką do Bożego Miłosierdzia.
O takie samo wsparcie i zrozumienie proszę duchowieństwo archidiecezji i osoby życia
konsekrowanego. Wołajmy wspólnie o miłosierdzie dla nas i świata całego.
Razem z Wami pragnę tworzywem modlitwy, cierpienia i pokuty budować wspólnotę
Kościoła, aby był – jak tego chce sam Chrystus – „nie mający skazy czy zmarszczki”
(Ef 5, 27). Niech nas wszystkich ogarnie ojcowskim sercem – św. Józef, patron Kościoła.
† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki
Katowice, 9 lipca 2021 r.


Słowo Przewodniczącego Episkopatu na Dzień Pielęgniarki i Położnej

SŁOWO
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA
PIELĘGNIARKI, PIELĘGNIARZA I POŁOŻNEJ
12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki, Pielęgniarza
i Położnej. To święto tych, których praca jest w pierwszym rzędzie służbą
życiu i zdrowiu ludzi, czyli temu, co jest podstawowym dobrem każdej
osoby ludzkiej. Pielęgniarki, pielęgniarze i położne są wezwani do tego, by
– w miłości wobec chorych i cierpiących – być żywym obrazem Chrystusa
i Jego Kościoła.
Z tej okazji ‒ w imieniu Konferencji Episkopatu Polski – pragnę złożyć
wszystkim osobom należącym do tych grup zawodowych, jak
najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazić wdzięczność za trud
i poświęcenie wkładane w pełnienie tej odpowiedzialnej i jakże
potrzebnej pracy. Wdzięczność moja ‒ oraz jak sądzę milionów naszych
Rodaków ‒ jest tym większa, że obecnie praca ta wykonywana jest w
sytuacji pandemii, z jaką w ostatnich miesiącach zmaga się cały świat. Są
to okoliczności nadzwyczajne, a służba taka ‒ przy zagrożeniu własnego
zdrowia i życia ‒ wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale przede
wszystkim odwagi, hartu ducha oraz umiejętności postrzegania swej
pracy jako misji i służby wobec drugiego człowieka. Dzięki takiemu
nastawieniu ‒ mimo ogromnego wysiłku, nadgodzin oraz zmęczenia ‒
każdy pacjent może otrzymać coś więcej niż tylko pomoc medyczną.
Posługa pielęgniarek to nie tylko zabiegi pielęgnacyjne czy medyczne
świadczone wobec chorych. To również osobiste „wczuwanie się”,
„wzruszanie”, „empatia” z osobą chorego. W potocznym rozumieniu jest to
postawa współodczuwania tego, co przeżywają chorzy. Papież
w tegorocznym Orędziu na XXIX Światowy Dzień Chorego zachęca nas do
okazania uwagi cierpiącemu przez przyjmowanie postawy miłosiernego
Samarytanina. Wzywa do zatrzymania się, wysłuchania, nawiązania
bezpośredniej i osobistej relacji z drugim człowiekiem, okazywania mu
empatii i wzruszenia.
Przy tej okazji, chciałbym podziękować także wszystkim rodzinom
pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych za cierpliwość w znoszeniu
nieobecności najbliższych, których posługa wymaga często dodatkowych
godzin spędzonych z chorymi i potrzebującymi.
Modlę się o życie wieczne dla tych pracowników służby zdrowia, którzy
oddali swoje życie w związku z pełnioną służbą w czasie pandemii. Ufam,
że dobry Bóg okaże im wszystkim swoje miłosierne oblicze, tak jak im je
okazywał wcześniej w chorych i cierpiących, którym służyli.
Wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym z serca błogosławię!
Warszawa, dnia 11 maja 2021 roku


Zaproszenie Metropolity Katowickiego na Pielgrzymkę do Piekar

ZAPROSZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO
NA PIELGRZYMKĘ MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW DO PIEKAR ŚLĄSKICH
Drodzy Diecezjanie!
Po rocznej przerwie rodzi się nadzieja modlitewnego spotkania na piekarskim
wzgórzu, aby wspólnie z przedstawicielami „męskiego świata” powierzyć Bogu w Trójcy
Jedynemu przed wizerunkiem Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej rodzinne
i osobiste intencje. Ostatni rok naszego życia zdominowało globalne zagrożenie jakim jest
pandemia. Przywołując diagnozę papieża Franciszka, trzeba uznać, że w minionych
dziesięcioleciach technologicznego postępu karmiliśmy się marzeniami o świetności
i wielkości, a doszliśmy do zamknięcia, samotności i utraty smaku braterstwa.
Nieoczekiwany cios pandemii, a wraz z nim cierpienie, niepewność i świadomość własnych
ograniczeń, wzywają do ponownego przemyślenia naszego stylu życia, relacji, organizacji
naszych społeczeństw, a przede wszystkim sensu naszego życia (por. FT 33).
Drodzy Bracia! Droga Młodzieży!
Nikt z nas nie może ocalić się sam, w pojedynkę. Dlatego zapraszam mężczyzn
i młodzież męską do modlitwy na piekarskim wzgórzu w niedzielę 30 maja br. od godz.
8.30. Mszy św. będzie przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański,
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. On też wygłosi homilię.
Razem z Maryją oddamy cześć miłosiernemu Bogu, prosząc Go o oddalenie od nas
epidemiologicznego zagrożenia oraz o przywrócenie osobom chorującym łaski zdrowia.
Bożej Opatrzności powierzymy: ludzi pracy, samorządowców, kadrę naukową śląskich
uczelni, młodzież i osoby rozeznające powołanie do służby kapłańskiej. Wdzięcznością
i modlitwą otoczymy personel medyczny i wolontariuszy, a także dziadków, ojców
i synów, współodpowiedzialnych za jakość życia moralnego i religijnego
wielopokoleniowych rodzin Górnego Śląska.
Niestety, sytuacja epidemiologiczna w naszym województwie jest w dalszym ciągu
niestabilna. Dlatego też liczbę pielgrzymów obecnych na piekarskim wzgórzu
ograniczymy do 10 tys. osób, a wszystkich uczestników naszego modlitewnego spotkania
będzie obowiązywała sanitarna profilaktyka wyrażona dezynfekcją dłoni, zasłanianiem
w plenerze ust i nosa maseczką oraz zachowaniem stosownego dystansu. Liczę w tym
względzie na wyrozumiałość i mądrość pielgrzymów oraz dostosowanie się do wskazań
służb kościelnych i cywilnych w imię najważniejszego imperatywu: miłości bliźniego
i troski o zdrowie wszystkich i każdego. Słowo zachęty do udziału w pielgrzymce kieruję
w tym kontekście do osób zaszczepionych i tych, którzy pokonali w ostatnim czasie
zakażenie koronawirusem.
2
Szczegółowy program pielgrzymki dostępny jest na plakatach oraz
w archidiecezjalnych mediach. Parafialni duszpasterze poinformują piekarskich
pielgrzymów o dalszych sprawach organizacyjnych.
Tych, którzy pozostaną w domach informuję, że bezpośrednią transmisję
z pielgrzymki przeprowadzą: Telewizja Polonia i TVP Katowice oraz stacje radiowe: Radio
eM i Radio Katowice. Zapraszam więc serdecznie wszystkie pokolenia do wspólnej,
rodzinnej modlitwy i duchowej łączności z pątnikami. Licząc na spotkanie przed
wizerunkiem Piekarskiej Pani, wszystkim czcicielom Matki naszego Pana i Zbawiciela
z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Szczęść Boże!
Katowice, 13 maja 2021 
† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki


Komunikat księdza Arcybiskupa o święceniach kapłańskich

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO O ŚWIĘCENIACH PREZBITERATU
Drodzy Bracia i Siostry!
W VI Niedzielę Wielkanocną rozpoczynają się rekolekcje dla diakonów
przygotowujących się do przyjęcia sakramentu święceń w stopniu prezbiteratu.
Prowadzącego rekolekcje ojca duchownego naszego Seminarium oraz trzech diakonów,
pochodzących z parafii św. Brata Alberta w Jastrzębiu-Zdroju, Chrystusa Króla
w Lędzinach-Hołdunowie i Wniebowzięcia NMP w Radlinie-Biertułtowach, polecam
modlitwie całej rodziny diecezjalnej. Święcenia kapłańskie odbędą się w katedrze
Chrystusa Króla w Katowicach, w sobotę 15 maja br. o godz. 10.00.
Proszę także o modlitwę w intencji maturzystów, o światło Ducha Świętego dla
nich na czas zdawania egzaminów i podejmowania decyzji o wyborze drogi życiowej.
Módlmy się serdecznie o nowe powołania do wyłącznej służby Bożej, a także
o wytrwanie w powołaniu dla tych, którzy pozytywnie odpowiedzieli na Boże wezwanie.
Wszystkim zgromadzonym na niedzielnej Eucharystii udzielam pasterskiego
błogosławieństwa: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki


100 Rocznica III Powstania Śląskiego

  1. Film dokumentalny „Śląscy bohaterowie” w reż. Kamila Niesłonego - Debiut producencki Panteonu Górnośląskiego we współpracy z TVP3.
  • Dokument ten jest przypomnieniem kontekstu historycznego i dramatycznych wydarzeń III powstania śląskiego, uzupełnionym o relacje członków rodzin powstańców. Autorom udało się również odnaleźć archiwalne wypowiedzi uczestnika tamtych wydarzeń oraz przypomnieć dokumenty zachowane w polskich i niemieckich archiwach.
  • Premiera odbędzie się w niedzielę 2 maja o godz. 10:00 na antenie TVP3 Katowice. Powtórka zaplanowana jest na 4 maja o godz. 17:10 na kanale TVP Historia
  • W załączeniu materiał promocyjny do wykorzystania w publikacjach internetowych.
  1. Spot „Tobie Polsko” przygotowany przez Kancelarię Prezydenta RP.

Życzenia Wielkanocne od Metropolity Katowickiego


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

PROPOZYCJA WG KSIĘGI 'OBRZĘDY BŁOGOSŁAWIEŃSTW'
Przed rozpoczęciem obrzędu można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. 'Zwycięzca śmierci'.


AKLAMACJA WIELKANOCNA
Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.


CZYTANIE
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5,16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie,
taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
Albo:
Mt 6,31-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie:
co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego
wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga
i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Obrzędy błogosławieństwa
MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się; Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim
zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy
z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy
Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
PO POSIŁKU WERSET Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
MODLITWA Ojciec rodziny lub przewodniczący: Módlmy się.
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak
dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie,
które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć
i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje
i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Na zakończenie można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. 'Otrzyjcie już łzy płaczący'.


ZARZADZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ z dnia 26 marca 2021 r.

1. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną obowiązują nadal
dotychczasowe akty prawne i wskazania, z uwzględnieniem bieżących aktualizacji
kościelnych i cywilnych.
2. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. odnośnie
do limitu uczestników nabożeństw w kościołach, w Eucharystii niech uczestniczą przede
wszystkim osoby związane z intencją Mszy św. Bezwzględnie należy zachowywać
zasadę – 1 osoba na 20 m2. Zaleca się zaznaczanie w ławkach bezpiecznych stref.
Z najwyższą troską trzeba też wypełniać wskazania dotyczące bezpieczeństwa,
stosowania dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem głównego celebransa)
oraz dezynfekcji powierzchni i wietrzenia kościoła.
Za te profilaktyczne i konieczne działania odpowiedzialni są proboszczowie
i administratorzy parafii, którym stanowczo przypominam obowiązek posłuszeństwa
(por. kan. 273).
3. Przypominam, że ważna jest nadal dyspensa od obowiązku uczestnictwa
w niedzielnej Mszy św., dlatego w aktualnej sytuacji serdecznie zachęcam wiernych
do duchowej łączności, szczególnie w liturgii dni Wielkiego Tygodnia, za pośrednictwem
transmisji telewizyjnych i radiowych, a także do korzystania z transmisji
archidiecezjalnych lub parafialnych celebracji, udostępnianych za pośrednictwem
Internetu.
W dni Triduum Sacrum zachęcam do korzystania z transmisji z katowickiej
katedry, która jest pierwszym miejsce sprawowania paschalnych tajemnic naszego
zbawienia, uobecnianych w liturgii Kościoła.
4. Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową,
kolejny raz usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom
tę formę jej udzielania. O tym zaleceniu celebrans Mszy św. powinien informować
każdorazowo wiernych w ramach wstępnego pozdrowienia lub bezpośrednio przed
udzielaniem Komunii św.
Osobom, które mimo zalecenia chcą przyjąć Komunię św. do ust, należy jej
udzielić na końcu obrzędu Komunii św. lub równocześnie w innym miejscu kościoła,
jeśli pozwala na to liczba szafarzy. Szafarze są również zobowiązani – przed i po
udzielaniu Komunii św. - do koniecznych zabiegów dezynfekujących.
Nadzwyczajni szafarze Komunii św. są również proszeni o przyjmowanie
Komunii św. na rękę.
5. W ciągu dnia kościoły pozostają otwarte. Zachęcam wiernych, zwłaszcza gdy
z uwagi na bardzo poważną sytuację epidemiczną na Górnym Śląsku nie będą mogli
wziąć udziału w Mszach świętych i nabożeństwach, do nawiedzania kościoła
i adorowania Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w całym okresie wielkanocnym.
6. Apeluję do Księży Dziekanów, aby wzorcowo przestrzegali wskazań zawartych
w Zarządzeniu i reagowali na ewentualne zgłoszenia ich lekceważenia w parafiach
dekanatu.
Powyższe Zarządzenie należy przedstawić wiernym oraz umieścić w gablotce
i na stronie internetowej parafii.


† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki
Katowice, 26 marca 2021 r


APEL O POSZANOWANIE NIEDZIELI JAKO DNIA WOLNEGO DO PRACY

Mija właśnie 1700 lat do dekretu cesarza Konstantyna I Wielkiego, który – dnia
7 marca 321 roku – zarządził, aby dies solis, dzień Słońca, stal się dniem wolnym
od pracy. Zgodnie z tym prawem „sędziowie, mieszczanie i wszyscy uprawiający
rzemiosło” mieli „odpoczywać w godnym wielkiej czci dniu Słońca”, który
chrześcijanie – wtedy już wolni w wyznawaniu swojej wiary – świętowali jako
pierwszy dzień tygodnia, dzień Zmartwychwstania Chrystusa.
Uwolnienie tego dnia od obowiązku pracy przyczyniło się do tego, że z biegiem
czasu powszechnie świętowano to zbawcze wydarzenie, co w efekcie
przyniosło zasadę świętowania niedzieli jako dnia Boga i człowieka.
Odnosząc się z szacunkiem do tej wiekowej tradycji stwierdzamy za papieżem
św. Janem Pawłem II, że „także w obecnej sytuacji historycznej mamy
obowiązek tak działać, aby wszyscy mogli zaznać wolności, odpoczynku
i odprężenia, które są człowiekowi niezbędne ze względu na jego ludzką
godność oraz związane z nią potrzeby religijne, rodzinne, kulturowe
i społeczne, trudne do zaspokojenia, jeśli nie jest zagwarantowany
przynajmniej jeden dzień w tygodniu dający wszystkim możliwość wspólnego
odpoczynku i świętowania” (por. Dies Domini, 66).
Ponawiamy treści zawarte w „Apelu Kościołów w Polsce o poszanowanie
i świętowanie niedzieli” z dnia 20 stycznia 2015 roku:
- apelujemy więc do władz, by uczyniły wszystko w celu ochrony
niedzieli, tak by człowiek nie był traktowany jako narzędzie zysku
i mógł przeżywać niedzielę zgodnie ze swoimi przekonaniami;
- apelujemy do pracodawców, aby uszanowali świętość dnia Pańskiego,
nie angażując zawodowo pracowników jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne;

- apelujemy do pracowników, by w niedziele i święta nie podejmowali
niekoniecznej pracy zarobkowej;
- apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o poszanowanie niedzieli
i świąt z uwagi na społeczny i religijny pożytek należnego odpoczynku
i świętowania – dla dobra naszych rodzin, dla dobra obywateli naszego państwa.
- apelujemy do parlamentarzystów, aby strzegli stabilności
obowiązującego prawa w zakresie ustawy o ograniczeniu handlu
w niedzielę, by wolna od pracy niedziela – jako prawo obecne w wielu
europejskich demokracjach, szanujących godność i prawo
do wypoczynku każdego obywatela – nie była kwestionowana
w systemie prawnym naszej ojczyzny.
Wspominając fakt ustanowienia 1700 lat temu, przez władzę cywilną,
świątecznego charakteru niedzieli, zachęcamy wszystkich do poszanowania tej
tradycji, do jej docenienia, strzeżenia i pielęgnowania oraz przekazywania jej
młodemu pokoleniu. Naszym obowiązkiem jest obrona świątecznego charakteru niedzieli,
dlatego nie możemy się godzić na dyktat różnych organizacji, korporacji
zajmujących się handlem i dystrybucją towarów, które kierując się wyłącznie
zyskiem, nie biorą pod uwagę kosztów społecznych, jakie wynikają z niszczenia
tkanki społecznej przez pozbawiania jej tego spoiwa, jakim jest wspólne
przeżywanie czasu wolnego i świętowanie niedzieli przez rodziny i całe
społeczeństwo, co powinno być trwałym elementem naszej kulturowej
tożsamości. Zapraszamy wszystkich do budowania kultury niedzieli wolnej od przymusu
pracy. Niech będzie ona dniem odpoczynku i wzmocnienia sił, odrodzenia
osłabionych więzi rodzinnych i społecznych. Niech będzie okazją do
emocjonalnego wyciszenia, a także do budowania wspólnoty rodzinnej,
religijnej i narodowej. Nie zapominajmy też o obowiązującym nas Bożym przykazaniu: Pamiętaj, abyś
dzień święty święcił (por. Wj 20,8–11), które w życiu chrześcijan XXI wieku
oznacza to samo, co w życiu pierwszych wspólnot chrześcijańskich, czyli
gromadzenie się w pierwszy dzień tygodnia – w niedzielę – na świętej Wieczerzy.

 

Warszawa, dnia 5 marca 2021 roku
Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki


Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Gaszowicach, siedziba: 44-293 Gaszowice, Wiejska 18.