g. 20.30

g. 20.30

witamy na stronie Parafii Opatrzności Bożej w Gaszowicach

 

ofiary na pomoc poszkodowanym wskutek trzęsienia ziemii, można wpłacać na konto Caritas Archidiecezji
Katowickiej w ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice; nr rachunku 96
1050 1214 1000 0090 3169 8062; tytuł wpłaty: „Pomoc Turcji i Syrii” lub poprzez system
płatności elektronicznej na portalu katowickiej Caritas: https://dobrodaj.pl/ .

 

 

 

 ...weź do ręki Pismo Święte, zaproś Rodzinę, Sąsiadów, czytaj, rozważaj ubogacaj się Bożą Mądrością, inspiruj.....

zyskaj odpust zupełny!

 

Wydarzenia

 

SŁOWO METROPOLITY KATOWICKIEGO PRZED WIZYTĄ AD LIMINA APOSTOLORUM

SŁOWO METROPOLITY KATOWICKIEGO PRZED WIZYTĄ AD LIMINA APOSTOLORUM

Drodzy Diecezjanie!

 Trwa wizyta Episkopatu Polski ad limina apostolorum. W dniach od 25 do 29 października w czwartej i ostatniej grupie będą przebywali w Watykanie biskupi reprezentujący metropolię katowicką i krakowską. Program wizyty przewiduje zaplanowane na 28 października spotkanie z papieżem Franciszkiem oraz liczne wizyty i spotkania w kongregacjach i innych urzędach Stolicy Apostolskiej.

 Wizyta do progów apostolskich to istotny element posługi i misji każdego biskupa jako następcy apostołów i członka kolegium, któremu przewodzi Ojciec Święty. To szczególny czas umacniania jedności, wspólnoty i braterstwa, a jednocześnie możliwość pochylenia się wraz z następcą św. Piotra i jego współpracownikami nad aktualną sytuacją i wyzwaniami lokalnego Kościoła. Nawiedzając – razem z biskupami pomocniczymi - groby apostołów i celebrując Eucharystię w czterech rzymskich bazylikach, będziemy się modlili w intencji naszej archidiecezji i całego Kościoła w górnośląskiej metropolii. Będziemy pamiętali o wszystkich chorych i cierpiących, o rodzinach i osobach życia konsekrowanego, o prezbiterach i diakonach.

Przewodnicząc Mszy św. w bazylice św. Piotra, będę szczególnie prosił, aby ten Apostoł umacniał nas w wierze (por. Łk 22, 32), uczył wypływania na głębię i trwania przy Jezusie Chrystusie, który ma słowa życia wiecznego.

 Bracia i Siostry!

Na spotkaniu z Ojcem Świętym zapewnię go o naszej modlitwie i przekażę słowa jedności oraz wdzięczności za wszelkie gesty życzliwości dla naszego lokalnego Kościoła. Podziękuję za pozdrowienia kierowane do pielgrzymów w Piekarach Śląskich oraz za dar beatyfikacji Sługi Bożego ks. Jana Franciszka Machy, którą przeżywać będziemy w katowickiej katedrze w sobotę 20 listopada br. Papieskim wysłannikiem na te uroczystości będzie prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych – kard. Marcello Semeraro.

Już wkrótce będę miał okazję spotkać się z nim osobiście, aby raz jeszcze zaprosić go do Katowic i wyrazić naszą radość w związku z planowaną beatyfikacją.

Drodzy Diecezjanie!

Proszę Was serdecznie o modlitwę w dniach wizyty ad limina apostolorum. Niech ta intencja wybrzmiewa szczególnie podczas nabożeństw różańcowych. Wzywajmy pomocy Matki Kościoła i Królowej Pokoju, aby czas wizyty do apostolskich progów przyniósł nam wszystkim umocnienie na synodalnej drodze ku Kościołowi komunii – wspólnoty, uczestnictwa i misji. Wszystkim zgromadzonym na niedzielnej Eucharystii, wspólnotom parafialnym i wszystkim ochrzczonym z serca błogosławię: † W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

+ Wiktor Skworc  ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI


Życzenia Metropolity katowickiego z okazji Święta Patronalnego Służby Zdrowia..

SŁOWO METROPOLITY KATOWICKIEGO DO PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA Z OKAZJI ŚWIĘTA ŚW. ŁUKASZA

Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia!

Patronalne Święto Służby Zdrowia jest obchodzone każdego roku 18 października, w święto św. Łuksza Ewangelisty. Kieruje ono uwagę Kościoła na profesję lekarzy, a także innych pracowników służby zdrowia. O tym, jak ważna jest ta posługa, przypomina biblijny Syrach: „Czcij lekarza czcią należną z powodu jego posług, albowiem i jego stworzył Pan. Od Najwyższego pochodzi uzdrowienie, i od Króla dar się otrzymuje. Wiedza lekarza podnosi mu głowę, nawet i wobec możnowładców będą go podziwiać” (Syr 38 1,3). Sam Bóg na kartach Pisma Świętego wciela się w rolę lekarza, o czym czytamy w Psalmie 147: „Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela; On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany” (Ps 147,1–3). Doskonale wiemy, że w procesie leczenia ważną rolę odgrywa cały personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, coraz częściej obecni wśród chorych pielęgniarze, położne, diagności laboratoryjni, opiekunowie medyczni, rehabilitanci, psychologowie, farmaceuci, a także często zapomniani, a obecni na pierwszej linii troski o życie chorego ratownicy medyczni. Pandemia doceniła także wartość posługi kapelana szpitalnego wśród chorych i personelu pomocniczego. 2 Społeczeństwo i Kościół z uznaniem i szacunkiem patrzą na Waszą pracę. Dla wielu z Was miniony rok był bardzo trudny, bo wymagał zmierzenia się z kolejnymi falami koronawirusa. Wasza posługa chorym odbywała się w trudnych warunkach, była wykonywana pod presją oczekiwań samych chorych i ich rodzin. Wszyscy oczekiwali uzdrowienia, szybkiego powrotu do zdrowia i normalnego funkcjonowania. Prowadząc zabiegi, często w wyczerpujących warunkach, sami bardziej niż zazwyczaj narażaliście własne zdrowie i życie. Jednak do końca pozostaliście wierni zarówno składanej przysiędze Hipokratesa, jak również – jako ludzie wierzący – pozostawionemu przez Jezusa testamentowi miłości. Wasz patron św. Łukasz – jak podaje tradycja Kościoła – także był lekarzem. Opisując na kartach Ewangelii życie Chrystusa, w odróżnieniu od innych ewangelistów zawarł w niej te sceny, które szczególnie poruszają nasze serca („O miłosiernym samarytaninie”, „O uzdrowieniu dziesięciu trędowatych”, „O synu marnotrawnym”). Ten święty patron może nas nauczyć bardziej dogłębnego spojrzenia na świat cierpienia i choroby, a także na samego chorego. Swoją postawą zachęca nas do dostrzegania pośród nadmiaru zadań, obowiązków i pośpiechu drugiego człowieka jako bliźniego. Święty Łukasz chce, abyśmy próbowali zrozumieć „ból duszy” chorego, jego wewnętrzny świat pytań, wątpliwości, zmagań, duchowych odczuć i przeżyć. Papież Franciszek w tegorocznym Orędziu na XXIX Światowy Dzień Chorego wskazuje pracownikom służby zdrowia, co jest najważniejsze w kontakcie z każdym cierpiącym. To bliskość, która „jest balsamem, która daje wsparcie i pocieszenie”. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, szukając sensu swojego powołania, odnalazła słowa św. Pawła: „Starajcie się o większe dary. Ja zaś wskażę wam drogę jeszcze doskonalszą” (1 Kor 12,31). Tym samym odnalazła miłość, która wypełniła jej życie: „Zobaczyłam i zrozumiałam, że miłość zawiera w sobie wszystkie powołania, że miłość jest wszystkim, obejmuje wszystkie czasy i miejsca; słowem, miłość jest wieczna”. Niedawno wyniesiony na ołtarze błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński jest autorem słów: „Ludzie mówią: czas to pieniądz, a ja wam powiadam: czas to miłość”. Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia! Pomijając, jaki medyczny zawód wykonujesz, czy jesteś lekarzem, pielęgniarką, opiekunką medyczną, rehabilitantem, salową, farmaceutą czy ratownikiem medycznym – istotne jest to, w jaki sposób wypełniasz swoje powołanie! Czy z sercem i miłością? Wszyscy przecież tworzymy jeden organizm służby zdrowia, który leczy tego samego chorego i wychodzi naprzeciw jego potrzebom. Nie można jednak dawać miłości, samemu jej nie otrzymując. Jej niewyczerpalnym źródłem jest Bóg, który jest miłością. Objawia ją przez swojego Syna, który jest z nami przez wszystkie dnia aż do skończenia świata w sakramencie miłości w Eucharystii. Dlatego serdecznie zachęcam Was do odwiedzania Go w szpitalnych kaplicach i powierzania Mu wszystkiego, wszystkich Waszych spraw rodzinnych i zawodowych, włącznie z tymi dotyczącymi sprawiedliwych wynagrodzeń. Wszak sam Jezus powiedział: „Beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5). 3 Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia! W imieniu Kościoła katowickiego i wspólnoty wierzących dziękuję za Waszą codzienność wypełnioną miłością do chorego. Życzę Wam bezpiecznej pracy, szacunku pracodawcy, pacjentów oraz ich rodzin. Niech społeczeństwo coraz bardziej docenia Waszą motywowaną miłością posługę pośród cierpiących.  Z okazji Waszego święta łączę się z Wami duchowo i zapewniam o modlitwie, zwłaszcza w niedzielę, kiedy w katedrze pw. Chrystusa Króla w Katowicach Eucharystię w Waszej intencji odprawi biskup pomocniczy Marek Szkudło.

Otaczam modlitwą Was samych, Wasze rodziny, chorych, którymi się opiekujecie, jak również miejsca Waszej pracy i wszystkie problemy z nią związane. Na ich rozwiązywanie w duchu społecznej solidarności i w dialogu błogosławię! Błogosławię Waszej codzienności, wypełnionej przestrzeniami szpitali, hospicjów, domów opieki społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i innych placówek medycznych, a nade wszystko obecnością chorego, potrzebującego człowieka.

 Szczęść Boże! † Wiktor Skworc ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI


Zaproszenie na Pielgrzymkę Żywego Różańca

ZAPROSZENIE ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO NA X. ARCHIDIECEZJALNĄ PIELGRZYMKĘ ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO JÓZEFA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Drodzy Diecezjanie!

Rozpoczęliśmy październik; czas, w którym gromadzimy się w kościołach na modlitwie różańcowej. W tej cennej modlitwie rozważamy wraz z Matką Najświętszą i świętym Józefem tajemnice naszego zbawienia, gdy zaś modlimy się we wspólnocie, umacniamy się nawzajem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą oraz w dążeniu do świętości.

W sobotę 9 października odbędzie się X. Archidiecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca. W tym roku miejscem spotkania będzie sanktuarium świętego Józefa w Rudzie Śląskiej. Ten kościół upamiętnia również sługę Bożego ks. Jana Machę, który posługiwał w nim jako wikariusz parafialny. W trwającym aktualnie Roku Świętego Józefa oraz niejako w przeddzień beatyfikacji ks. Jana, zapraszam wspólnotę Żywego Różańca i wszystkich, którym bliski jest Różaniec, do wspólnego pielgrzymowania i modlitwy w intencjach Kościoła, szczególnie naszej archidiecezji.

Pielgrzymka rozpocznie się o godz. 10.30. Konferencję wygłosi ks. bp Grzegorz Olszowski, a po modlitwie różańcowej, o godz. 12.00 rozpocznie się Eucharystia, którą pragnę sprawować wraz duszpasterzami wspólnot różańcowych. Zachęcając serdecznie do uczestnictwa w pielgrzymce, proszę o zachowanie wszystkich norm sanitarnych związanych z pandemią. Osoby, które nie będą mogły osobiście przybyć do Rudy Śląskiej, zapraszam do duchowego udziału w pielgrzymce poprzez transmisję internetową. Zgromadzonym na niedzielnej Eucharystii, uczestnikom październikowych nabożeństw różańcowych i wspólnotom Żywego Różańca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

† Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki


Szczepienie - 15.08.2021r.

Szczepienie_15-08-2021


Zaproszenie do Piekar

ZAPROSZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO
NA PIELGRZYMKĘ KOBIET I DZIEWCZĄT DO PIEKAR ŚLĄSKICH
Drodzy Diecezjanie!
1. Chociaż aktualna sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju wydaje się
stabilna, to służby medyczno-sanitarne przestrzegają przed możliwością wzrostu liczby
zachorowań na koronawirusa w najbliższych miesiącach. W związku z tym zagrożeniem,
kolejny raz apeluję do Was o żarliwą modlitwę w intencji ustania pandemii, a osoby
niezaszczepione proszę o pogłębioną refleksję nad dobrodziejstwem, jakim jest
wynalezienie szczepionek ratujących ludzkie życie.
Bracia i Siostry!
Nawet jeśli decyzja o szczepieniu ma charakter dobrowolny, to powinna ona
uwzględnić prawdę fundamentalną: ludzkie życie i zdrowie są cennymi darami
udzielonymi człowiekowi przez Boga i powierzonymi jego roztropnej
odpowiedzialności. Nie ulega też wątpliwości, że ten rodzaj wyboru należy zawsze
odnosić do piątego przykazania Bożego, które stoi na straży ludzkiego życia, a także
do odpowiedzialności za dobro wspólne. W dobie pandemii przybiera ono konkretne
formy. Są nimi zarówno zdrowie i życie społeczeństwa, jak również prewencja
zdrowotna, której celem jest uwolnienie społeczeństwa od rygorystycznych, nierzadko
uciążliwych obostrzeń sanitarnych. Te ostatnie prowadzą wielu spośród nas do izolacji,
osamotnienia, ograniczania praktyk religijnych, a także do zachwiania właściwego
rozwoju ekonomiczno-gospodarczego naszej Ojczyzny. Mając na uwadze działania
prozdrowotne, opinie medycznych autorytetów, a także dramatyczne świadectwa osób,
które zmagały się w ostatnich miesiącach z koronawirusem, wspólnota naszego
lokalnego Kościoła pozytywnie odpowiada na prośbę Wojewody Śląskiego i włącza się
w akcję szczepień przeciw COVID-19. W ponad 40 parafiach naszej archidiecezji
powstaną w niedzielę 15 sierpnia mobilne punkty szczepień. Skorzystajmy z tej okazji
i przez przyjęcie szczepionki zadbajmy o własne zdrowie, a może nawet życie!
Drogie Siostry! Droga Młodzieży!
2. Z radością przypominam Wam, że z każdym dniem zbliża się wyczekiwana –
po roku koniecznych ograniczeń – stanowa pielgrzymka kobiet i dziewcząt do
Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich.
Mając na uwadze ostanie miesiące, naznaczone zmaganiem się ze skutkami globalnej
pandemii COVID-19, jestem przekonany, że nasze największe w archidiecezji maryjne
sanktuarium stwarza szansę wyjątkowego, duchowego odpoczynku. Jako ludzie wiary
pielgrzymujący po drogach świata ku przyszłemu Miastu (por. Hbr 13,14), możemy
razem z Maryją uwielbiać Jezusa Chrystusa, powierzać Panu Bogu osobiste intencje i
nabierać sił na dalszą drogę, która prowadzi do zbawienia.
Zapraszam więc wszystkie kobiety, wśród nich siostry zakonne i młodzież żeńską
w niedzielę 22 sierpnia do modlitwy na piekarskim wzgórzu. Podejmijmy trud
pielgrzymowania w zorganizowanych grupach, pieszo, na rowerach i autokarami, przy
jednoczesnym zachowaniu wszystkich wymogów sanitarnych.
Pielgrzymkę kobiecego świata rozpoczniemy o godz. 8.30 modlitwą różańcową.
Mszy św. będzie przewodniczył i homilię wygłosi biskup toruński Wiesław Śmigiel,
przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny. Po Eucharystii
zaplanowano godzinę ewangelizacyjną, a następnie o godz. 15 nieszpory maryjne,
podczas których Bożym słowem podzieli się bp Mirosław Gucwa z diecezji Bouar
w Republice Środkowoafrykańskiej.
Szczegółowy program pielgrzymki dostępny jest na plakatach oraz w mediach
archidiecezjalnych. Tych, którzy pozostaną w domach, informuję, że bezpośrednią
transmisję z pielgrzymki przeprowadzą: Telewizja Polonia i TVP Katowice oraz stacje
radiowe: Radio eM i Radio Katowice. Zapraszam więc serdecznie wszystkie pokolenia
kobiet, dziewcząt oraz całe rodziny przed wizerunek Śląskiej Gospodyni, Lekarki!
Licząc na wspólne spotkanie z Świętą Bożą Rodzicielką, Matką naszego
Zbawiciela, wszystkim Jej czcicielom z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa:
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. I życzę błogosławionej, rodzinnej niedzieli.
Szczęść Boże!

† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki


SŁOWO ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO DO WIERNYCH I DUCHOWIEŃSTWA ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

SŁOWO ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO DO WIERNYCH
I DUCHOWIEŃSTWA ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry, Drodzy Księża i Osoby Życia Konsekrowanego!
W nawiązaniu do opublikowanego komunikatu Archidiecezji Krakowskiej z dnia
9 lipca 2021 r. pragnę Was poinformować, że z pokorą przyjmuję wyniki dochodzenia
Stolicy Apostolskiej, o które sam prosiłem, dotyczącego sytuacji zaistniałych w czasie
pełnienia przeze mnie posługi biskupa tarnowskiego. Sytuacje te dotyczyły wykorzystania
seksualnego małoletnich przez duchownych podległych mojej jurysdykcji. Jak się okazało,
w dwóch takich przypadkach doszło do zaniedbań. W związku z tym zwracam się przede
wszystkim do skrzywdzonych oraz ich rodzin ze szczerą i pokorną prośbą o przebaczenie.
O to samo proszę wspólnotę Kościoła tarnowskiego, któremu przez niespełna 14 lat starałem
się służyć na miarę możliwości i sił.
Bracia i Siostry!
Wobec rodzących się w związku z tym pytań i wątpliwości odnośnie do sytuacji
w Archidiecezji Katowickiej jest moją powinnością poinformować was o tym, że w ciągu
niespełna 10-ciu już lat posługi w archidiecezji uruchomiłem wszystkie konieczne
mechanizmy ochrony małoletnich. Żadne zgłoszenie nie zostało pominięte, zlekceważone
czy nierozpoznane. W tych sprawach przestrzegane jest ściśle obowiązujące prawo kościelne
i państwowe. Został stworzony system zapobiegania przestępstwom. W jego ramach
przeprowadzono szkolenia duchownych, katechetów świeckich oraz innych osób pracujących
w instytucjach kościelnych. Działa i jest łatwo dostępny duchowny - przewodniczący zespołu
ds. prewencji, powołani zostali rzecznicy osób pokrzywdzonych i ich duszpasterz. Każda
z osób skrzywdzonych otrzymuje konkretną ofertę pomocy i wsparcia. W obu diecezjach
spotykałem się też osobiście z osobami skrzywdzonymi.
Bracia i Siostry!
Nie ukrywam, że w 24. roku biskupiej posługi przychodzi mi w tych dniach
przeżywać najtrudniejsze chwile w życiu, dlatego z ufnością powierzam się Bożej
Opatrzności i proszę Was o wsparcie modlitwą, zwłaszcza Koronką do Bożego Miłosierdzia.
O takie samo wsparcie i zrozumienie proszę duchowieństwo archidiecezji i osoby życia
konsekrowanego. Wołajmy wspólnie o miłosierdzie dla nas i świata całego.
Razem z Wami pragnę tworzywem modlitwy, cierpienia i pokuty budować wspólnotę
Kościoła, aby był – jak tego chce sam Chrystus – „nie mający skazy czy zmarszczki”
(Ef 5, 27). Niech nas wszystkich ogarnie ojcowskim sercem – św. Józef, patron Kościoła.
† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki
Katowice, 9 lipca 2021 r.


Słowo Przewodniczącego Episkopatu na Dzień Pielęgniarki i Położnej

SŁOWO
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA
PIELĘGNIARKI, PIELĘGNIARZA I POŁOŻNEJ
12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki, Pielęgniarza
i Położnej. To święto tych, których praca jest w pierwszym rzędzie służbą
życiu i zdrowiu ludzi, czyli temu, co jest podstawowym dobrem każdej
osoby ludzkiej. Pielęgniarki, pielęgniarze i położne są wezwani do tego, by
– w miłości wobec chorych i cierpiących – być żywym obrazem Chrystusa
i Jego Kościoła.
Z tej okazji ‒ w imieniu Konferencji Episkopatu Polski – pragnę złożyć
wszystkim osobom należącym do tych grup zawodowych, jak
najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazić wdzięczność za trud
i poświęcenie wkładane w pełnienie tej odpowiedzialnej i jakże
potrzebnej pracy. Wdzięczność moja ‒ oraz jak sądzę milionów naszych
Rodaków ‒ jest tym większa, że obecnie praca ta wykonywana jest w
sytuacji pandemii, z jaką w ostatnich miesiącach zmaga się cały świat. Są
to okoliczności nadzwyczajne, a służba taka ‒ przy zagrożeniu własnego
zdrowia i życia ‒ wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale przede
wszystkim odwagi, hartu ducha oraz umiejętności postrzegania swej
pracy jako misji i służby wobec drugiego człowieka. Dzięki takiemu
nastawieniu ‒ mimo ogromnego wysiłku, nadgodzin oraz zmęczenia ‒
każdy pacjent może otrzymać coś więcej niż tylko pomoc medyczną.
Posługa pielęgniarek to nie tylko zabiegi pielęgnacyjne czy medyczne
świadczone wobec chorych. To również osobiste „wczuwanie się”,
„wzruszanie”, „empatia” z osobą chorego. W potocznym rozumieniu jest to
postawa współodczuwania tego, co przeżywają chorzy. Papież
w tegorocznym Orędziu na XXIX Światowy Dzień Chorego zachęca nas do
okazania uwagi cierpiącemu przez przyjmowanie postawy miłosiernego
Samarytanina. Wzywa do zatrzymania się, wysłuchania, nawiązania
bezpośredniej i osobistej relacji z drugim człowiekiem, okazywania mu
empatii i wzruszenia.
Przy tej okazji, chciałbym podziękować także wszystkim rodzinom
pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych za cierpliwość w znoszeniu
nieobecności najbliższych, których posługa wymaga często dodatkowych
godzin spędzonych z chorymi i potrzebującymi.
Modlę się o życie wieczne dla tych pracowników służby zdrowia, którzy
oddali swoje życie w związku z pełnioną służbą w czasie pandemii. Ufam,
że dobry Bóg okaże im wszystkim swoje miłosierne oblicze, tak jak im je
okazywał wcześniej w chorych i cierpiących, którym służyli.
Wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym z serca błogosławię!
Warszawa, dnia 11 maja 2021 roku


Zaproszenie Metropolity Katowickiego na Pielgrzymkę do Piekar

ZAPROSZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO
NA PIELGRZYMKĘ MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW DO PIEKAR ŚLĄSKICH
Drodzy Diecezjanie!
Po rocznej przerwie rodzi się nadzieja modlitewnego spotkania na piekarskim
wzgórzu, aby wspólnie z przedstawicielami „męskiego świata” powierzyć Bogu w Trójcy
Jedynemu przed wizerunkiem Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej rodzinne
i osobiste intencje. Ostatni rok naszego życia zdominowało globalne zagrożenie jakim jest
pandemia. Przywołując diagnozę papieża Franciszka, trzeba uznać, że w minionych
dziesięcioleciach technologicznego postępu karmiliśmy się marzeniami o świetności
i wielkości, a doszliśmy do zamknięcia, samotności i utraty smaku braterstwa.
Nieoczekiwany cios pandemii, a wraz z nim cierpienie, niepewność i świadomość własnych
ograniczeń, wzywają do ponownego przemyślenia naszego stylu życia, relacji, organizacji
naszych społeczeństw, a przede wszystkim sensu naszego życia (por. FT 33).
Drodzy Bracia! Droga Młodzieży!
Nikt z nas nie może ocalić się sam, w pojedynkę. Dlatego zapraszam mężczyzn
i młodzież męską do modlitwy na piekarskim wzgórzu w niedzielę 30 maja br. od godz.
8.30. Mszy św. będzie przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański,
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. On też wygłosi homilię.
Razem z Maryją oddamy cześć miłosiernemu Bogu, prosząc Go o oddalenie od nas
epidemiologicznego zagrożenia oraz o przywrócenie osobom chorującym łaski zdrowia.
Bożej Opatrzności powierzymy: ludzi pracy, samorządowców, kadrę naukową śląskich
uczelni, młodzież i osoby rozeznające powołanie do służby kapłańskiej. Wdzięcznością
i modlitwą otoczymy personel medyczny i wolontariuszy, a także dziadków, ojców
i synów, współodpowiedzialnych za jakość życia moralnego i religijnego
wielopokoleniowych rodzin Górnego Śląska.
Niestety, sytuacja epidemiologiczna w naszym województwie jest w dalszym ciągu
niestabilna. Dlatego też liczbę pielgrzymów obecnych na piekarskim wzgórzu
ograniczymy do 10 tys. osób, a wszystkich uczestników naszego modlitewnego spotkania
będzie obowiązywała sanitarna profilaktyka wyrażona dezynfekcją dłoni, zasłanianiem
w plenerze ust i nosa maseczką oraz zachowaniem stosownego dystansu. Liczę w tym
względzie na wyrozumiałość i mądrość pielgrzymów oraz dostosowanie się do wskazań
służb kościelnych i cywilnych w imię najważniejszego imperatywu: miłości bliźniego
i troski o zdrowie wszystkich i każdego. Słowo zachęty do udziału w pielgrzymce kieruję
w tym kontekście do osób zaszczepionych i tych, którzy pokonali w ostatnim czasie
zakażenie koronawirusem.
2
Szczegółowy program pielgrzymki dostępny jest na plakatach oraz
w archidiecezjalnych mediach. Parafialni duszpasterze poinformują piekarskich
pielgrzymów o dalszych sprawach organizacyjnych.
Tych, którzy pozostaną w domach informuję, że bezpośrednią transmisję
z pielgrzymki przeprowadzą: Telewizja Polonia i TVP Katowice oraz stacje radiowe: Radio
eM i Radio Katowice. Zapraszam więc serdecznie wszystkie pokolenia do wspólnej,
rodzinnej modlitwy i duchowej łączności z pątnikami. Licząc na spotkanie przed
wizerunkiem Piekarskiej Pani, wszystkim czcicielom Matki naszego Pana i Zbawiciela
z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Szczęść Boże!
Katowice, 13 maja 2021 
† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki


Komunikat księdza Arcybiskupa o święceniach kapłańskich

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO O ŚWIĘCENIACH PREZBITERATU
Drodzy Bracia i Siostry!
W VI Niedzielę Wielkanocną rozpoczynają się rekolekcje dla diakonów
przygotowujących się do przyjęcia sakramentu święceń w stopniu prezbiteratu.
Prowadzącego rekolekcje ojca duchownego naszego Seminarium oraz trzech diakonów,
pochodzących z parafii św. Brata Alberta w Jastrzębiu-Zdroju, Chrystusa Króla
w Lędzinach-Hołdunowie i Wniebowzięcia NMP w Radlinie-Biertułtowach, polecam
modlitwie całej rodziny diecezjalnej. Święcenia kapłańskie odbędą się w katedrze
Chrystusa Króla w Katowicach, w sobotę 15 maja br. o godz. 10.00.
Proszę także o modlitwę w intencji maturzystów, o światło Ducha Świętego dla
nich na czas zdawania egzaminów i podejmowania decyzji o wyborze drogi życiowej.
Módlmy się serdecznie o nowe powołania do wyłącznej służby Bożej, a także
o wytrwanie w powołaniu dla tych, którzy pozytywnie odpowiedzieli na Boże wezwanie.
Wszystkim zgromadzonym na niedzielnej Eucharystii udzielam pasterskiego
błogosławieństwa: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki


100 Rocznica III Powstania Śląskiego

  1. Film dokumentalny „Śląscy bohaterowie” w reż. Kamila Niesłonego - Debiut producencki Panteonu Górnośląskiego we współpracy z TVP3.
  • Dokument ten jest przypomnieniem kontekstu historycznego i dramatycznych wydarzeń III powstania śląskiego, uzupełnionym o relacje członków rodzin powstańców. Autorom udało się również odnaleźć archiwalne wypowiedzi uczestnika tamtych wydarzeń oraz przypomnieć dokumenty zachowane w polskich i niemieckich archiwach.
  • Premiera odbędzie się w niedzielę 2 maja o godz. 10:00 na antenie TVP3 Katowice. Powtórka zaplanowana jest na 4 maja o godz. 17:10 na kanale TVP Historia
  • W załączeniu materiał promocyjny do wykorzystania w publikacjach internetowych.
  1. Spot „Tobie Polsko” przygotowany przez Kancelarię Prezydenta RP.

Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Gaszowicach, siedziba: 44-293 Gaszowice, Wiejska 18.