g. 20.30

witamy na stronie Parafii Opatrzności Bożej w Gaszowicach

 

 Dziękując za każde dobro, życzliwość i wiarę „życzę Tobie i Twoim bliskim roku pełnego łask i radości a błogosławiąc wszystkich i powierzając się modlitwom wszystkich po Ojcowsku i Bratersku ściskam Was”  (O Pio) - z modlitwą

ks. Adam i ks. Wiesław

 

Prosimy o sygnały, gdzie możemy dotrzeć z pomocą. 

 

 ...weź do ręki Pismo Święte, zaproś Rodzinę, Sąsiadów, czytaj, rozważaj ubogacaj się Bożą Mądrością, inspiruj.....

zyskaj odpust zupełny!

 

Wydarzenia

 

Słowo Przewodniczącego Episkopatu na Dzień Pielęgniarki i Położnej

SŁOWO
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA
PIELĘGNIARKI, PIELĘGNIARZA I POŁOŻNEJ
12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki, Pielęgniarza
i Położnej. To święto tych, których praca jest w pierwszym rzędzie służbą
życiu i zdrowiu ludzi, czyli temu, co jest podstawowym dobrem każdej
osoby ludzkiej. Pielęgniarki, pielęgniarze i położne są wezwani do tego, by
– w miłości wobec chorych i cierpiących – być żywym obrazem Chrystusa
i Jego Kościoła.
Z tej okazji ‒ w imieniu Konferencji Episkopatu Polski – pragnę złożyć
wszystkim osobom należącym do tych grup zawodowych, jak
najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazić wdzięczność za trud
i poświęcenie wkładane w pełnienie tej odpowiedzialnej i jakże
potrzebnej pracy. Wdzięczność moja ‒ oraz jak sądzę milionów naszych
Rodaków ‒ jest tym większa, że obecnie praca ta wykonywana jest w
sytuacji pandemii, z jaką w ostatnich miesiącach zmaga się cały świat. Są
to okoliczności nadzwyczajne, a służba taka ‒ przy zagrożeniu własnego
zdrowia i życia ‒ wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale przede
wszystkim odwagi, hartu ducha oraz umiejętności postrzegania swej
pracy jako misji i służby wobec drugiego człowieka. Dzięki takiemu
nastawieniu ‒ mimo ogromnego wysiłku, nadgodzin oraz zmęczenia ‒
każdy pacjent może otrzymać coś więcej niż tylko pomoc medyczną.
Posługa pielęgniarek to nie tylko zabiegi pielęgnacyjne czy medyczne
świadczone wobec chorych. To również osobiste „wczuwanie się”,
„wzruszanie”, „empatia” z osobą chorego. W potocznym rozumieniu jest to
postawa współodczuwania tego, co przeżywają chorzy. Papież
w tegorocznym Orędziu na XXIX Światowy Dzień Chorego zachęca nas do
okazania uwagi cierpiącemu przez przyjmowanie postawy miłosiernego
Samarytanina. Wzywa do zatrzymania się, wysłuchania, nawiązania
bezpośredniej i osobistej relacji z drugim człowiekiem, okazywania mu
empatii i wzruszenia.
Przy tej okazji, chciałbym podziękować także wszystkim rodzinom
pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych za cierpliwość w znoszeniu
nieobecności najbliższych, których posługa wymaga często dodatkowych
godzin spędzonych z chorymi i potrzebującymi.
Modlę się o życie wieczne dla tych pracowników służby zdrowia, którzy
oddali swoje życie w związku z pełnioną służbą w czasie pandemii. Ufam,
że dobry Bóg okaże im wszystkim swoje miłosierne oblicze, tak jak im je
okazywał wcześniej w chorych i cierpiących, którym służyli.
Wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym z serca błogosławię!
Warszawa, dnia 11 maja 2021 roku


Zaproszenie Metropolity Katowickiego na Pielgrzymkę do Piekar

ZAPROSZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO
NA PIELGRZYMKĘ MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW DO PIEKAR ŚLĄSKICH
Drodzy Diecezjanie!
Po rocznej przerwie rodzi się nadzieja modlitewnego spotkania na piekarskim
wzgórzu, aby wspólnie z przedstawicielami „męskiego świata” powierzyć Bogu w Trójcy
Jedynemu przed wizerunkiem Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej rodzinne
i osobiste intencje. Ostatni rok naszego życia zdominowało globalne zagrożenie jakim jest
pandemia. Przywołując diagnozę papieża Franciszka, trzeba uznać, że w minionych
dziesięcioleciach technologicznego postępu karmiliśmy się marzeniami o świetności
i wielkości, a doszliśmy do zamknięcia, samotności i utraty smaku braterstwa.
Nieoczekiwany cios pandemii, a wraz z nim cierpienie, niepewność i świadomość własnych
ograniczeń, wzywają do ponownego przemyślenia naszego stylu życia, relacji, organizacji
naszych społeczeństw, a przede wszystkim sensu naszego życia (por. FT 33).
Drodzy Bracia! Droga Młodzieży!
Nikt z nas nie może ocalić się sam, w pojedynkę. Dlatego zapraszam mężczyzn
i młodzież męską do modlitwy na piekarskim wzgórzu w niedzielę 30 maja br. od godz.
8.30. Mszy św. będzie przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański,
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. On też wygłosi homilię.
Razem z Maryją oddamy cześć miłosiernemu Bogu, prosząc Go o oddalenie od nas
epidemiologicznego zagrożenia oraz o przywrócenie osobom chorującym łaski zdrowia.
Bożej Opatrzności powierzymy: ludzi pracy, samorządowców, kadrę naukową śląskich
uczelni, młodzież i osoby rozeznające powołanie do służby kapłańskiej. Wdzięcznością
i modlitwą otoczymy personel medyczny i wolontariuszy, a także dziadków, ojców
i synów, współodpowiedzialnych za jakość życia moralnego i religijnego
wielopokoleniowych rodzin Górnego Śląska.
Niestety, sytuacja epidemiologiczna w naszym województwie jest w dalszym ciągu
niestabilna. Dlatego też liczbę pielgrzymów obecnych na piekarskim wzgórzu
ograniczymy do 10 tys. osób, a wszystkich uczestników naszego modlitewnego spotkania
będzie obowiązywała sanitarna profilaktyka wyrażona dezynfekcją dłoni, zasłanianiem
w plenerze ust i nosa maseczką oraz zachowaniem stosownego dystansu. Liczę w tym
względzie na wyrozumiałość i mądrość pielgrzymów oraz dostosowanie się do wskazań
służb kościelnych i cywilnych w imię najważniejszego imperatywu: miłości bliźniego
i troski o zdrowie wszystkich i każdego. Słowo zachęty do udziału w pielgrzymce kieruję
w tym kontekście do osób zaszczepionych i tych, którzy pokonali w ostatnim czasie
zakażenie koronawirusem.
2
Szczegółowy program pielgrzymki dostępny jest na plakatach oraz
w archidiecezjalnych mediach. Parafialni duszpasterze poinformują piekarskich
pielgrzymów o dalszych sprawach organizacyjnych.
Tych, którzy pozostaną w domach informuję, że bezpośrednią transmisję
z pielgrzymki przeprowadzą: Telewizja Polonia i TVP Katowice oraz stacje radiowe: Radio
eM i Radio Katowice. Zapraszam więc serdecznie wszystkie pokolenia do wspólnej,
rodzinnej modlitwy i duchowej łączności z pątnikami. Licząc na spotkanie przed
wizerunkiem Piekarskiej Pani, wszystkim czcicielom Matki naszego Pana i Zbawiciela
z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Szczęść Boże!
Katowice, 13 maja 2021 
† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki


Komunikat księdza Arcybiskupa o święceniach kapłańskich

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO O ŚWIĘCENIACH PREZBITERATU
Drodzy Bracia i Siostry!
W VI Niedzielę Wielkanocną rozpoczynają się rekolekcje dla diakonów
przygotowujących się do przyjęcia sakramentu święceń w stopniu prezbiteratu.
Prowadzącego rekolekcje ojca duchownego naszego Seminarium oraz trzech diakonów,
pochodzących z parafii św. Brata Alberta w Jastrzębiu-Zdroju, Chrystusa Króla
w Lędzinach-Hołdunowie i Wniebowzięcia NMP w Radlinie-Biertułtowach, polecam
modlitwie całej rodziny diecezjalnej. Święcenia kapłańskie odbędą się w katedrze
Chrystusa Króla w Katowicach, w sobotę 15 maja br. o godz. 10.00.
Proszę także o modlitwę w intencji maturzystów, o światło Ducha Świętego dla
nich na czas zdawania egzaminów i podejmowania decyzji o wyborze drogi życiowej.
Módlmy się serdecznie o nowe powołania do wyłącznej służby Bożej, a także
o wytrwanie w powołaniu dla tych, którzy pozytywnie odpowiedzieli na Boże wezwanie.
Wszystkim zgromadzonym na niedzielnej Eucharystii udzielam pasterskiego
błogosławieństwa: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki


100 Rocznica III Powstania Śląskiego

 1. Film dokumentalny „Śląscy bohaterowie” w reż. Kamila Niesłonego - Debiut producencki Panteonu Górnośląskiego we współpracy z TVP3.
 • Dokument ten jest przypomnieniem kontekstu historycznego i dramatycznych wydarzeń III powstania śląskiego, uzupełnionym o relacje członków rodzin powstańców. Autorom udało się również odnaleźć archiwalne wypowiedzi uczestnika tamtych wydarzeń oraz przypomnieć dokumenty zachowane w polskich i niemieckich archiwach.
 • Premiera odbędzie się w niedzielę 2 maja o godz. 10:00 na antenie TVP3 Katowice. Powtórka zaplanowana jest na 4 maja o godz. 17:10 na kanale TVP Historia
 • W załączeniu materiał promocyjny do wykorzystania w publikacjach internetowych.
 1. Spot „Tobie Polsko” przygotowany przez Kancelarię Prezydenta RP.

Życzenia Wielkanocne od Metropolity Katowickiego


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

PROPOZYCJA WG KSIĘGI 'OBRZĘDY BŁOGOSŁAWIEŃSTW'
Przed rozpoczęciem obrzędu można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. 'Zwycięzca śmierci'.


AKLAMACJA WIELKANOCNA
Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.


CZYTANIE
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5,16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie,
taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
Albo:
Mt 6,31-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie:
co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego
wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga
i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Obrzędy błogosławieństwa
MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się; Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim
zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy
z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy
Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
PO POSIŁKU WERSET Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
MODLITWA Ojciec rodziny lub przewodniczący: Módlmy się.
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak
dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie,
które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć
i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje
i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Na zakończenie można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. 'Otrzyjcie już łzy płaczący'.


ZARZADZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ z dnia 26 marca 2021 r.

1. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną obowiązują nadal
dotychczasowe akty prawne i wskazania, z uwzględnieniem bieżących aktualizacji
kościelnych i cywilnych.
2. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. odnośnie
do limitu uczestników nabożeństw w kościołach, w Eucharystii niech uczestniczą przede
wszystkim osoby związane z intencją Mszy św. Bezwzględnie należy zachowywać
zasadę – 1 osoba na 20 m2. Zaleca się zaznaczanie w ławkach bezpiecznych stref.
Z najwyższą troską trzeba też wypełniać wskazania dotyczące bezpieczeństwa,
stosowania dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem głównego celebransa)
oraz dezynfekcji powierzchni i wietrzenia kościoła.
Za te profilaktyczne i konieczne działania odpowiedzialni są proboszczowie
i administratorzy parafii, którym stanowczo przypominam obowiązek posłuszeństwa
(por. kan. 273).
3. Przypominam, że ważna jest nadal dyspensa od obowiązku uczestnictwa
w niedzielnej Mszy św., dlatego w aktualnej sytuacji serdecznie zachęcam wiernych
do duchowej łączności, szczególnie w liturgii dni Wielkiego Tygodnia, za pośrednictwem
transmisji telewizyjnych i radiowych, a także do korzystania z transmisji
archidiecezjalnych lub parafialnych celebracji, udostępnianych za pośrednictwem
Internetu.
W dni Triduum Sacrum zachęcam do korzystania z transmisji z katowickiej
katedry, która jest pierwszym miejsce sprawowania paschalnych tajemnic naszego
zbawienia, uobecnianych w liturgii Kościoła.
4. Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową,
kolejny raz usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom
tę formę jej udzielania. O tym zaleceniu celebrans Mszy św. powinien informować
każdorazowo wiernych w ramach wstępnego pozdrowienia lub bezpośrednio przed
udzielaniem Komunii św.
Osobom, które mimo zalecenia chcą przyjąć Komunię św. do ust, należy jej
udzielić na końcu obrzędu Komunii św. lub równocześnie w innym miejscu kościoła,
jeśli pozwala na to liczba szafarzy. Szafarze są również zobowiązani – przed i po
udzielaniu Komunii św. - do koniecznych zabiegów dezynfekujących.
Nadzwyczajni szafarze Komunii św. są również proszeni o przyjmowanie
Komunii św. na rękę.
5. W ciągu dnia kościoły pozostają otwarte. Zachęcam wiernych, zwłaszcza gdy
z uwagi na bardzo poważną sytuację epidemiczną na Górnym Śląsku nie będą mogli
wziąć udziału w Mszach świętych i nabożeństwach, do nawiedzania kościoła
i adorowania Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w całym okresie wielkanocnym.
6. Apeluję do Księży Dziekanów, aby wzorcowo przestrzegali wskazań zawartych
w Zarządzeniu i reagowali na ewentualne zgłoszenia ich lekceważenia w parafiach
dekanatu.
Powyższe Zarządzenie należy przedstawić wiernym oraz umieścić w gablotce
i na stronie internetowej parafii.


† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki
Katowice, 26 marca 2021 r


APEL O POSZANOWANIE NIEDZIELI JAKO DNIA WOLNEGO DO PRACY

Mija właśnie 1700 lat do dekretu cesarza Konstantyna I Wielkiego, który – dnia
7 marca 321 roku – zarządził, aby dies solis, dzień Słońca, stal się dniem wolnym
od pracy. Zgodnie z tym prawem „sędziowie, mieszczanie i wszyscy uprawiający
rzemiosło” mieli „odpoczywać w godnym wielkiej czci dniu Słońca”, który
chrześcijanie – wtedy już wolni w wyznawaniu swojej wiary – świętowali jako
pierwszy dzień tygodnia, dzień Zmartwychwstania Chrystusa.
Uwolnienie tego dnia od obowiązku pracy przyczyniło się do tego, że z biegiem
czasu powszechnie świętowano to zbawcze wydarzenie, co w efekcie
przyniosło zasadę świętowania niedzieli jako dnia Boga i człowieka.
Odnosząc się z szacunkiem do tej wiekowej tradycji stwierdzamy za papieżem
św. Janem Pawłem II, że „także w obecnej sytuacji historycznej mamy
obowiązek tak działać, aby wszyscy mogli zaznać wolności, odpoczynku
i odprężenia, które są człowiekowi niezbędne ze względu na jego ludzką
godność oraz związane z nią potrzeby religijne, rodzinne, kulturowe
i społeczne, trudne do zaspokojenia, jeśli nie jest zagwarantowany
przynajmniej jeden dzień w tygodniu dający wszystkim możliwość wspólnego
odpoczynku i świętowania” (por. Dies Domini, 66).
Ponawiamy treści zawarte w „Apelu Kościołów w Polsce o poszanowanie
i świętowanie niedzieli” z dnia 20 stycznia 2015 roku:
- apelujemy więc do władz, by uczyniły wszystko w celu ochrony
niedzieli, tak by człowiek nie był traktowany jako narzędzie zysku
i mógł przeżywać niedzielę zgodnie ze swoimi przekonaniami;
- apelujemy do pracodawców, aby uszanowali świętość dnia Pańskiego,
nie angażując zawodowo pracowników jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne;

- apelujemy do pracowników, by w niedziele i święta nie podejmowali
niekoniecznej pracy zarobkowej;
- apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o poszanowanie niedzieli
i świąt z uwagi na społeczny i religijny pożytek należnego odpoczynku
i świętowania – dla dobra naszych rodzin, dla dobra obywateli naszego państwa.
- apelujemy do parlamentarzystów, aby strzegli stabilności
obowiązującego prawa w zakresie ustawy o ograniczeniu handlu
w niedzielę, by wolna od pracy niedziela – jako prawo obecne w wielu
europejskich demokracjach, szanujących godność i prawo
do wypoczynku każdego obywatela – nie była kwestionowana
w systemie prawnym naszej ojczyzny.
Wspominając fakt ustanowienia 1700 lat temu, przez władzę cywilną,
świątecznego charakteru niedzieli, zachęcamy wszystkich do poszanowania tej
tradycji, do jej docenienia, strzeżenia i pielęgnowania oraz przekazywania jej
młodemu pokoleniu. Naszym obowiązkiem jest obrona świątecznego charakteru niedzieli,
dlatego nie możemy się godzić na dyktat różnych organizacji, korporacji
zajmujących się handlem i dystrybucją towarów, które kierując się wyłącznie
zyskiem, nie biorą pod uwagę kosztów społecznych, jakie wynikają z niszczenia
tkanki społecznej przez pozbawiania jej tego spoiwa, jakim jest wspólne
przeżywanie czasu wolnego i świętowanie niedzieli przez rodziny i całe
społeczeństwo, co powinno być trwałym elementem naszej kulturowej
tożsamości. Zapraszamy wszystkich do budowania kultury niedzieli wolnej od przymusu
pracy. Niech będzie ona dniem odpoczynku i wzmocnienia sił, odrodzenia
osłabionych więzi rodzinnych i społecznych. Niech będzie okazją do
emocjonalnego wyciszenia, a także do budowania wspólnoty rodzinnej,
religijnej i narodowej. Nie zapominajmy też o obowiązującym nas Bożym przykazaniu: Pamiętaj, abyś
dzień święty święcił (por. Wj 20,8–11), które w życiu chrześcijan XXI wieku
oznacza to samo, co w życiu pierwszych wspólnot chrześcijańskich, czyli
gromadzenie się w pierwszy dzień tygodnia – w niedzielę – na świętej Wieczerzy.

 

Warszawa, dnia 5 marca 2021 roku
Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki


KOMUNIKAT Z ZEBRANIA RADY SPOŁECZNEJ PRZY ARCYBISKUPIE METROPOLICIE KATOWICKIM W DNIU 28 STYCZNIA 2021 ROKU

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim zebrana w trybie „online” w dniu 28 stycznia 2021 roku podjęła następujące tematy:

 

 1. Rada Społeczna wysłuchała komunikatu dyrektora Instytutu Kultury „Panteon Górnośląski” arch. Ryszarda Kopca na temat stanu zaawansowania prac, zrealizowanych do tej pory inicjatyw oraz harmonogramu i zakresu planowanych działań. Szczególne zainteresowanie Rady wzbudziły zrealizowane projekty wydawnicze: reprint książki bł. ks. Emila Szramka „Śląsk jako problem socjologiczny. Próba analizy” (pierwotnie opublikowanej w IV tomie „Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku” w roku 1934, a obecnie wydanej przez Księgarnię św. Jacka w Katowicach) oraz „Leksykonu Panteonu Górnośląskiego” pod red. naukową ks. dr hab. Henryka Olszara prof. UŚ oraz dr Aleksandry Kłos-Skrzypczak z Wydziału Teologicznego UŚ.

Wyrażono nadzieję, że rozprawa ks. Szramka, będąca pierwszą tego rodzaju próbą analizy skomplikowanej sytuacji mieszkańców Górnego Śląska po plebiscycie i powstaniach, skomentowana i uzupełniona o wybrane recenzje, będzie w przestrzeni Panteonu Górnośląskiego pouczająca i mobilizująca do służby ojcowiźnie, Ojczyźnie i Kościołowi. Podkreślono także walor edukacyjny i wychowawczy długo oczekiwanego „Leksykonu Panteonu Górnośląskiego” zawierającego biogramy niemal 160 postaci znaczących dla Górnego Śląska w ostatnim stuleciu. Wyrażono nadzieję, że - trafiając zwłaszcza do rąk młodego pokolenia - przyczyni się do aktywnego uczestnictwa w kulturze, formacji intelektualnej, kształtowania właściwej hierarchii wartości, wrażliwości ludzkiej i artystycznej, poczucia własnej tożsamości oraz poszanowania tradycji i kultury.

 

 1. W kontekście toczących się rozmów pomiędzy stroną rządową i związkową na temat przyszłości przemysłu wydobywczego i branż z nim związanych Rada Społeczna wskazała na aktualność przesłania zawartego w jej stanowisku pt. „O przyszłość Górnego Śląska” z 21 września 2020 roku. Potwierdzono, że „z wielu względów o charakterze globalnym, krajowym i regionalnym restrukturyzacja przemysłu węglowego przez jego wygaszanie wydaje się nieuchronna. Jednak w imię sprawiedliwości, solidarności i zrównoważonego rozwoju proces ten należy mocniej połączyć z procesem wsparcia dla gmin górniczych, tak aby miasta powstałe na węglu i dla węgla jako rekompensatę za ponoszone koszty i straty (także te ekologiczne) otrzymały postindustrialną infrastrukturę do wykorzystania na cele naukowe, edukacyjne, społeczne, kulturalne i komercyjne”. W związku z tym „restrukturyzacja górnictwa nie powinna być celem, lecz istotnym narzędziem i okazją do szerszej refleksji na przyszłością całego Śląska”. Ponownie podkreślono, że „restrukturyzacja regionu powinna być poprzedzona procesami inwestycyjnymi w nowe technologie, tworzeniem nowoczesnych centrów wzdłuż ciągów komunikacyjnych, wsparciem dla lokalnych inicjatyw, ułatwieniami administracyjnymi, aby kapitał ludzkiej przedsiębiorczości nie został zmarnowany, lecz pomnożony”.

 

 1. Zwrócono uwagę, że wraz ze schyłkiem epoki węgla kamiennego na Górnym Śląsku, wokół którego przez ostatnie 200 lat budowana była tożsamość regionu, dokonuje się głęboka przemiana kulturowa, która dotyka także „kodu etycznego” jego mieszkańców, m.in. etosu sumiennej pracy, rzetelności, solidarności i wytrwałości w przeciwnościach oraz umiłowania rodziny i wiary. W nawiązaniu do tej obserwacji zapoznano się z wynikami badań finansowanych ze środków EIT Climate-KIC i zamieszczonych na portalu rybnik360.eu. Dotyczą one analizy semiotycznej rozmaitych znaków – tekstów kultury, dyskursu internetowego, kodów wizualnych, przedmiotów kultury materialnej i innych, które starają się prześledzić zmiany zachodzące w tych zjawiskach kulturowych. W raporcie z badań wyodrębnione zostały postawy i przekonania obecnie najpopularniejsze wśród członków społeczności, te, które tracą aktualność oraz te, które dopiero zaczynają zyskiwać na znaczeniu. W wyniku dyskusji zwrócono uwagę na znaczenie dwóch podmiotów życia społecznego, które odgrywają wyjątkową rolę w procesie etycznego formowania przyszłych pokoleń: są to rodzina i Kościół.

 

 1. W odniesieniu do wspólnoty Kościoła Rada Społeczna zwróciła szczególną uwagę na trzy kwestie:

Pierwsza dotyczy znaczenia informacji zarówno wewnątrz Kościoła, jak i w jego komunikacji ze światem. Zwrócono uwagę na wagę spójności i jasności przekazu, która powinna wpływać i korygować stereotypowe i naznaczone uprzedzeniami opinie na jego temat.

Druga – odnosi się do obowiązkowych zajęć szkolnych z religii lub etyki. Rada poparła apel Arcybiskupa Metropolity, aby szkoła, której zadaniem jest integralne kształcenie i wychowywanie, wprowadzanie w kulturę i świat wartości, zapewniała każdemu uczniowi zapoznanie się z fundamentami zasad i zachowań etycznych niezbędnymi dla osiągnięcia dojrzałości osobowej i odpowiedzialności społecznej. Dzieci i młodzież nie uczęszczający na lekcje religii, nie powinny być pozbawione kształtowania etycznego, tj. przekazywania obiektywnych wartości i postaw etycznych. Natomiast dla rodziców chrześcijańskich udział w lekcjach religii stanowią realizację chrzcielnego zobowiązania względem dzieci do wychowania ich w wierze.

Trzecia – wskazuje na parafię, która - w myśl Instrukcji Kongregacji ds. Duchowieństwa „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła” (2020) - powinna być realną wspólnotą wierzących, „domem pośród domów”, „latarnią, która promieniuje światłem wiary, a tym samym spełnia najgłębsze i najprawdziwsze pragnienia serca człowieka, nadając sens i nadzieję życiu ludzi i rodzin”, „wspólnotą wspólnot” utrzymującą „kontakt z rodzinami i z życiem ludu”, „placówką misyjną” charakteryzującą się „przyjęciem, życiem modlitwy i ciszą, która pokrzepia ducha, a także sprawowaniem sakramentu pojednania i wrażliwością na potrzeby ubogich”.

 

 1. W odniesieniu do rodziny Rada Społeczna omówiła ostatnie zmiany legislacyjne odnoszące się do ochrony życia dzieci nienarodzonych oraz ich szeroki kontekst społeczny. Zwrócono uwagę na kwestię odpowiedzialności polityków za stanowienie prawa chroniącego życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Podkreślono konieczność zintensyfikowania działań formacyjnych, wymiany informacji oraz powstawania inicjatyw tworzących rzeczywistą alternatywę dla trudnych wyborów za życiem – tworzenie „atmosfery pomocy życiu”. Celem tych działań byłoby ukształtowanie mentalności i postaw „pro life”, tj. ochrony i obrony życia podejmowanych nawet w sytuacjach, gdy prawo dopuszczałoby działania zmierzające do jego naruszenia. Podkreślono przy tym znaczenie szeroko pojętej profilaktyki i opieki świadczonej zarówno dzieciom nienarodzonym, jak i ich rodzicom, zwłaszcza matkom i bliskim. Postulowano, by reforma służby zdrowia rozpoczęła się od takich działań.

 

 1. Rada Społeczna zauważyła, że przedłużająca się sytuacja społeczna związana z restrykcjami pandemicznymi domaga się podjęcia refleksji nad dalekosiężnymi działaniami społecznymi, gospodarczymi i duszpasterskimi zakładającymi nie tylko powrót do warunków przed pandemicznych, lecz także trwanie obecnych ograniczeń, a nawet wariant zakładający ich zaostrzenie. Zgodzono się, że pandemia spowodowała także „wyostrzenie” charakteru dotychczasowych relacji i więzi, tj. tam, gdzie były one głębokie – spowodowała ich wzmocnienie, zaś tam, gdzie były słabe – osłabiła je jeszcze bardziej lub wręcz je zerwała. W związku z tym zaapelowano o działania na rzecz pomocy dla samopomocy - wzmocnienia troski o rodzinę, sąsiedztwo i parafię, młodzież, chorych, bezdomnych i pozostających na marginesie życia społecznego, aby w trudnym czasie ograniczeń tym bardziej zajaśniała prawda i piękno życia chrześcijańskich wspólnot.

 

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim
Katowice, 08 lutego 2021


DEKRET METROPOLITY KATOWICKIEGO W SPRAWIE ODPUSTÓW Z OKAZJI ROKU JUBILEUSZOWEGO NA CZEŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Zarówno dla odnowienia naszej wierności z Bogiem oraz pogłębionego rozeznawania Jego woli
w życiu, jak i duchowego ubogacenia celebracji i nabożeństw sprawowanych w ramach tego
Roku Jubileuszowego, działając przede wszystkim według wskazań Ojca Świętego Franciszka,
zawartych w liście apostolskim Patris corde, a także w oparciu o dekret Penitencjarii Apostolskiej
i dokument Komisji Duszpasterstwa KEP, ogłaszam postanowienia dotyczące możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami na terenie Archidiecezji Katowickiej w okresie od 2 lutego do 8 grudnia 2021r., ze wskazaniem na podjęcie właściwych dla tego czasu działań duszpasterskich.
1. Odpust zupełny mogą uzyskać wierni, którzy wolni od wszelkiego grzechu podejmą w Roku
świętego Józefa następujące dzieła duchowe:
- przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym
pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o świętym Józefie,
- spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy,
- będą odmawiać modlitwę różańcową w rodzinie i pomiędzy narzeczonymi,
- powierzą swą działalność opiece świętego Józefa lub będą Go wzywali w modlitwach wstawienniczych za osoby bezrobotne,
- będą odmawiać Litanię do świętego Józefa, ofiarowaną w intencji Kościoła prześladowanego,
- odmówią 19. dnia każdego miesiąca i w każdą środę dowolną, prawnie zatwierdzoną modlitwę
lub akt pobożności na cześć tego Świętego,
- uwzględniając obecną sytuację publicznego zagrożenia zdrowia, dar odpustu rozszerza się na
osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i tych wszystkich, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy wolni od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko będzie to możliwe, zwykłych warunków odpustu, odmówią w domu lub tam,
gdzie zatrzymuje ich przeszkoda , akt pobożności na cześć świętego Józefa.
2. Kościołami jubileuszowymi będą:
- katedra Chrystusa Króla w Katowicach,
- sanktuaria i bazyliki m.in. sanktuarium i bazylika Matki Bożej Uśmiechniętej w Pszowie i bazylika św. Antoniego z Padwy w Rybniku,
- kościoły pod wezwaniem świętego Józefa m.in. w Czerwionce-Leszczynach, w JastrzębiuZdroju (św. Barbary i św. Józefa) i w Rybniku (dwie parafie),
- inne kościoły ze stałą posługą sakramentu pokuty i pojednania m.in. Królowej Apostołów w
Rybniku.
3. Duszpasterzy, na czele z księżmi proboszczami, zobowiązuję do podjęcia w czasie Roku Jubileuszowego - w ramach przepowiadania, liturgii, posługi charytatywnej i innych działań pastoralnych - realizacji wybranych wytycznych zawartych w dokumencie przygotowanym przez Komisję Duszpasterstwa pt. Rok świętego Józefa. Propozycje duszpasterskie do wykorzystania w
diecezjach i parafiach. Szczególną zaś formą oddawania czci Opiekunowi Świętej Rodziny niech
będzie Msza św. wotywna o świętym Józefie wraz z nabożeństwem Jemu poświęconemu, sprawowana 19. dnia każdego miesiąca (luty-listopad br.)
Dekret ten jest ważny jedynie w czasie Roku Jubileuszowego na cześć świętego Józefa.


Ks. Jan Smolec - Kanclerz Kurii Metropolitalnej
Wiktor Skworc - Arcybiskup Metropolita Katowicki


Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Gaszowicach, siedziba: 44-293 Gaszowice, Wiejska 18.