witamy na stronie Parafii Opatrzności Bożej w Gaszowicach

 

Pan Zmartwychwstał i jest z nami! Alleluja Alleluja!

Niech ta Prawda napełnia nasze serca nieustającą radością i przemienia każdego z nas!

Tego życzymy wszystkim Mieszkańcom naszej parafii i przybyłym gościom z darem modlitwy i wdzięczności; x. Adam, x. Jakub, x. Michał,   x. Mateusz i x. Franciszek, x. Piotr, x. Jarosław, x. Wiesław i  Misjonarze z Ameryki i Zambii.

 

 

 

 ...weź do ręki Pismo Święte, zaproś Rodzinę, Sąsiadów, czytaj, rozważaj ubogacaj się Bożą Mądrością, inspiruj.....

zyskaj odpust zupełny!

 

Wydarzenia

 

Zaproszenie do Piekar

ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW
DO PIEKAR ŚLĄSKICH

                                                                            

 

Siostry i Bracia,

przed nami ostatnia niedziela maja, a to oznacza, że pora na tradycyjne spotkanie u Matki w Piekarach. Oczywiście, przede wszystkim jest to spotkanie mężczyzn,
ale zapraszam na nie wszystkich.

Ewangelista Łukasz mówi, że Maryja tuż po Zwiastowaniu poszła pospiesznie
do domu Elżbiety, by dzielić jej los, by z nią być, by ją wspierać, by razem uwielbiać Boga za Jego wielkie  dzieła (por. Łk 1,39-56).

Dziś my pójdźmy do Niej, do Jej wspaniałego domu w Piekarach Śl., w którym jest z nami jako Matka miłości i sprawiedliwości społecznej.

Chcemy także, razem z Maryją, dziękować Panu Bogu za nasz wspólny Dom, którym jest Kościół. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: „Jestem w Kościele”. Będziemy więc przyglądać się naszej obecności w Kościele i pytać, co możemy zrobić, aby była
ona jeszcze intensywniejsza. Naszej pielgrzymce będzie przewodniczył Prymas Polski, abp Wojciech Polak z Gniezna.

Dodatkową okazją do spotkania w Piekarach jest fakt, że  tego samego dnia po raz pierwszy będziemy obchodzić w Kościele Światowy Dzień Dzieci, ogłoszony przez papieża Franciszka. Będzie więc i Dzień Matki, bo to przecież 26 maja, i Dzień Dziecka.

Zapraszam was jak najserdeczniej. Przyjdźcie albo przyjedźcie z dziećmi
 i wnukami. Bądźmy razem. Do zobaczenia w Piekarach.

Z modlitwą i błogosławieństwem,

Wasz biskup

 

† Adrian J. Galbas SAC


Stanowisko Komisji Episkopatu Polski

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

 w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

 

Deklaracja Dignitasinfinitao godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitasinfinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 2 maja 2024

Za zgodność:

Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

 


Zaproszenie

SŁOWO PRZED ŚWIĘCENIAMI PREZBITERATU

 

Drodzy Archidiecezjanie,

w najbliższą sobotę w naszej katowickiej katedrze trzech diakonów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego przyjmie święcenia prezbiteratu. Są to: Paweł Kaszuba z parafii św. Rodziny w Piekarach Śląskich, Łukasz Porwit z parafii Chrystusa Króla w Lędzinach-Hołdunowie oraz Łukasz Tomczyk z parafii św. Wojciecha
w Radzionkowie.

To ważny dzień nie tylko dla wspólnoty seminaryjnej, ale i dla całej naszej archidiecezji. Z tej okazji bardzo was proszę o modlitwę za naszych Diakonów, którzy odbywają właśnie swoje rekolekcje w Brennej.

Proszę także o modlitwę o nowe powołania do kapłaństwa. Bóg z pewnością nimi obdarza, bo nie pozwoli, aby osłabł Jego Kościół. Trzeba tylko Boży głos usłyszeć i nań odpowiedzieć. Na pewno słyszy go teraz wielu młodych ludzi. Nie bójcie się! Odwagi! Ksiądz to nie kamikadze i nie ciapa. Może bardziej komandos, który nie boi się trudnych zadań i odważnie skacze w głąb! Czekamy na was w Katowicach!

Bardzo dziękuję za każdą modlitwę oraz duchową i materialną ofiarę składaną 
na rzecz śląskiego Seminarium, zaś formatorom dziękuję za ich piękną pracę.

Zapraszam do katedry Chrystusa Króla na uroczystość święceń w najbliższą sobotę, 11 maja, o godzinie 10.00.

Niech Pan was błogosławi, a Maryja, Wychowawczyni Powołań Kapłańskich, wiernie za wami oręduje u swego Syna.

Wasz biskup Adrian


APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI O MODLITWĘ W INTENCJI OCHRONY ŻYCIA OSÓB NIENARODZONYCH

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
O MODLITWĘ W INTENCJI OCHRONY ŻYCIA OSÓB NIENARODZONYCH
Życie jest darem Bożym i jako takie jest niezbywalnym prawem każdego
człowieka, dlatego trzeba je chronić i wspierać na każdym etapie jego rozwoju.
Szacunek wobec życia, które należy do najważniejszych wartości, jest jedną z
podstawowych powinności każdego człowieka.
Miliony osób na całym świecie podejmują nieustannie starania, aby chronić
życie ludzkie, zwłaszcza to najbardziej bezbronne, poczęte i jeszcze
nienarodzone oraz ukazywać wszystkim jego piękno i wartość. Również w
naszej ojczyźnie podejmowane są liczne inicjatywy w jego obronie, jak choćby
zaplanowany na najbliższą niedzielę Narodowy Marsz Życia. Będzie on
manifestacją szacunku wobec życia poczętego, przyjęcia tego życia w miłości
oraz wyrazem uznania wobec trudu rodzicielstwa, zapewniającego dzieciom
możliwość wzrostu i rozwoju.
W nawiązaniu do opublikowanego wczoraj Stanowiska ws. poszanowania
życia ludzkiego w fazie prenatalnej i w związku z toczącą się debatą nad polskim
ustawodawstwem, ograniczającym prawo do życia dzieciom nienarodzonym,
zachęcam gorąco, aby najbliższą niedzielę uczynić dniem szczególnej
modlitwy w obronie życia poczętego. Proszę, aby we wszystkich
kościołach w Polsce, na każdej Mszy Świętej, modlić się w tej intencji.
Ufam, że starania milionów ludzi dobrej woli zaowocują jeszcze większą
ochroną życia osób nienarodzonych.
Gdańsk, 12 kwietnia 2024 roku
✠ Tadeusz Wojda SAC


Słowo Dyrektora Caritas na Niedzielę Bożego Miłosierdzia

Komunikat dyrektora diecezjalnej Caritas na Niedzielę Miłosierdzia Bożego

Caritas to jeden z filarów Kościoła, równy posługom głoszenia słowa Bożego i udzielania sakramentów. Pełnienie dzieł miłosierdzia jest istotnym elementem tożsamości chrześcijańskiej, ponieważ kiedy ze względu na Chrystusa okazujemy bliźniemu miłosierdzie, znajdujemy się w samym sercu Kościoła.

Miłosierdzie to rodzaj miłości, która ze współczuciem pochyla się nad człowiekiem poranionym przez los, podnosi go z upadku, dowartościowuje i przywraca nadzieję na lepsze i szczęśliwsze życie. To także troska okazywana osobom ubogim,
czy potrzebującym jakiejkolwiek pomocy.  Do świadczenia miłosierdzia i niesienia pomocy potrzebującym wezwany jest każdy chrześcijanin, każdy z nas. Dzięki parafialnym i diecezjalnym strukturom Caritas możemy to robić skuteczniej i szybko oraz kompetentnie reagować w sytuacjach kryzysowych, a także otoczyć opieką osoby i rodziny wymagające stałego, długofalowego wsparcia.

Obchodzona dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego zachęca do zwrócenia uwagi na działalność charytatywną Kościoła oraz funkcjonowanie Caritas diecezjalnej i jej parafialnych oddziałów. Jest to też okazja do wyrażenia wdzięczności wszystkim wolontariuszom w jakikolwiek sposób zaangażowanym w służbę osobom korzystającym z pomocy Caritas.

Dziękuję Wam, drodzy diecezjanie, za regularne wspieranie realizowanej przez diecezjalną oraz parafialne Caritas codziennej działalności charytatywnej oraz programów i dzieł służących różnym grupom potrzebujących. Bez Waszej modlitwy oraz ofiar nie moglibyśmy skutecznie pomagać tak wielu ludziom i prowadzić tak wielu dzieł charytatywnych. Zbierana dziś w czasie mszy świętych kolekta zostanie przeznaczona na działalność naszej diecezjalnej Caritas. W imieniu objętych naszą pomocą potrzebujących z  całego serca za każdą ofiarę dziękuję. Dziękuję również darczyńcom, którzy przekazują 1,5% podatku Caritas Archidiecezji Katowickiej, oraz tym, którzy regularnie wpłacają ofiary na nasze konto. Dzięki tym środkom Caritas może udzielać wsparcia potrzebującym pomocy dzieciom, młodzieży, osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, chorym, ubogim oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i zawodowym. 

Pragnę zaprosić wolontariuszy Caritas diecezjalnej i parafialnych oraz wszystkich diecezjan na piknik z okazji Dnia Dobra, czyli święta wolontariatu, które jest też okazją do podsumowania Tygodnia Miłosierdzia i całorocznej działalności Caritas. Odbędzie się on w przyszłą niedzielę, 14 kwietnia, w godz. od 14.00 do 19.00 na placu przed siedzibą Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jordana w Katowicach. W programie m.in. koncerty oraz różnego rodzaju atrakcje, a także okazja do dobrych rozmów i wymiany doświadczeń. 

Szczęść Boże! Ks. Łukasz Stawarz dyrektor Caritas Archidiecezji.


Życzenia

ŻYCZENIA NA WIELKANOC 2024

 

„Zmartwychwstanie Chrystusa przekształca nas z ziemskich chudopachołków
w dostojników nieba. Dzięki niewysłowionemu miłosierdziu Tego, który zstąpił w nasze niziny, aby nas podźwignąć w swe wysokie progi. Nie dość, że przyjął naszą naturę,
to dzielił z nami dolę nas, grzesznych. W ten sposób Bóg, sam niedostępny cierpieniu, wystawił siebie na całą tę naszą nędzę, jakiej podlegamy my, śmiertelni”.

(św. Leon Wielki, Kazanie na Zmartwychwstanie Pańskie)

Siostry i Bracia,

w radosny dzień Wielkanocy najserdeczniej Was pozdrawiam słowami wielkiego papieża Leona. One wspaniale pokazują sens Zmartwychwstania Pańskiego i dar, który od Zmartwychwstałego otrzymujemy. Wszyscy odczuwamy naszą ludzką kruchość, smagani jesteśmy rozmaitymi słabościami ciała i ducha, jesteśmy rzeczywiście „chudopachołkami”,ale Zmartwychwstały Pan chce i może przekształcić nas, także dzisiaj, w prawdziwych „dostojników nieba”.

Dajmy się ponieść tej niesamowitej perspektywie, „przyczepmy się” na nowo
do Chrystusa, włóżmy nasze małe dłonie w silną dłoń Zbawiciela, schowajmy się w Jego Najświętszym Sercu i przyjmijmy Jego wielkanocne orędzie: „Pokój Wam” (J 20,19). Wyrzućmy stary kwas złości, przewrotności, bylejakości i każdy inny, który tak często zniekształca nasze życie. Odprawiajmy nasze święto w Panu (por. 1 Kor 5,7-9). Jako ludzie nowi zaśpiewajmy z ochotą i szczerze wielkanocne Alleluja!

Z wierną modlitwą i pasterskim błogosławieństwem,

 

 

Wasz biskup Adrian

 

Katowice, Wielkanoc 2024 roku


Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne 10-13 marca 2024 r. Parafia pw. Opatrzności Bożej w Gaszowicach

Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu

Ps34, 19

SOBOTA g. 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi, g. 17.00 Msza z nauką ogólną

NIEDZIELA g. 7.00, 9.00, 11.00, 16.00  Msze Św. z nauką ogólną

Po Mszy wieczornej Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi do g. 18.00.

 

PONIEDZIAŁEK

8.00 Msza Św. z nauką ogólną

9:30 SP - grupa młodsza (klasy 1-5)

11:00 SP - grupa starsza (klasy 6-8)

17.00 Mszę Św. z nauką ogólną.

Po Mszywieczornej -nauka stanowa dla rodziców ze szczególnym zaproszeniem Rodziców Dzieci komunijnych i kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

Spowiedź: W godz. 7.30 - 8.00 i 16.00 - 17.00, oraz po nauce stanowej.

 

WTOREK

8.00 Msza Św. z nauką ogólną

9:30 SP - grupa młodsza

11:00 SP - grupa starsza

17.00 Mszę Św. z nauką ogólną.

Po Mszy wieczornej - nauka stanowa dla młodzieży uczącej się i pracującej ze szczególnym zaproszeniem dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania i Młodych, którzy w minionych latach przyjęli Sakrament Bierzmowania.

Spowiedź: W godz. 7.30 -  8.00 i 16.00 - 17.00 oraz po nauce stanowej

 

ŚRODA

8.00 Msza Św. z nauką ogólną

9:30  Msza Św. dla SP - grupa młodsza

11:00  Msza Św. dla SP - grupa starsza

17.00 Msza Św. z nauką ogólną.

Spowiedź: W godz. 7.30 -  8.00 i 16.00 - 17.00.

księzy Mateusza Janygę SJ i Franciszka Janygę SDB polecamy modlitwie osobistej i rodzinnej


Słowo księdza Arcybiskupa

SŁOWO W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM DOMU „NAZARET” W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Siostry i Bracia,  Drodzy diecezjanie,

 

„Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować życie Jezusa: jest to szkoła Ewangelii. Tutaj przede wszystkim uczymy się patrzeć, słuchać, rozważać i przenikać głębokie i tajemne znaczenie tego bardzo prostego, pokornego i jakże pięknego objawienia się Syna Bożego”.

To słowa z przemówienia św. papieża Pawła VI, wygłoszonego przed laty
w Nazarecie. Przywołuję je z okazji otwarcia i poświęcenia Domu Rekolekcyjno-Pielgrzymkowego „Nazaret” w Piekarach Śląskich. Uroczystość ta odbyła się w święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego 2024 roku.

Chciałbym, aby piekarski „Nazaret” był prawdziwą szkołą Ewangelii.
Aby wszystko, co tam się będzie działo - rekolekcje, spotkania formacyjne, dni skupienia, warsztaty, wykłady - przybliżało nas do Ewangelii i napełniało jej duchem; aby dawało nam siłę do życia Dobrą Nowiną na co dzień.

Mam nadzieję, że to miejsce przyczyni się również do rozsławienia sanktuarium piekarskiego nie tylko w naszej archidiecezji, ale i poza jej granicami. „Nazaret”, zlokalizowany między piekarską bazyliką a piekarską kalwarią, serdecznie zaprasza
w swe gościnne i eleganckie progi zarówno pielgrzymów, jak i turystów.  Teraz będziemy mogli zatrzymać się w Piekarach na dłużej, i to w bardzo dobrych warunkach,
aby medytować Mękę Chrystusa i wierną postawę Maryi, Matki sprawiedliwości i miłości społecznej.

Troski o ten dom podjęła się Caritas naszej archidiecezji, instytucja sprawdzona
i godna zaufania.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przez lata przyczyniali się do powstania „Nazaretu”, przekazując pieniądze na jego budowę oraz otaczając to dzieło swoją modlitwą i wspierając duchowymi ofiarami. Dziękuję diecezjanom za hojne
i systematyczne wspieranie darem materialnym, a  abp. Wiktorowi, któremu bardzo zależało na powstaniu tego ośrodka, za ogromne zaangażowanie w  jego budowę.
Zapraszam do korzystania z tego pięknego miejsca. Zapraszam was do Domu.
Do Nazaretu!

Z modlitwą i błogosławieństwem


Wasz biskup Adrian


Zaproszenie Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Gaszowicach zachęca do udziału w
zabawie karnawałowej, która odbędzie się w sobotę, 27 stycznia w hali
OKiS. Impreza ma charakter charytatywny a całkowity dochód z tego
wydarzenia przekazany zostanie na budowę altanek na terenie szkolnego
placu, w których realizowane będą lekcje na świeżym powietrzu. Bilety na
zabawę dostępne są w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Gaszowicach.
Zachęcamy do udziału i wsparcia szczytnego celu.

Słowo Arcybiskupa katowickiego.

SŁOWO NA UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swego poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali doprowadzeni
do oglądania twarzą w twarz Twego majestatu.
Kolekta z uroczystości Objawienia Pańskiego

Drodzy Diecezjanie,
trwamy w radości Bożego Narodzenia. Przed nami kolejny jej wspaniały akcent: uroczystość Objawienia Pańskiego. Jest to jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich, poprzez które Kościół chce wyrazić wdzięczność Bogu za to, że stał się Człowiekiem dla nas i dla naszego zbawienia, i że swoją miłością ogarnia wszystkich ludzi. Pięknym wymiarem świętowania tej uroczystości są orszaki Trzech Króli, które wyruszą w wielu miejscowościach naszej archidiecezji.
Bardzo serdecznie Was zapraszam do udziału w tych wydarzeniach. Orszak Trzech Króli nie jest zwykłą przechadzką czy pochodem, ale publicznym świadectwem naszej wiary. Bądźmy więc tego dnia razem jako wspólnota Kościoła. Oddajmy chwałę Nowonarodzonemu, czerpiąc od Niego siłę do codziennego życia.
Z nadzieją na spotkanie podczas orszaku z serca błogosławię.

 

Wasz biskup Adrian

 

Katowice, 28 grudnia 2023 roku
VA I-91/23

 


Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Gaszowicach, siedziba: 44-293 Gaszowice, Wiejska 18.