Jezu Ufam Tobie!

Historia naszej parafii

 

 

W XII wieku rycerz Gaszo w tutejszych lasach, założył folwark. Po raz pierwszy Gaszowice zostają wymienione w spisie katedry wrocławskiej, wśród wsi składających dziesięcinę na rzecz sióstr Norbertanek w Rybniku. Od XIV w. wieś należała do panów w Raszczycach, a w 1603r. przechodzi na własność sióstr Dominikanek w Raciborzu. Rząd pruski w 1810r. odebrał majątek zakonnicom i oddał księciu heskiemu, ten sprzedał go kapitanowi Prohasce. Wieś wtedy liczyła: 1 dwór, 50 domów, 2 młyny, oraz 283 mieszkańców. Po śmierci Prohaski folwark z zamkiem przechodzi w ręce Hübnera i Taneizera, który w roku 1900 sprzedaje cały majątek Spazierowi. Od roku 1917 ostatnim właścicielem jest Maksymilian Reinecki. Po wielkim pożarze zabudowań w noc sylwestrową 1917/1918 zaczyna sprzedawać majątek. Resztę nie rozparcelowanego gruntu wraz zabudowaniami dworskimi zakupił Fritz Wasner, który ginie podczas powstania w 1921 r. Od jego spadkobierców Gmina w 1922 r. zakupuje resztę dóbr pod budowę kościoła.

 

Kiedy Gaszowice pojawiły się na mapie Śląska przypisano je do parafii św. Małgorzaty w Lyskach. Na wspólne modlitwy, ludność zbierała się w miejscowej kaplicy. Pierwotna kaplica była drewniana, ale w 1911 r. na tym samym miejscu powstała obecna kaplica murowana pod wezwaniem św. Jana Nepomucena.

Dopiero 06.01.1927r. za poparciem ks. T. Reginka, proboszcza kościoła MB Bolesnej w Rybniku, i za zgodą ks. P. Kuczki, proboszcza z Lysek, powołano komitet budowy kościoła, w skład którego wszedł ks. Ryszard Broda, ówczesny wikary kościoła MB Bolesnej w Rybniku, który zostaje mianowany proboszczem parafii i budowniczym kościoła pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Gaszowicach.

 

Budowę rozpoczęto już w luty 1927, od przebudowy zamku na prezbiterium i mieszkanie dla kapłana, oraz budowę nawy głównej z wieżą, na której 14 września zostaje zainstalowany metalowy krzyż. Przy budowie z pełnym zapałem uczestniczyli wszyscy mieszkańcy Gaszowic, Piec i Szczerbic, wspierając również finansowo, pomimo panującego wielkiego bezrobocia. W niedzielę 20.11.1927 r., Wikariusz Generalny Diecezji Katowickiej ks. infułat W. Kasperlik dokonał poświęcenia kościoła, sprawując ofiarę Mszy św. na prowizorycznym ołtarzu.

 

 

Wcześniej, we wrześniu tegoż roku, na obszarze 2 mórg utworzono i poświęcono cmentarz parafialny. W następnym roku zakupiono ołtarz główny, dłuta P. Kaisera z Rybnika. W cztery lata później, ten sam rzeźbiarz wykonał ołtarz św. Barbary. Drugi boczny ołtarz NMP, wykonał w 1935 miejscowy rzeźbiarz Wolnik. W tym samym roku 1935 do kościoła zostaje podarowana fisharmonia, a już w styczniu 1936, organista Wł. Dworaczek tworzy chór parafialny. Z ludwisarni Szwabe z Białej 1930 r. zakupiono trzy dzwony, o imionach Urban, Maria i Józef. Niezadługo roznosił się ich głos, bo w 1942 r. zostały zabrane przez okupanta. Na prośbę proboszcza, egzekutor zabrał sygnaturkę zamiast najmniejszego dzwonu Józef, który bije nam do dziś. Nowe dwa dzwony, już po wojnie zakupiono i poświęcono w roku 1957.

 

W czasie działań wojennych kościół uległ uszkodzeniom, duża wieża całkowicie zwalona. Odbudowano ją o nieco innym kształcie w 1946 roku. Z barbórkowej ofiary górników 1959 r. w firmie Kuźnik z Rybnika, zamówiono organy, które ubogacają piękny śpiew wiernych.

Lata 1961 i 1962 to generalny remont kościoła wraz z wymianą ławek oraz przebudową otoczenia kościoła.

W lipcu 1967r. do parafii przybywają Siostry Salwatorianki, a 8 grudnia następuje poświęcenie ich domu zakonnego. Prowadzą katechizację dzieci, pracują jako pielęgniarki i dbają o wystrój kościoła.

 

Pod koniec stycznia 1968 r. ks. Albert Büchler wyjeżdża na misje do Indonezji, po powrocie, pomaga w pracy duszpasterskiej w parafiach Gaszowice i Szczerbice. 30 maja 1976 roku, wielkim przeżyciem duchowym dla parafii jest peregrynacja Matki Boskiej Częstochowskiej, w postaci ram, gdyż Obraz został uwięziony przez władze komunistyczne na Jasnej Górze. Istniejący cmentarz staje się za ciasny, następuje jego powiększenie i budowa w 1983 r. kaplicy przedpogrzebowej.

 

W roku 1984 wieś Szczerbice, przystępuje do budowy kościoła, 15 marca 1985 następuje erygowanie nowo utworzonej parafii i nominacja na proboszcza ks. Jana Henczla, wikarego w Gaszowicach. Z tym też momentem parafia gaszowicka traci wikariusza. Przez następnych pięć lat, Proboszczowi w pracy duszpasterskiej pomagali klerycy i diakoni odbywający w parafii staż duszpasterski. Wielką pomocą służył przebywający w na emeryturze w rodzinnym domu ks. Arnold Woźnica.

 

Kapłani pracujący w parafii

 

 

+ prob.ks. Broda Ryszard OMI 18.02.1929 - 26.04.1934

+ ks. Pieprzyk Henryk 25.01.1934 - 26.04.1934

+ prob.ks.Burger Karol 27.04.1934 - 31.07.1960

ks. Binda Alojzy 30.08.1957 - 31.08.1958

+ ks. Goliasz Antoni 01.09.1958 - 29.08.1962

prob.ks. Konieczny Franciszek 01.08.1960 - 08.06.1964

+ ks. Matura Andrzej 30.08.1962 - 29.08.1965

+ prob.ks.Misiuda Leon 25.06.1964 - 26.02.1970

+ ks. Wilkuszyński Alojzy 30.08.1965 - 01.09.1967

+ ks. Szatka Arnold 13.09.1967 - 01.08.1969

+ ks. Thomas Oskar  02.08.1969 - 29.08.1972

+ prob.ks.Foltynowicz Józef 10.04.1970 - 11.12.1987

ks. Machura Wacław 30.08.1972 - 19.08.1975

+ ks. Słupik Albert 20.08.1975 - 18.08.1978

ks. Henczel Jan 19.08.1978 - 26.11.1984

ks. Gajek Krystian 16.02.1987 - 11.12.1987

prob.ks.Grochla Eryk 12.12.1987 - 2007

prob. ks Marek Paszek 26.07.2007 - 2012

prob. ks Leszek Swoboda 2012 - 2019

administrator ks. Adam Luchowski 2019 -

 

 Kapłani pochodzący z parafii

 

 

+ ks. Granieczny Sylwester OMI 1938 r.

+ ks. Francus Emanuel  1947 r.

+ ks. Biichler Albert SCJ 1949 r.

+ ks. Woźnica Arnold 1951 r

ks. Janyga Arkadiusz 1962 r

ks. Cyran Czesław 1962 r.

ks. Niewrzoł Joachim 1963 r.

+ ks. Bombik Jan 1977 r.

ks. Mrozek Tomasz 2000r.

ks. Kuczera Franciszek OMI 2001 r.

 

Wstąpili do klasztoru

+ s. Norberta Pypeć 1913 r., Austria

+ s. Sibillina Pypeć 1915 r., Austria

+ s. Maria Sirina Lepiarczyk 1916 r., służebniczki

+ Chrysantka Pypeć 1918 r., Austria

+ s. Agata Durczok 1920 r., Austria

+ s. Pastorella Durczok 1921 r., Austria

+ s. Małgorzata Widburga Lepiarczyk 1922 r., Austria

+ s. Klara Biichler 1932 r., Austria

+ br. Dydak August Tomiczek 1931 r., Austria

+ s. Anna Biichler 1934 r., Austria

s. Maria Mrozek 1988 r., Salezjanki

s. Maria Ave (Anna Porwoł), Sercanka

s. Maria Jona (Franciszka Porwoł), Sercanka

Galeria

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Gaszowicach, siedziba: 44-293 Gaszowice, Wiejska 18.