godz. 20.30

Intencje

Intencje Mszy Św. I Niedziela Adwentu.

Intencje  Mszy  Świętych

03 - 09.12.2023 roku

 

Niedziela                                03.12.2023                                                                        I Niedziela Adwentu

              7.00   Za + Józefa i Marię Dudek, Karola i Marię Janyga

              9.00   W intencji małżonków obchodzących rocznicę ślubu w grudniu:

1) Anny i Marka Korbel w 20 rocznicę ślubu, 2)…, 3)…

            11.00   Za + Klarę i Pawła Czogała w rocznicę śmierci

            16.00   Za + Jerzego Wolnik w rocznicę śmierci

Poniedziałek                          04.12.2023                                                                                      św. Barbary

         6.30   Roraty: Za + Benedykta Libor w rocznicę śmierci

         9.00   Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Barbary w intencji Górników, Emerytów

górniczych, Wdów po Górnikach i ich rodzin

Wtorek                                   05.12.2023                                                                                                         .

         6.30   Roraty: Za + Alojzego i Marię Mazurek, syna Gerarda, Zofię i Wiktora Mańka, syna Andrzeja

         9.00   Pogrzeb: Czesław Chrapek

Środa                                     06.12.2023                                                                                                         .

                          6.30   Za Parafian

                                   Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

                        17.00   Roraty: Za + Damiana Granieczny w 20 rocznicę śmierci

            I Czwartek                              07.12.2023                                                                                św. Ambrożego

              6.30   Za + Gerarda Wieczorek

            13.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu

            15.45   Okazja do spowiedzi

            16.40   Modlitwy o powołania i za powołanych

            17.00   Roraty: Za + Emę Gut od sąsiadów

Piątek                                     08.12.2023                                 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

              6.30   W intencji kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela

              9.00   Za + Romana Wieczorek w pamiątkę urodzin, rodziców i teściów, Pawła i Genowefę Piecha

            12.00   Godzina Łaski

            17.00   Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanie Poczętej w intencji

Dzieci Maryi, Pani Marii, rodziców i rodzeństwa

Sobota                                   09.12.2023                                                                                                         .

             6.30 „Roraty dla dorosłych” – streszczenie tygodnia – za Parafian

            16.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu

            16.30   Okazja do spowiedzi

            17.00   Za + Genowefę Chłodek w 10 rocznicę śmierci, męża Józefa, synów Stefana i Mariana

Niedziela                                10.12.2023                                                                       II Niedziela Adwentu

              7.00   Za + Walerię Mazurek w rocznicę śmierci, męża Sylwestra w pamiątkę urodzin

              9.00   Za + Helenę i Emila Giera

            11.00   Za + Magdalenę i Gerharda Stallmach w pamiątkę urodzin

            16.00   Za + Anielę i Krzysztofa Bądel

 

 

 


Intencje mszalne Uroczystość Chrystusa Króla - 96 Rocznica poświęcenia naszego kościołą.

Intencje  Mszy  Świętych

26.11 - 03.12.2023 roku

 

 

Niedziela                                26.11.2023                  Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

              7.00   Za + Wilhelma Fukała w pamiątkę urodzin, żonę Agnieszkę

              9.00   Za + Henryka Zientek w pamiątkę urodzin

            11.00   1) Za + Rufina Łukoszek w rocznicę śmierci

                        2) Za + budowniczych, fundatorów, duszpasterzy naszego kościoła i zmarłych parafian

            16.00   Za + Marię Newe w rocznicę śmierci

Poniedziałek                          27.11.2023                                                                                                         .

         6.30   Za + Helenę Mrozek w rocznicę śmierci

                  Modlitwy do Bożej Opatrzności

Wtorek                                   28.11.2023                                                                                                         .

       16.00   Okazja do spowiedzi

       17.00   Za + Konrada Mazurek w pamiątkę urodzin

                  Modlitwy do św. Józefa

Środa                                     29.11.2023                                                                                                         .

                          6.30   Za + Romana Stuk w pamiątkę urodzin

                                   Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

            Czwartek                                30.11.2023                                                                                    św. Andrzeja

            13.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu

            15.30   Okazja do spowiedzi

            17.00   Za + Annę i Alfreda Nowak, synową Lidię, Alojzego i Wandę Skupień

I Piątek                                   01.12.2023                                                                                                         .

            15.45   Okazja do spowiedzi

            17.00   Za zmarłych w I –szą rocznicę śmierci: Przemysława Syc, Anielę Janyga, Martę Wengerski,

Magdalenę Bruździńską, Magdalenę Żydek

                        Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
I Sobota                                 02.12.2023                                                                                                         .

            16.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

            17.00   Za + Józefa, Gertrudę i Jerzego Kasperzec

                        Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi

                        Różaniec wynagradzający

Niedziela                                03.12.2023                                                                        I Niedziela Adwentu

              7.00   Za + Józefa i Marię Dudek, Karola i Marię Janyga

              9.00   W intencji małżonków obchodzących rocznicę ślubu w grudniu: 1) Anny i Marka Korbel

w 20 rocznicę ślubu, 2)…, 3)…

            11.00   Za + Klarę i Pawła Czogała w rocznicę śmierci

            16.00   Za + Jerzego Wolnik w rocznicę śmierci

 

 


Intencje mszalne XXXIII Niedziela zwykła

Intencje  Mszy  Świętych

19 - 26.11.2023 roku

 

 

Niedziela                    19.11.2023                                                                              XXXIII Niedziela zwykła

              7.00   Za + Adriana Bizoń w rocznicę śmierci

              9.00   Za + Felicję Porombka w pamiątkę urodzin

            11.00   Za + Reginę Krautwurst w rocznicę śmierci, męża Franciszka

            16.00   W intencji solenizantów miesiąca listopada: 1) Andrzeja Kufka z okazji 50 urodzin, 2) Pawła

Jezusek z okazji 40 urodzin, 3) Kazimiery z okazji 83 urodzin, 4) Heleny Bugdol z okazji

74 urodzin, 5) Zygmunta Nosiadek z okazji 89 urodzin, 6) Wandy z okazji 86 urodzin

Poniedziałek              20.11.2023                                                                          św. Rafała Kalinowskiego

         6.30   Za + Irenę i Antoniego Jonderko

                  Modlitwy do Bożej Opatrzności

Wtorek                       21.11.2023                                                                                        Ofiarowanie NMP

         9.00   Pogrzeb: Jan Zdżyłowski

       17.00   Za + Henryka Fabisz od sąsiadów

                  Modlitwy do św. Józefa

Środa                         22.11.2023                                                                                                   św. Cecylii

                          6.30   Za + Franciszkę Szymura w rocznicę śmierci

                                   Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

                        17.00   Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Tarsycjusza w intencji Ministrantów

i ich Rodzin

Czwartek                    23.11.2023                                                                                                                     .

            13.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu

            16.00   Okazja do spowiedzi

            17.00   Za + Jana Łukoszek w pamiątkę urodzin

Piątek                         24.11.2023                                                       św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy

            17.00   Za zmarłych w 30 –ty dzień po śmierci: Jadwigę Granieczny, Dorotę Bugdoł           
Sobota                       25.11.2023                                                                                                                     .

            16.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

            17.00   W intencji dzieci przyjmujących chrzest, rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

(Kacper Kuczera, Milena Drąg)

Niedziela                    26.11.2023                             Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

              7.00   Za + Wilhelma Fukała w pamiątkę urodzin, żonę Agnieszkę

              9.00   Za + Henryka Zientek w pamiątkę urodzin

            11.00   Za + Rufina Łukoszek w rocznicę śmierci

            16.00   Za + Marię Newe w rocznicę śmierci

 

 


Intencje mszalne XXXII Niedziela zwykła

Intencje  Mszy  Świętych

12 - 19.11.2023 roku

 

Niedziela                                12.11.2023                                                                    XXXII Niedziela zwykła

              7.00   Za + Klarę i Jana Syrnik, synów, Augustyna i Józefinę Chowaniec

              9.00   Za + Łucję i Józefa Stawinoga w rocznicę śmierci

            11.00   Za + Marię i Jana Kuźnik, Gerarda Długosz

            16.00   Za + Edwarda Granieczny, rodziców i teściów

Poniedziałek                          13.11.2023                      św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna

         6.30   Za + Norberta Mrozek, rodziców, teściów, Małgorzatę Jezusek

                  Modlitwy do Bożej Opatrzności

       17.00   Za + Henryka Fabisz od Rozanny i Wiesława Wrona

Wtorek                                   14.11.2023                                                                                                         .

       17.00   Za + Ernesta Woźnica w rocznicę śmierci

                  Modlitwy do św. Józefa

Środa                                     15.11.2023                                                                                                         .

                          6.30   Za + Annę Granieczny w rocznicę śmierci, męża Antoniego, trzech synów,

Paulinę i Józefa Nosiadek

                                   Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Czwartek                                16.11.2023                                                                                                         .

            13.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu

            16.00   Okazja do spowiedzi

            17.00   Za zmarłych do Bożego Miłosierdzia: Henryka Czogała

                        Koronka do Bożego Miłosierdzia

Piątek                                     17.11.2023                                                                 św. Elżbiety Węgierskiej

            17.00   Za + Jadwigę i Józefa Mazurek, Mariannę i Jana Knapik    
Sobota                                   18.11.2023                                                                    bł. Karoliny Kózkówny

            16.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

            17.00   Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Cecylii w intencji Chórzystów

Bel-Canto, Ich Rodzin i Dobroczyńców

Niedziela                                19.11.2023                                                                   XXXIII Niedziela zwykła

              7.00   Za + Adriana Bizoń w rocznicę śmierci

              9.00   Za + Felicję Porombka w pamiątkę urodzin

            11.00   Za + Reginę Krautwurst w rocznicę śmierci, męża Franciszka

            16.00   W intencji solenizantów miesiąca listopada: 1) Andrzeja Kufka z okazji 50 urodzin,

                        2) Pawła Jezusek z okazji 40 urodzin, 3)…

 

 


Intencje mszalne XXXI Niedziela zwykła

Intencje  Mszy  Świętych

05 - 12.11.2023 roku

 

Niedziela                                05.11.2023                                                                     XXXI Niedziela zwykła

              7.00   Za + rodziców Sióstr Salwatorianek ze wspólnoty w Gaszowicach

              9.00   W intencji małżonków obchodzących rocznicę ślubu w listopadzie: 1) Anny i Roberta Kiecka

z okazji 55 rocznicy ślubu, 2)…, 3)…

            11.00   Za + Józefa Mrozek w 3 rocznicę śmierci

            15.15   Różaniec za zmarłych zalecanych

            16.00   Za zmarłych zalecanych

Poniedziałek                          06.11.2023                                                                                                         .

         6.30   Za zmarłych zalecanych

                  Różaniec za zmarłych zalecanych

Wtorek                                   07.11.2023                                                                                                         .

       10.00   Spotkanie Rodziny Radia Maryja (w klasztorze)

       17.00   Za zmarłych zalecanych

                  Różaniec za zmarłych zalecanych

Środa                                     08.11.2023                                                                                                         .

                          6.30   W intencji członków i auksyliatorów Żywego Różańca

                                   Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

                                   Różaniec za zmarłych zalecanych

                        17.00   Za + Monikę Zieleźny od sąsiadów

Czwartek                                09.11.2023                   Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

            13.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu

            16.00   Okazja do spowiedzi

            17.00   Za + Hermana Tomiczek

Piątek                                     10.11.2023                                                                       św. Leona Wielkiego

            17.00   Za zmarłych w I –szą rocznicę śmierci: Krystynę Kucharską, Anielę Elsner,

Andrzeja Czempik                 

Sobota                                   11.11.2023                                                                        św. Marcina z Tours

              9.00   W intencji Ojczyzny

            16.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

            17.00   Za + rodziców Joachima i Teresę Porwoł, Antoniego i Weronikę Cieślok

Niedziela                                12.11.2023                                                                    XXXII Niedziela zwykła

              7.00   Za + Klarę i Jana Syrnik, synów, Augustyna i Józefinę Chowaniec

              9.00   Za + Łucję i Józefa Stawinoga w rocznicę śmierci

            11.00   Za + Marię i Jana Kuźnik, Gerarda Długosz

            16.00   Za + Edwarda Granieczny, rodziców i teściów

 

 


Intencje mszalne XXX Niedziela zwykła

Intencje  Mszy  Świętych

29.10 - 05.11.2023 roku

 

 Niedziela                               29.10.2023                                                                      XXX Niedziela zwykła

              7.00   Za + Jacka Pszczółka

              9.00   1) Za + Bronisława, Lidię i Antoniego Mazurek

                        2) Za + Magdalenę Żydek od sióstr

            11.00   Za + Matyldę Kłosek w 21 rocznicę śmierci

            15.15   Różaniec

            16.00   Za + Huberta Merkel w 8 rocznicę śmierci

Poniedziałek                          30.10.2023                                                                                                         .

         6.30   Za + Wincentego i Marię Mrozek, córkę Hildegardę, Bonifacego i Helenę Wojaczek,

Stanisława Kłosek, Krystiana Musiolik

                  Różaniec i okazja do spowiedzi

Wtorek                                   31.10.2023                                                                                                         .

       16.00   Okazja do spowiedzi

       17.00   1) Za + Bożenę Pierchała

                  2) Za + Marię Ryborz od sąsiadów

                  Różaniec      Okazja do spowiedzi

Środa                                     01.11.2023                                                Uroczystość Wszystkich Świętych

                          7.00   Za + Antoniego i Annę Tytko, trzech synów, Reinholda Pluta

                          9.00   Za + Eugeniusza Łukoszek, mamę Marię w 3 rocznicę śmierci

                        11.00   Za + Anielę i Teodora Kiecka, syna Henryka

                        14.00   Nieszpory za zmarłych

                        16.00   Za + Ryszarda Paulus w rocznicę śmierci

I Czwartek                              02.11.2023                            Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

              6.30   Za + Huberta Zieleźny

                        Nabożeństwo w intencji powołań i powołanych

              9.00   Za zmarłych zalecanych

            16.15   Różaniec za zmarłych zalecanych (na cmentarzu)

            17.00   Za zmarłych zalecanych (na cmentarzu)

I Piątek                                   03.11.2023                                                                                                         .

              6.30   Za + ojca Krzysztofa w rocznicę śmierci, zmarłego brata, zmarłych dziadków i krewnych,

znajomych i wychowawców

                        Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

            16.00   Okazja do spowiedzi

            17.00   Za zmarłych zalecanych

                        Różaniec za zmarłych zalecanych
I Sobota                                 04.11.2023                                                                  św. Karola Boromeusza

              6.30   Za zmarłych zalecanych

                        Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, Różaniec wynagradzający

            14.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu

            15.30   Okazja do spowiedzi

            16.15   Różaniec za zmarłych zalecanych

            17.00   Za + Konrada Niewrzoł

Niedziela                                05.11.2023                                                                     XXXI Niedziela zwykła

              7.00   Za + rodziców Sióstr Salwatorianek ze wspólnoty w Gaszowicach

              9.00   W intencji małżonków obchodzących rocznicę ślubu w listopadzie: 1) Anny i Roberta Kiecka

z okazji 55 rocznicy ślubu, 2)…, 3)…

            11.00   Za + Józefa Mrozek w 3 rocznicę śmierci

            15.15   Różaniec za zmarłych zalecanych

            16.00   Za zmarłych zalecanych


Intencje mszalne XXIX Niedziela zwykła

Intencje  Mszy  Świętych

22 - 29.10.2023 roku

 

Niedziela                                22.10.2023                                                                    XXIX Niedziela zwykła

              7.00   Za + Karola Mazurek, żonę Martę, syna Rudolfa

              9.00   Za + Józefa i Marię Dudek

            11.00   1) Za Parafian

                        2) Za + Teresę Polnik, męża Romana w pamiątkę urodzin

            15.15   Różaniec

            16.00   Za + Reginę Bannert

Poniedziałek                          23.10.2023                                                                                                         .

         6.30   Za + Gertrudę i Karola Łukoszek, Annę i Antoniego Granieczny

                  Różaniec

Wtorek                                   24.10.2023                                                                                                         .

       17.00   1) Za + Agnieszkę i Alojzego Żok, Annę i Franciszka Burda

                  2) Za + Benedykta Kłosek od sąsiadów

                  Różaniec

Środa                                     25.10.2023                                                                                                         .

                          6.30   Za + Adolfa, Jadwigę i Andrzeja Pytlik

                                   Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

                        17.00   Za + Joachima Niestolik od grona pedagogicznego i pracowników Szkoły Podstawowej

  1. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach

                                   Różaniec

            Czwartek                                26.10.2023                                                                                                         .

              6.30   Za + siostrę Karolinę Haja

            13.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu

            17.00   Za + Karola Janyga w rocznicę śmierci

                        Różaniec

Piątek                                     27.10.2023                                                                                                         .

            17.00   Za zmarłych w 30 –ty dzień po śmierci: Henryka Fabisz, Emę Gut

                        Różaniec
Sobota                                  28.10.2023                                  św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

            15.45   Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi    

            16.15   Różaniec

            17.00   1) W intencji dzieci przyjmujących chrzest, rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

(Filip Tomasz Plura, Antonina Natalia Węgrzyk, Eliza Alicja Klapczyńska)

                        2) Za + Monikę Zieleźny od rodziny Pierchała

Niedziela                                29.10.2023                                                                      XXX Niedziela zwykła

              7.00   Za + Jacka Pszczółka    

              9.00   1) Za + Bronisława, Lidię i Antoniego Mazurek

                        2) Za + Magdalenę Żydek od sióstr

            11.00   Za + Matyldę Kłosek w 21 rocznicę śmierci

            15.15   Różaniec

            16.00   Za + Huberta Merkel w 8 rocznicę śmierci

 

 


Intencje mszalne XXVIII Niedziela zwykła

Intencje  Mszy  Świętych

15 - 22.10.2023 roku

 

Niedziela                    15.10.2023                                                                              XXVIII Niedziela zwykła

              7.00   Za + Zofię Nowak, rodziców i teściów

              9.00   W intencji Nauczycieli, Wychowawców i Pracowników Szkół i Przedszkoli z okazji

Święta Edukacji Narodowej

            11.00   Za + Helenę i Izydora Mazurek

            15.15   Różaniec

            16.00   W intencji solenizantów miesiąca października: 1) Julii Gaszka z okazji 18 urodzin,

2) Stefanii Knura z okazji 90 urodzin, 3) Szymona z okazji 18 urodzin, 4) Ireny z okazji

75 urodzin, 5) Martyny z okazji 10 urodzin, 6) Ewy z okazji urodzin, 7) Marty z okazji urodzin,

8) Janusza z okazji urodzin, 9) Renaty z okazji urodzin, 10) Henryka z okazji 75 urodzin,

11) Herberta z okazji urodzin, 12) Justyny z okazji urodzin, 13) Pawła z okazji urodzin,

14) Gosi z okazji urodzin, 15) Barbary z okazji urodzin

Poniedziałek              16.10.2023                                                             Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej

         6.30   Za + Leona i Różę Mrozek

                  Różaniec

Wtorek                       17.10.2023                                                                 św. Ignacego Antiocheńskiego

       9.00 pogrzeb ś. p. Emy Gut

       17.00   Za + Anzelma Mrozek w rocznicę śmierci    

                  Różaniec

Środa                         18.10.2023                                                                                                 św. Łukasza

                          6.30   Za + Alojzego Grzenik w pamiątkę urodzin, syna Grzegorza, zięcia Adama

                                   Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

                        17.00   Za + Łukasza Ruteckiego w pamiątkę urodzin

                                   Różaniec

            Czwartek                    19.10.2023                                                                                                                     .

              6.30   Za + Konrada Mazurek w rocznicę śmierci

            13.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu

            17.00   Za zmarłych do Miłosierdzia Bożego: ks. Józefa Foltynowicza w rocznicę śmierci,

  1. Krzysztofa Winklera, Janinię Bryza, Edmunda i Marię Zdziebczok

                        Różaniec (chór BEL CANTO)

Piątek                         20.10.2023                                                                                       św. Jana Kantego

            17.00   Za + Arkadiusza Porwoł w rocznicę śmierci

                        Różaniec
Sobota                       21.10.2023                                                                                                                     .

            12.30   ślub: Sandra Wieczorek - Jan Szady

            15.45   Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi    

            16.15   Różaniec

            17.00   Za + Helenę Bugdol w rocznicę śmierci, Różę i Hugo Bugdol, rodziców

Niedziela                    22.10.2023                                                                                XXIX Niedziela zwykła

              7.00   Za + Karola Mazurek, żonę Martę, syna Rudolfa

              9.00   Za + Józefa i Marię Dudek

            11.00   Za + Teresę Polnik, męża Romana w pamiątkę urodzin

            15.15   Różaniec

            16.00   Za + Reginę Bannert

 


Intencje mszalne XXVII Niedziela zwykła.

Intencje  Mszy  Świętych

08 - 15.10.2023 roku

 

Niedziela                                08.10.2023                                                                    XXVII Niedziela zwykła

              7.00   W intencji członków Żywego Różańca

              9.00   Za + Bertę Merkel w rocznicę śmierci, męża Józefa, Elżbietę, Karola i Franciszka Kolarczyk

            11.00   Za + Barbarę Salich, Ernestyna Procek, Cecylię i Józefa Burda, Marię i Wincentego

Doleżych

            14.00   ODPUST na Piecach: Różaniec i Msza Święta:

                        1) W intencji wszystkich dbających o kaplicę, modlących się tu i wszystkich mieszkańców

Piec

                        2) Za + Marię i Eugeniusza Kozielski, zięcia Longina Turek

            16.00   Za + Reginę Procek w pamiątkę urodzin i w rocznicę śmierci, męża Kazimierza, zmarłych

z rodzin Jezusek i Procek

                        Różaniec

Poniedziałek                          09.10.2023                                                                                                         .

         6.30   Za + Joannę Fojcik w pamiątkę urodzin

                  Różaniec

Wtorek                                   10.10.2023                                                                                                         .

       17.00   Za + Franciszka Kłosek w rocznicę śmierci i pamiątkę urodzin       

                  Różaniec

Środa                                     11.10.2023                                                                                                         .

                          6.30   Za Parafian

                                   Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

                        17.00   Za + Jana Toman w rocznicę śmierci

                                   Różaniec

            Czwartek                                12.10.2023                                                                                                         .

            13.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu

            13.00   Kongres Różańcowy (do 15.00)

            17.00   Za + Marka Korbel w pamiątkę urodzin

                        Różaniec

Piątek                                     13.10.2023                                                            bł. Honorata Koźmińskiego

            19.15   Różaniec

            20.00   Za + Alberta Niewrzoł w rocznicę śmierci

                        Procesja ze świecami
Sobota                                   14.10.2023                                                                                                         .

            15.45   Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi    

            16.15   Różaniec

            17.00   Za + Otylię, Gertrudę i Teodora Pytlik, Marię i Jana Nowak

Niedziela                                15.10.2023                                                                   XXVIII Niedziela zwykła

              7.00   Za + Zofię Nowak, rodziców i teściów

              9.00   W intencji Nauczycieli, Wychowawców i Pracowników Szkół i Przedszkoli z okazji

Święta Edukacji Narodowej

            11.00   Za + Helenę i Izydora Mazurek

            16.00   W intencji solenizantów miesiąca października: 1) Julii Gaszka z okazji 18 urodzin,

                        2) Stefanii Knura z okazji 90 urodzin, 3) Martyny z ok. 10 ur. 4)...

                        Różaniec


Intencje mszalne XXVI Niedziela zwykła.

 Intencje  Mszy  Świętych

01 - 08.10.2023 roku

 

Niedziela                                01.10.2023                                                                     XXVI Niedziela zwykła

              7.00   Za + Józefa Porombka w 11 rocznicę śmierci

              9.00   W intencji małżonków obchodzących rocznicę ślubu w październiku: 1) Jolanty i Marka

Strzelec w 30 rocznicę ślubu, 2) Anny i Piotra Dziwoki w 10 rocznicę ślubu, 3) Bronisławy

i Mariana Papierok w 49 rocznicę ślubu, 4) Zofii i Kazimierza  w 47 rocznicę ślubu, 5) Haliny i Mariana Gańczorz w 43 rocznicę ślubu, 6) Danuty i Piotra w 25 rocznicę ślubu, 7) Haliny

i Józefa w 48 rocznicę ślubu

            11.00   Za + Gertrudę Bula w pamiątkę urodzin

            15.15   Różaniec

            16.00   Za + Zygfryda Korbel w 3 rocznicę śmierci

Poniedziałek                          02.10.2023                                                             świętych Aniołów Stróżów

         6.30   Za + Wilibalda Mandrysz, rodziców

                  Różaniec

Wtorek                                   03.10.2023                                                                                                         .

       17.00   1) Za + Eugeniusza Kramorz w rocznicę śmierci, żonę Halinę

                  2) Za + Monikę Zieleźny od brata

                  3) Za + Szarlotę Mrowiec od sąsiadów         

                  Różaniec

Środa                                     04.10.2023                                                                  św. Franciszka z Asyżu

                          6.30   Za + Anielę i Jana Pietrek

                                   Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

                        17.00   W intencji budowniczych II ołtarza Bożego Ciała

                                   Różaniec

            I Czwartek                              05.10.2023                                                                św. Faustyny Kowalskiej

            13.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu

            15.45   Okazja do spowiedzi

            17.00   Za + Helenę Materzok

                        Różaniec w intencji powołań i powołanych

I Piątek                                   06.10.2023                                                                                                         .

            16.00   Okazja do spowiedzi

            17.00   Za zmarłych w I –szą rocznicę śmierci: Longina Turek, Stanisława Kuśka, Klarę Turek,

Halinę Szawerna, Marię Głombica, Józefa Pypeć

                        Różaniec    

Modlitwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa

I Sobota                                 07.10.2023                                                                            NMP Różańcowej

              6.30   W intencji Parafian    

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi

            15.45   Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi    

16.15   Różaniec

            17.00   1) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za odebrane

łaski i z prośbą o dalsze w intencji Heleny i Otto Bugdol z okazji 55 rocznicy ślubu

                        2) W intencji budowniczych III i IV ołtarza Bożego Ciała

Niedziela                                08.10.2023                                                                    XXVII Niedziela zwykła

              7.00   W intencji członków Żywego Różańca

              9.00   Za + Bertę Merkel w rocznicę śmierci, męża Józefa, Elżbietę, Karola i Franciszka Kolarczyk

            11.00   Za + Barbarę Salich, Ernestyna Procek, Cecylię i Józefa Burda, Marię i Wincentego

Doleżych

14.00   ODPUST na Piecach: Różaniec i Msza Święta:                  
1) W intencji wszystkich dbających o kaplicę, modlących się tu i wszystkich mieszkańców

Piec

                        2) Za + Marię i Eugeniusza Kozielski, zięcia Longina Turek

            16.00   Za + Reginę Procek w pamiątkę urodzin i w rocznicę śmierci, męża Kazimierza, zmarłych

z rodzin Jezusek i Procek

Różaniec

 

 


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Gaszowicach, siedziba: 44-293 Gaszowice, Wiejska 18.