Droga Krzyżowa Piątek Gorzkie żale Niedziela

Droga Krzyżowa Piątek Gorzkie żale Niedziela

witamy na stronie Parafii Opatrzności Bożej w Gaszowicach

 

 

 

 

 

 ...weź do ręki Pismo Święte, zaproś Rodzinę, Sąsiadów, czytaj, rozważaj ubogacaj się Bożą Mądrością, inspiruj.....

zyskaj odpust zupełny!

 

Wydarzenia

 

Słowo księdza Arcybiskupa

SŁOWO W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM DOMU „NAZARET” W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Siostry i Bracia,  Drodzy diecezjanie,

 

„Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować życie Jezusa: jest to szkoła Ewangelii. Tutaj przede wszystkim uczymy się patrzeć, słuchać, rozważać i przenikać głębokie i tajemne znaczenie tego bardzo prostego, pokornego i jakże pięknego objawienia się Syna Bożego”.

To słowa z przemówienia św. papieża Pawła VI, wygłoszonego przed laty
w Nazarecie. Przywołuję je z okazji otwarcia i poświęcenia Domu Rekolekcyjno-Pielgrzymkowego „Nazaret” w Piekarach Śląskich. Uroczystość ta odbyła się w święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego 2024 roku.

Chciałbym, aby piekarski „Nazaret” był prawdziwą szkołą Ewangelii.
Aby wszystko, co tam się będzie działo - rekolekcje, spotkania formacyjne, dni skupienia, warsztaty, wykłady - przybliżało nas do Ewangelii i napełniało jej duchem; aby dawało nam siłę do życia Dobrą Nowiną na co dzień.

Mam nadzieję, że to miejsce przyczyni się również do rozsławienia sanktuarium piekarskiego nie tylko w naszej archidiecezji, ale i poza jej granicami. „Nazaret”, zlokalizowany między piekarską bazyliką a piekarską kalwarią, serdecznie zaprasza
w swe gościnne i eleganckie progi zarówno pielgrzymów, jak i turystów.  Teraz będziemy mogli zatrzymać się w Piekarach na dłużej, i to w bardzo dobrych warunkach,
aby medytować Mękę Chrystusa i wierną postawę Maryi, Matki sprawiedliwości i miłości społecznej.

Troski o ten dom podjęła się Caritas naszej archidiecezji, instytucja sprawdzona
i godna zaufania.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przez lata przyczyniali się do powstania „Nazaretu”, przekazując pieniądze na jego budowę oraz otaczając to dzieło swoją modlitwą i wspierając duchowymi ofiarami. Dziękuję diecezjanom za hojne
i systematyczne wspieranie darem materialnym, a  abp. Wiktorowi, któremu bardzo zależało na powstaniu tego ośrodka, za ogromne zaangażowanie w  jego budowę.
Zapraszam do korzystania z tego pięknego miejsca. Zapraszam was do Domu.
Do Nazaretu!

Z modlitwą i błogosławieństwem


Wasz biskup Adrian


Zaproszenie Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Gaszowicach zachęca do udziału w
zabawie karnawałowej, która odbędzie się w sobotę, 27 stycznia w hali
OKiS. Impreza ma charakter charytatywny a całkowity dochód z tego
wydarzenia przekazany zostanie na budowę altanek na terenie szkolnego
placu, w których realizowane będą lekcje na świeżym powietrzu. Bilety na
zabawę dostępne są w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Gaszowicach.
Zachęcamy do udziału i wsparcia szczytnego celu.

Słowo Arcybiskupa katowickiego.

SŁOWO NA UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swego poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali doprowadzeni
do oglądania twarzą w twarz Twego majestatu.
Kolekta z uroczystości Objawienia Pańskiego

Drodzy Diecezjanie,
trwamy w radości Bożego Narodzenia. Przed nami kolejny jej wspaniały akcent: uroczystość Objawienia Pańskiego. Jest to jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich, poprzez które Kościół chce wyrazić wdzięczność Bogu za to, że stał się Człowiekiem dla nas i dla naszego zbawienia, i że swoją miłością ogarnia wszystkich ludzi. Pięknym wymiarem świętowania tej uroczystości są orszaki Trzech Króli, które wyruszą w wielu miejscowościach naszej archidiecezji.
Bardzo serdecznie Was zapraszam do udziału w tych wydarzeniach. Orszak Trzech Króli nie jest zwykłą przechadzką czy pochodem, ale publicznym świadectwem naszej wiary. Bądźmy więc tego dnia razem jako wspólnota Kościoła. Oddajmy chwałę Nowonarodzonemu, czerpiąc od Niego siłę do codziennego życia.
Z nadzieją na spotkanie podczas orszaku z serca błogosławię.

 

Wasz biskup Adrian

 

Katowice, 28 grudnia 2023 roku
VA I-91/23

 


Życzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia

 

 

Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego”.

(Tt 3,4-7)

 

 

Drodzy Diecezjanie,

z okazji świąt Bożego Narodzenia z całego serca życzę, abyśmy wszyscy na nowo odkryli dobroć i miłość Zbawiciela, które On nieustannie ofiarowuje każdemu z nas.

Pociągnięci przez ten Boski przykład, sami mobilizujmy się do miłości wzajemnej i życia dobrego. Jako chrześcijanie bądźmy dla świata przykładem! Pokazujmy poprzez codzienne wybory, że Ewangelia nie jest dla nas teorią i żartem, ale podstawową drogą życia.

Dziękuję Wam za każdy, nawet najmniejszy przejaw dobroci i miłości. Niech Bóg hojnie Wam błogosławi w nadchodzącym 2024 roku.

Z modlitwą

 

Wasz biskup Adrian

 


Zaproszenie do katedry na Uroczystość Chrystusa Króla.

ZAPROSZENIE DO KATEDRY

NA UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

 

Drodzy Siostry i Bracia!

W niedzielę 26 listopada br. będziemy obchodzić doroczną uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W tym dniu podczas Mszy św. odprawionej o godz. 12.00 w katowickiej katedrze nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup  Antonio Guido Filipazzi, nałoży paliusz arcybiskupowi Adrianowi Józefowi Galbasowi. Ten znak łączności metropolity katowickiegoz papieżemarcybiskup Adrian otrzymał 29 czerwca br. z rąk Ojca Świętego Franciszka.

Do udziału w Eucharystii, której będzie przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, serdecznie zapraszam duchowieństwo i wiernych naszej archidiecezji, a zwłaszcza przedstawicieli Parafialnych Rad Duszpasterskich, ruchów, wspólnot i stowarzyszeń. Szczególne zaproszenie kieruję do członków Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W synodalnym duchu odpowiedzialności za Kościół będziemy uwielbiać Jezusa Chrystusa, Króla i Pana nieba i ziemi, powierzymy Mu losy świata, Kościoła, naszej ojczyzny i archidiecezji. Będziemy błagać o pokój w ogarniętych wojną regionach.

Zachęcając do modlitwy w intencji naszego pasterza arcybiskupa Adriana orazKościoła lokalnego, wszystkim z serca błogosławię.

 

 

  Szczęść Boże!

 

 

 

+ Grzegorz Olszowski

    Wikariusz generalny

Archidiecezji Katowickiej

 


SŁOWO PRZED VII ŚWIATOWYM DNIEM UBOGICH 2024

SŁOWO PRZED VII ŚWIATOWYM DNIEM UBOGICH 2024

 

Siostry i Bracia,

W tym roku już po raz siódmy  będziemy obchodzić Światowy Dzień Ubogich. Tym razem Ojciec Święty Franciszek zaprasza nas do refleksji nad postawą starotestamentalnego Tobiasza, który nie odwrócił twarzy od biednego (por. Tb 4, 7).

Światowy Dzień Ubogich nie jest po to, abyśmy przez jeden dzień przypomnieli sobie o ubogich i im pomogli, lecz przeciwnie - by uświadomił nam, że ubogich zawsze mamy obok siebie (por. 12,8) i że są oni niezwykle ważną cząstką Kościoła. Jak pięknie napisał Papież Franciszek: „Ubodzy są ludźmi, mają twarze, historie, serca i dusze. Są braćmi i siostrami ze swoimi zaletami i wadami, jak wszyscy inni, i ważne, aby wejść w osobistą relację z każdym z nich” (Orędzie na VII ŚDU, 7).

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizacjach świeckich i kościelnych, które działają na terenie archidiecezji katowickiej i które każdego dnia konkretnie pomagają ubogim, wchodząc z nimi w relacje i widząc w nich ludzi.

Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w wielu wydarzeniach, przygotowanych z tej okazji w różnych miejscach archidiecezji.

Z modlitwą i błogosławieństwem

Wasz biskup Adrian


Peregrynacja relikwii Rodziny Ulmów

17.10.2023 PARAFIA ŚW. HERBERTA BISKUPA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
17.15 różaniec: AVE tajemnice bolesne
(prowadzi rodzina wielodzietna)
18.00 Msza św. z udziałem rodzin: Jezus naszym błogosławieństwem
indywidualne błogosławieństwo relikwiami
19.00 nabożeństwo: modlitwa małżonków (Domowy Kościół)
20.00 Droga Krzyżowa z Ulmami
21.00 Apel Jasnogórski
w środę, 18.10.br.
07.00 Msza św. parafialna
07.30 różaniec: AVE tajemnice światła
08.15 różaniec: AVE tajemnice chwalebne
09.00 film: „Chleba Naszego Powszedniego”
(opowieść o rodzinie Ulmów z Markowej)
10.00 prywatna adoracja relikwii Ulmów
11.00 Msza św. w intencji chorych i starszych
indywidualne błogosławieństwo relikwiami
12.00 nabożeństwo do Najświętszej Rodziny
z wystawieniem Najświętszego Sakramentu
+ cicha ADORACJA.
14.30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
15.00 błogosławieństwo
i pożegnanie relikwii
• 18.10.2023 PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŻORACH
17.00 powitanie relikwii
17.15 różaniec
18.00 Msza Święta
18.45 konferencja siostry Marii Szulikowskiej: Miłość silniejsza niż śmierć
19.30 możliwość uczczenia relikwii
20.00 Msza Święta za rodziny
pod przewodnictwem bpa Adama Wodarczyka
21.00 Apel Jasnogórski
22.30 czuwanie modlitewne z możliwością uczczenia relikwii
w czwartek, 19.10.br.
6.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego
7.00 Msza Święta
7.30 Różaniec
8.00 Msza Święta
9.00 Czuwanie modlitewne z możliwością uczczenia relikwii
10.00 Msza Święta za chorych i starszych wiekiem
z Sakramentem Namaszczenia Chorych
11.00 konferencja siostry Marii Szulikowskiej:
Miłość silniejsza niż śmierć
12.00 spotkanie dla młodzieży
żorskich szkół ponadpodstawowych
konferencja siostry Marii Szulikowskiej:
Miłość silniejsza niż śmierć
13.30 odwiedziny relikwii w Domu Pomocy Społecznej
i Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
i pożegnanie relikwii
19.10.2023 PARAFIA ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W RYBNIKU
17.00 przywitanie relikwii
17.15 różaniec w intencji rodzin
18.00 Msza Św.
20.00 Msza Św. w intencji małżeństw oraz matek i ojców
oczekujących potomstwa
z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
zapraszamy dzieci i młodzież
21.30 Godzina z Bożym Słowem
23.00 Godzina Miłosierdzia
24.00 zakończenie modlitwy
w piątek, 20.10.br.
6.30 Msza Św. po niej cicha modlitwa
8.00 Msza Św. po niej cicha modlitwa
9.00 Droga Krzyżowa
10.00 Msza Św. w intencji Seniorów i Chorych Parafian
12.00 Anioł Pański wraz z modlitwą różańcową
14.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.00 pożegnanie relikwii Błogosławionej Rodziny Ulmów
W przerwach pomiędzy nabożeństwami
osobista modlitwa w ciszy


ogłoszenie - zbiórka Caritas na rzecz ofiar trzęsienia ziemi i powodzi.

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili” (Mt 25,40)

 

MIŁOSIERDZIE I SOLIDARNOŚĆ Z OFIARAMI
KATAKLIZMÓWW KRAJACH AFRYKI PÓŁNOCNEJ

 

W nocy z 8 na 9 września mieszkańców Maroka nawiedziło silne trzęsienie ziemi. Wskutek tych dramatycznych wydarzeń śmierć poniosło ok. 3 tys. osób, a rannych jest ponad 5 tys. Powodzie w Libii pochłonęły 2,5 tys. ofiar śmiertelnych, a 10 tys. osób uznaje się za zaginione.W takich sytuacjach Kościół podejmuje natychmiastowe działania pomocowe, których siła tkwi w lokalnej, krajowej i międzynarodowej sieci Caritas. W krajach Afryki Północnej wszelkie działania pomocowe, których celem jest łagodzenie cierpień spowodowanych niszczycielskim trzęsieniem ziemi, koordynuje Caritas Internationalis. Nasz udział w tej misji miłosierdzia jest możliwy przez włączenie się w zbiórkę pieniężną przed naszymi kościołami, która zostanie przeprowadzona przez Parafialne Zespoły Caritas po mszach św. w niedzielę 24 września. Każda ofiara jest konkretnym gestem wyciągniętej pomocnej dłoni do potrzebujących i ucieleśnieniem przesłania miłości, współczucia i solidarności z poszkodowanymi. Dziękujemy za każdą ofiarę złożoną na ten cel.

 

Ks. Łukasz Stawarz

Dyrektor Caritas
Archidiecezji Katowickiej


Zaproszenie do Pszowa.

ZAPROSZENIE DO PSZOWA

 

„Królową jesteś nad doliną Odry.
I złotym kluczem do Morawskiej Bramy.
Dla ziemi śląskiej Boskim darem szczodrym.
Twój uśmiech leczy wszystkie serca rany”.

Kochani Diecezjanie,

tymi słowami ks. Jerzy Szymik wychwala piękno Najświętszej Maryi Panny odmalowane na cudownym obrazie, który od 300 lat znajduje się w bazylice w Pszowie. Od samego początku przed oblicze Pszowskiej Pani pielgrzymują rzesze pątników,
by wpatrywać się w Jej spokojną, łagodną twarz, promieniującą szczerym uśmiechem.

Patrząc na Maryję odkrywamy, jak piękny jest człowiek, który pozwoli się przeniknąć światłu Ewangelii. „Radość Ewangelii napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem”, napisał papież Franciszek w pierwszym zdaniu adhortacji apostolskiej „Ewangelii gaudium” (EG,1). Życie Maryi było jednym wielkim spotkaniem z Chrystusem. Nic więc dziwnego, że jest napełniona radością, którą chce się z nami podzielić.

Zapraszam więc Was do skorzystania z tego daru. Przyjdźcie lub przyjedźcie do pszowskiej bazyliki na jubileuszowe uroczystości, które rozpoczną się w piątek,
8 września, a ich kulminacją będzie msza święta, sprawowana pod przewodnictwem
JE ks. abpa Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego, w niedzielę, 10 września
o godzinie 11.00.

Otwórzmy przed Maryją „wszystkie serca rany”, pewni, że Jej uśmiech, który wypływa z czystego i szczerego serca, je uleczy.

Z nadzieją na spotkanie oraz  z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem

Wasz biskup, Adrian


Zaproszenie do Piekar

 
 

ADRIAN JÓZEF GALBAS SAC

ARCYBISKUP METROPOLITA

KATOWICKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ KOBIET I DZIEWCZĄT DO PIEKAR ŚLĄSKICH

 

„Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
«Pójdziemy do domu Pańskiego!»
Już stoją nasze nogi
w twych bramach, o Jeruzalem (…)
Proście o pokój dla Jeruzalem,
niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują! (…)

Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół
będę mówił: «Pokój w tobie!»
Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego,
będę się modlił o dobro dla ciebie” (Ps 122,1-2.6.8-9).

 

Moi kochani Diecezjanie,
Siostry i Bracia,

słowami psalmu 122 serdecznie Was zapraszam do udziału w dorocznej pielgrzymce do Piekar Śląskich, która odbędzie się w niedzielę, 20 sierpnia. Oczywiście pierwszymi zaproszonymi są kobiety, bo to przede wszystkim ich dzień, ale zapraszam wszystkich: każdą
i każdego. Mam nadzieję, że modląc się wspólnie, odczujemy tę samą radość, o której mówi psalmista.

Hasłem naszej pielgrzymki będą słowa z Ewangelii według św. Łukasza: „Błogosławiona, która uwierzyła” (Łk 1,45). Tak kiedyś pozdrowiła Maryję Elżbieta i tak chcemy pozdrowić Ją my, podziwiając Jej ufność, i prosić – przez Jej wstawiennictwo – o żywą, serdeczną i mężną wiarę dla nas, naszych najbliższych, dla całego Kościoła i świata.

Będziemy także modlić się o pokój w nas i wokół nas. „Proście o pokój…”, mówi psalmista. Przyjmujemy tę intencję jako jedną z najważniejszych na nasze dni.

Maryja, o której Sobór Watykański II powie, że opiekuje się nami, „pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa” (KK 62), z pewnością wymodli nam potrzebne łaski i dary.

Przyjdźcie więc lub przyjedźcie. Bardzo Was zapraszam i na Was czekam. Tych zaś, którym zdrowie lub obowiązki nie pozwolą być osobiście w Piekarach, proszę o uczestnictwo w pielgrzymce poprzez media i o łączność duchową.

Z modlitwą i błogosławieństwem,

 

Wasz biskup, Adrian

 

wyjazd autokarem organizuje Koło Gospodyń ze Szczerbic. Szczegóły u pani Janiny Strzelec.


Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Gaszowicach, siedziba: 44-293 Gaszowice, Wiejska 18.