g. 20.30

witamy na stronie Parafii Opatrzności Bożej w Gaszowicach

 

ofiary na pomoc poszkodowanym wskutek trzęsienia ziemii, można wpłacać na konto Caritas Archidiecezji
Katowickiej w ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice; nr rachunku 96
1050 1214 1000 0090 3169 8062; tytuł wpłaty: „Pomoc Turcji i Syrii” lub poprzez system
płatności elektronicznej na portalu katowickiej Caritas: https://dobrodaj.pl/ .

 

 

 

 ...weź do ręki Pismo Święte, zaproś Rodzinę, Sąsiadów, czytaj, rozważaj ubogacaj się Bożą Mądrością, inspiruj.....

zyskaj odpust zupełny!

 

Wydarzenia

 

Komunikat i zaproszenie o święceniach diakonatu.

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO PRZED ŚWIĘCENIAMI DIAKONATU
Drodzy Diecezjanie,
w najbliższą sobotę 25 lutego o godz. 15.00 w katedrze Chrystusa Króla
w Katowicach odbędą się święcenia diakonatu. Czterech alumnów Wyższego Śląskiego
Seminarium Duchownego rozpoczyna dzisiaj tygodniowe rekolekcje, przez które
przygotują się bezpośrednio do przyjęcia święceń. Serdecznie proszę o Wasze
modlitewne wsparcie dla nich.
Diakonat jest pierwszym stopniem sakramentu święceń. Diakoni posługują
we wspólnocie Kościoła ściśle związani z biskupem i prezbiterami. Do diakonów należy
między innymi asystowanie im przy celebracji Eucharystii, głoszenie Ewangelii,
prowadzenie pogrzebów i pełnienie różnych dzieł miłości (por. KKK 1569n).
Do udziału w liturgii święceń zapraszam młodzież, szczególnie z parafii
pochodzenia kandydatów do święceń, animatorów, lektorów i ministrantów wraz z ich
księżmi opiekunami. Zapraszam również osoby należące do Towarzystwa Przyjaciół
Seminarium oraz do grup wspierających modlitwą kapłanów i powołania do służby Bożej.
Niech Wasza obecność przy nowych diakonach będzie dla nich umocnieniem i czytelnym
znakiem, że ich posługa jest dla Was ważna.
Wierni wezwaniu Jezusa: „Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników
na swoje żniwo” (Łk 10,2), módlmy się o nowe powołania do pełnienia w Kościele posługi
płynącej z sakramentu święceń. Pamiętajmy o tegorocznych maturzystach, prosząc Boga,
aby z odwagą przyjęli zaproszenie do życia według rad ewangelicznych. Przez
wstawiennictwo bł. ks. Jana Machy, patrona naszego Seminarium oraz dzieła powołań
do służby Bożej w Kościele katowickim, polecajmy Chrystusowi, Najwyższemu
Kapłanowi, alumnów i wychowawców seminaryjnych.
Na pełnienie chrześcijańskiego powołania wszystkim udzielam pasterskiego
błogosławieństwa.

† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki


KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO W SPRAWIE POMOCY OFIAROM TRZĘSIENIA ZIEMI W TURCJI I SYRII

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
W SPRAWIE POMOCY OFIAROM TRZĘSIENIA ZIEMI W TURCJI I SYRII
Drodzy Diecezjalnie! Bracia i Siostry!
Kościół w Polsce jednoczy się dzisiaj na modlitwie w intencji ofiar trzęsienia ziemi
w Turcji i Syrii, której towarzyszy niezbędna wobec rozmiarów tragedii pomoc finansowa.
Proszę Was zatem, Bracia i Siostry, o otwartość serca i hojną ofiarność, którą można
okazać poprzez indywidualne wpłaty na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej.
Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną umieszczone na stronach internetowych
i w mediach parafialnych.
Pomoc poszkodowanym będzie udzielana we współpracy z siostrzanymi
organizacjami sieci Caritas. Zebrane środki zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone
na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb osób poszkodowanych, takich jak żywność,
opieka medyczna, ciepłe i bezpieczne schronienie. W dalszej kolejności będziemy
wspierali odbudowę i rewitalizację zniszczonych obszarów, a także lokalną ludność w jej
bieżących potrzebach.
Za każdy dar serca i wrażliwość, którą rodzi chrześcijańskie miłosierdzie, składam
wszystkim serdeczne Bóg zapłać! W duchu wdzięczności i modlitewnej jedności podczas
niedzielnej Eucharystii udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki

 

Pieniądze na pomoc poszkodowanym można wpłacać na konto Caritas Archidiecezji
Katowickiej w ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice; nr rachunku 96
1050 1214 1000 0090 3169 8062; tytuł wpłaty: „Pomoc Turcji i Syrii” lub poprzez system
płatności elektronicznej na portalu katowickiej Caritas: https://dobrodaj.pl/ .

 

 


Słowo księdza Arcybiskupa

SŁOWO ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO PRZED DNIEM ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Drodzy Diecezjanie! Bieżący rok liturgiczny przeżywamy w myśl hasła: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Pozwala nam ono pełniej odkrywać misterium Kościoła, jego piękno i bogactwo. Chrystusowy Kościół jest żywą wspólnotą ochrzczonych, bogatą wielością różnorakich darów i charyzmatów, które powinniśmy zauważać i za nie dziękować. Okazję do tego daje zbliżające się w tym tygodniu, celebrowane w czwartek 2 lutego, święto Ofiarowania Pańskiego. Z inicjatywy św. Jana Pawła II Wielkiego od 1997 roku w tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Chcemy zatem kolejny raz podziękować Bogu za bogactwo Jego darów obecnych w Kościele. Objawiają się one w sercach kobiet i mężczyzn, którzy realizują życiowe powołanie poprzez oddanie się Chrystusowi na drodze życia według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Wszystko to dokonuje się mocą wiary przeżywanej w Kościele, który jest Rodziną dzieci Bożych, naszym Domem i Matką. W naszej archidiecezjalnej wspólnocie aktualnie posługują siostry zakonne z 24 zgromadzeń. Dwa nowe zgromadzenia żeńskie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa i Sióstr Jadwiżanek Wawelskich rozpoczęły posługę w archidiecezji w minionym roku. Obok żeńskich zgromadzeń służą w naszym lokalnym Kościele księża i bracia z 11 zgromadzeń zakonnych męskich. Są w panoramie naszego śląskiego Kościoła obecne kobiety z 11 instytutów świeckich, dziewice i wdowy konsekrowane oraz jedno stowarzyszenie życia apostolskiego. Modlitwa, praca i świadectwo życia osób konsekrowanych ubogacają naszą archidiecezję, ukazując żywotność i różnorodność Chrystusowego Kościoła. Wdzięczni za ten dar osób oddanych przez profesję rad ewangelicznych Bogu i ludziom, chcemy w święto Ofiarowania Pańskiego dziękować Bogu za piękno życia konsekrowanego i prosić o nowe powołania do takiego życia w czasie uroczystej Eucharystii, celebrowanej w katowickiej katedrze 2 lutego br. o godzinie 12. Na tę liturgię zapraszam osoby konsekrowane z całej archidiecezji. Równocześnie proszę wszystkich diecezjan, by tego dnia modlitewna pamięć o osobach konsekrowanych była obecna we wszystkich parafiach, szczególnie zaś tam, gdzie one żyją i posługują. Módlmy się za siebie nawzajem, aby świadectwo życia osób konsekrowanych wzmacniało w nas wiarę w Kościół Chrystusowy, Mistycznie Ciało Chrystusa. Na końcu proszę, abyśmy wszyscy przyjęli papieską intencję apostolstwa modlitwy na miesiąc luty, w której papież Franciszek zachęca nas do modlitwy za parafie, aby, „stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących”. Na realizację życiowego powołania do świętości w Kościele Chrystusowym wszystkim uczestnikom niedzielnej Eucharystii błogosławię.

† Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki


Słowo Księdza Arcybiskupa

SŁOWO WDZIĘCZNOŚCI ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO
PO OBCHODACH 25. ROCZNICY ŚWIĘCEŃ BISKUPICH
Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry w Chrystusie!
Wyrażam Wam szczerą wdzięczność za uczestnictwo w dziękczynieniu, które
w uroczystość Objawienia Pańskiego złożyłem Bogu za łaskę dwudziestu pięciu lat
biskupiej posługi „w Duchu Świętym” w Kościele i dla wspólnoty Kościoła. Dziękuję
za obecność na dziękczynnej liturgii w kościele katedralnym i za łączność modlitewną
w kościołach parafialnych.
Mając świadomość wybrania i obdarowania, powtarzam słowa, które
wypowiedziałem na końcu jubileuszowej Eucharystii: „Wszystko, co w minionym
ćwierćwieczu było błogosławione i dobre, złożyłem dziś na ołtarzu; także to, co było
krzyżem i cierpieniem. Za grzechy i zaniedbania przepraszałem również dziś na początku
tej Eucharystii”.
Przeżywanie jubileuszu pozwoliło mi zobaczyć na nowo niezwykłą hojność Boga
bogatego w miłosierdzie, ale także dobroć, zaangażowanie i wsparcie wielu ludzi, dzięki
którym mogę służyć Kościołowi. „Jestem dłużnikiem Boga, Kościoła i bliźnich; Waszym
dłużnikiem: Bóg zapłać i dziękuję”.
Przesyłając te słowa wdzięczności, jednocześnie proszę: módlmy się za siebie
nawzajem, abyśmy – każdy według postanowienia Bożego i zgodnie ze swoim
powołaniem – byli zawsze wiernymi sługami Boga i świadkami Ewangelii.
Z pasterskim błogosławieństwem dla wszystkich uczestników niedzielnej
Eucharystii
† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki


Komunikat po śmierci papieża Benedykta XVI

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
PO ŚMIERCI PAPIEŻA SENIORA, BENEDYKTA XVI
Z wielkim smutkiem, ale jednocześnie z głęboką wiarą oraz nadzieją życia
wiecznego przyjęliśmy wiadomość o przejściu do Domu Ojca
umiłowanego Benedykta XVI, papieża seniora, którego sprawował urząd
następcy świętego Piotra w latach 2005-2013.
Wraz z całym Kościołem, który jest w Polsce modlimy się o życie wieczne
dla zmarłego oraz dziękujemy za jego oddane Bogu i ludziom życie oraz
wybitny pontyfikat, którymi Stwórca obdarzył Kościół powszechny.
Dlatego właśnie w Świątyni Opatrzności Bożej dnia 7 stycznia 2023 roku
o godz. 12:00 – pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce –
będziemy celebrować Mszę Świętą z udziałem polskiego episkopatu,
duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich.
Ponadto, proszę księży, aby po pogrzebie papieża-seniora tj. 5 stycznia
2023 odprawili Mszę św. żałobną w jego intencji we wszystkich kościołach
parafialnych w Polsce.
Proszę również księży biskupów, aby najbliższych dniach w kościołach
katedralnych odprawili Mszę św. dziękczynną całej diecezji w intencji
Benedykta XVI.
Zmarłego powierzajmy Bożemu Miłosierdziu. Niech odpoczywa w pokoju!
Poznań, 31 grudnia 2022 roku
✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski


Dyspensa na Święto Świętej Rodziny.

DEKRET O DYSPENSIE
od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych
w piątek 30 grudnia 2022 r.
Działając po myśli kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam wszystkim
diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Katowickiej
dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek
30 grudnia 2022 r. - w liturgiczne święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa w oktawie
Bożego Narodzenia.
Korzystających z dyspensy zachęcam do podjęcia czynu charytatywnego
lub pokutnego oraz do modlitwy w intencjach Ojca Świętego i Kościoła.
† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki
Katowice, 27 grudnia 2022 r.


KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO PRZED 65. ROCZNICĄ ŚWIĘCEŃ PREZBITERATU ARCYBISKUPA SENIORA DAMIANA ZIMONIA

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
PRZED 65. ROCZNICĄ ŚWIĘCEŃ PREZBITERATU
ARCYBISKUPA SENIORA DAMIANA ZIMONIA
Drodzy Bracia i Siostry!
W środę 21 grudnia 2022 r. przypada 65. rocznica święceń kapłańskich
emerytowanego arcybiskupa katowickiego Damiana Zimonia. Chcemy dziękować Bogu
za dzieła, których dokonał w życiu i posłudze czcigodnego Jubilata przez łaskę
sakramentalnego kapłaństwa.
Polecam Księdza Arcybiskupa Damiana serdecznej pamięci i modlitwie całego
Kościoła katowickiego. Szczególnie w dniu Jubileuszu módlmy się w naszych kościołach
w intencji Jubilata: o Boży pokój i radość, dobre zdrowie i wszelkie dobro
na dalsze lata życia.
Wszystkim zgromadzonym na niedzielnej Eucharystii udzielam z serca
pasterskiego błogosławieństwa.
† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki


Komunikat Metropolity katowickiego

„Chrystus dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić” (por. 2 Kor 8, 9).

 

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO PRZED ŚWIATOWYM DNIEM UBOGICH

 

Światowy Dzień Ubogich, który przypada w przyszłą niedzielę 13-go listopada,
obchodzony będzie w tym roku pod hasłem „Chrystus dla was stał się ubogim, aby was
ubóstwem swoim ubogacić” (por. 2 Kor 8, 9).
Ojciec Święty Franciszek wskazuje w orędziu na ten dzień, że „bogactwem Jezusa
jest Jego miłość, która nie zamyka się na nikogo i wszystkim wychodzi na spotkanie,
szczególnie tym, którzy są usunięci na margines i pozbawieni tego, co konieczne”.
Jesteśmy wezwani, aby naśladować ubóstwo Jezusa Chrystusa, dzieląc się tym, co mamy,
zaczynając od najbardziej potrzebujących. W Światowy Dzień Ubogich chcemy otoczyć
wszystkich ubogich troską i modlitwą. Niech ten dzień będzie okazją do zainteresowania
się ubogimi w naszych parafiach i miejscowościach, do zorganizowania spotkań z nimi,
udzielenia im pomocy duchowej i materialnej.
Chrześcijanie zawsze byli i są wrażliwi na potrzeby ubogich. Już w pierwszych
wiekach z radością i poczuciem odpowiedzialności organizowano zbiórki, aby
najbiedniejszym nie zabrakło tego, co konieczne do życia. Zbiórka w wymiarze
rzeczowym będzie trwała od 7-20 listopada, zaś w wymiarze finansowym w Światowy
Dzień Ubogich, czyli w przyszłą niedzielę.
W Światowy Dzień Ubogich chcemy okazać solidarność i przeciwdziałać
wykluczeniu energetycznemu, przeprowadzając zbiórkę finansową przed naszymi
kościołami. Po niedzielnych mszach św. 13-tego listopada członkowie parafialnych
zespołów Caritas zbiorą ofiary na ubogich dotkniętych ubóstwem energetycznym,
brakiem prądu czy ogrzewania. Zebrane środki, przekazane do naszej diecezjalnej
Caritas, posłużą wsparciu osób i placówek najbardziej dotkniętych kryzysem
energetycznym i ekonomicznym. Ofiary można składać również poprzez nasz portal
zbiórkowy o nazwie „Dobrodaj” lub bezpośrednio, wpłacając je na konto katowickiej
Caritas.
Wszystkich Diecezjan zawierzam Matce Sprawiedliwości i Miłości Społecznej,
patronce naszej archidiecezji, prosząc, by pomagała nam w dążeniu do solidarności
z ubogimi oraz wypraszała wolność od przywiązania do dóbr materialnych i otwartość
serc na potrzeby bliźnich.
Wszystkim Darczyńcom składam szczere podziękowanie i z serca błogosławię
na czas, który przed nami, zwierzając go Bożej Opatrzności przez ręce Maryi, Królowej
Pokoju.

 


Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki


Dyspensa 11 Listopada

DEKRET O DYSPENSIE od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych
w piątek 11 listopada 2022 r.


Mając na uwadze charakter piątku przypadającego dnia 11 listopada 2022 roku,
obchodzonego jako Narodowe Święto Niepodległości, działając po myśli kan. 87 § 1 KPK,
udzielam wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji
Katowickiej dyspensy od obowiązku zachowania w tym dniu wstrzemięźliwości
od pokarmów mięsnych.
Korzystających z dyspensy zachęcam do podjęcia w najbliższym czasie czynu
charytatywnego względnie modlitwy w intencjach Ojca Świętego i Kościoła Katowickiego.
† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowick


Rekolekcje dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

PROGRAM REKOLEKCJI DLA KANDYDATÓW

 DO BIERZMOWANIA

KOKOSZYCE, 21-23.10.2022

 

 

21.10.2022 – PIĄTEK- DZIEŃ PRZYJAZDU

 

18.00 - Rozpoczęcie rekolekcji , Informacje o domu i regulaminie – (ks. dr Janusz  Wilk; ks. dr Tadeusz Czakański)

18.20 - Kolacja

18.50 - Zakwaterowanie w Domu Rekolekcyjnym

19 30 -  konferencja w kaplicy (ks. Michał Wala), Adoracja Najświętszego Sakramentu okazja do spowiedzi

21.00 - błogosławieństwo, Apel Jasnogórski

22.00 - Cisza nocna

 

22.10.2022 – SOBOTA - II DZIEŃ REKOLEKCJI

 

7.45 -  Pobudka

8.15 -  Modlitwa poranna  

8.30 -  Śniadanie

9.45 -  Eucharystia z kazaniem

11.00 – konferencja w kaplicy

12.30 -  Obiad

15.00-  Koronka do Miłosierdzia Bożego i konferencja  o Bożej Miłości (Rafał Smołka)

Ok. 16.00 - Podwieczorek

16.45 - Droga Krzyżowa w Parku 

18.00 - Kolacja

19.45 - Pogodny wieczór

21.00 - Modlitwa wieczorna, Apel Jasnogórski

22.00 - Cisza Nocna

 

23.10.2022 – NIEDZIELA – III DZIEŃ REKOLEKCJI

 

7.45 -  Pobudka

8.15 -  Modlitwa poranna

8.30 -  Śniadanie

10.00 -  Eucharystia z kazaniem

11.15-  spotkanie przy kominku podsumowanie

12.30 - Obiad

13.00 - zakończenie Rekolekcji i rozesłanie


Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Gaszowicach, siedziba: 44-293 Gaszowice, Wiejska 18.