godz. 20.30

Intencje

Intencje mszalne XXVIII Niedziela zwykła

Intencje  Mszy  Świętych

09 – 16.10.2022 ROKU 

Niedziela                    09.10.2022                                                                              XXVIII Niedziela zwykła

              7.00   Za + Józefa Porąbka w rocznicę śmierci, Jadwigę Pypeć w pamiątkę urodzin

              9.00   Za + Anielę i Edmunda Bugdol, syna Henryka w pamiątkę urodzin

            11.00   Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za odebrane

łaski i z prośbą o dalsze w intencji Magdaleny i Jana Porwoł w 50 –tą rocznicę ślubu

            15.15   Różaniec        

            16.00   Za + Jadwigę i Jakuba Skowronek, Jadwigę i Stanisława Łatka

Poniedziałek              10.10.2022                                                                                                                     .

         6.30   Za + Alfreda i Agnieszkę Mrozek

                  Różaniec

Wtorek                       11.10.2022                                                                                                                     .

       17.15   Różaniec

       18.00   Za + Reginę i Kazimierza Procek, Agnieszkę i Bernarda Sobik, rodziców i teściów

z obu stron oraz zmarłych z rodzin Procek, Jezusek, Sobik i Glensk

Środa                         12.10.2022                                                                                                                     .

                          6.30   Za + Wiktora i Zofię Tkocz, Antoniego i Helenę Kubica

                                   Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

                         9.00 Msza pogrzebowa ś.p. Stanisłąwa Kuśki (pochówek Lyski)

                        17.15   Różaniec

                        18.00   W intencji parafian

            Czwartek                    13.10.2022                                                                       bł. Honorata Koźmińskiego

            18.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi (do 19.00)

            19.15   Fatimskie

Różaniec

            20.00   Msza święta w intencji czcicieli Matki Bożej

                        Procesja

Piątek                         14.10.2022                                                                                                                     .

              6.30   Za + Stanisława Zimocha, rodziców i teściów

            17.15   Różaniec

            18.00   W intencji nauczycieli, wychowawców i pracowników szkół i przedszkoli

Sobota                       15.10.2022                                                                                 św. Teresy od Jezusa

            15.30   Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

            16.15   Różaniec

            17.00   Za + Ariela Jakosz w 10 rocznicę śmierci

Niedziela                    16.10.2022                                                             Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej

              7.00   Za + Zofię Nowak, rodziców i teściów

              9.00   Za + z rodziny Korbel

            11.00   Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za odebrane

łaski i z prośbą o dalsze w intencji Magdaleny i Jerzego Żydek z okazji 55 –tej rocznicy ślubu i z okazji 80 –tych urodzin Jerzego

            15.15   Różaniec        

            16.00   W intencji solenizantów miesiąca października: 1) Leny Szefer z okazji pierwszej

rocznicy urodzin, 2) Agnieszki Pytlik z okazji 76 urodzin, 3)…, 4)…

 

 


Intencje mszalne XXVII Niedziela zwykła

Intencje  Mszy  Świętych

02 – 09.10.2022 ROKU 

Niedziela                    02.10.2022                                                                               XXVII Niedziela zwykła

              7.00   Za + Adolfa, Jadwigę i Andrzeja Pytlik

              9.00   W intencji małżonków obchodzących rocznicę ślubu w październiku:

                        1) Marzeny i Jerzego w 11 rocznicę, 2) Danuty i Stefana w 45 rocznicę,

                        3) Bronisławy i Mariana Papierok w 48 rocznicę, 4) Zofii i Kazimierza w 46 rocznicę

            11.00   Za + Alojzego Grzenik w pamiątkę urodzin, syna Grzegorza w rocznicę śmierci

            14.00   Różaniec - kaplica Piece

            14.30   Msza św. - kaplica Piece

                        1) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej z prośbą                                    o błogosławieństwo dla Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich

i wszystkich Mieszkańców Piec

                        2) Za + Marię i Eugeniusza Kozielskich

            16.00   Za + Wilibalda Mandrysz, rodziców

                        Różaniec

Poniedziałek              03.10.2022                                                                                                                     .

       17.15   Różaniec

       18.00   Za + Franciszka Kłosek w rocznicę śmierci w pamiątkę urodzin

Wtorek                       04.10.2022                                                                              św. Franciszka z Asyżu

         6.30   Za + Anielę i Jana Pietrek, syna Franciszka Musioł

                  Różaniec

Środa                         05.10.2022                                                                            św. Faustyny Kowalskiej

                          6.30   Za + ks. Józefa Foltynowicza, zmarłych duszpasterzy naszej parafii i zmarłych parafian

                                   Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

                        16.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

                        17.15   Różaniec

                        18.00   Za + Jana Toman w rocznicę śmierci

            I Czwartek                  06.10.2022                                                                                                                     .

              6.30   Za + Wilibalda Rybarz, Stanisława Adamik, rodziców i teściów

                        Różaniec w intencji powołań i powołanych

               9.00 pogrzeb ś. p. Longina Turek          

I Piątek                       07.10.2022                                                                                        NMP Różańcowej

              6.30   Za żywych członków Żywego Różańca

                        Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

            17.15   Różaniec z błogosławieństwem nowych Różańców

            18.00   Za zmarłych w I –szą rocznicę śmierci: Regina Procek

Sobota                       08.10.2022                                                                                                                     .

            15.30   Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

            16.15   Różaniec

            17.00   Za + Barbarę Salich, Ernestyna Procek, Cecylię i Józefa Burda,

Marię i Wincentego Doleżych

Spotkanie Rady Parafialnej (Starej i Nowej)

Niedziela                    09.10.2022                                                                              XXVIII Niedziela zwykła

              7.00   Za + Józefa Porąbka w rocznicę śmierci, Jadwigę Pypeć w pamiątkę urodzin

              9.00   Za + Anielę i Edmunda Bugdol, syna Henryka w pamiątkę urodzin

            11.00   Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za odebrane

łaski i z prośbą o dalsze w intencji Magdaleny i Jana Porwoł w 50 –tą rocznicę ślubu

            15.15   Różaniec        

            16.00   Za + Jadwigę i Jakuba Skowronek, Jadwigę i Stanisława Łatka

 

 


Intencje mszalne XXVI Niedziela zwykła.

Intencje  Mszy  Świętych

25.09 – 02.10.2022 ROKU 

Niedziela                    25.09.2022                                                                                XXVI Niedziela zwykła

              7.00   Za + Ryszarda Stasiak

              9.00   Za + Magdalenę Czogała, męża Eryka

            11.00   Za + Joannę Szulc

            12.00   Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej i świętego patrona

z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

w intencji ks. Arkadiusza Janygi z okazji 60 –tej rocznicy święceń kapłańskich

            13.00   Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za odebrane

łaski i z prośbą o dalsze w intencji Magdaleny i Stanisława Burda

z okazji 50 –tej rocznicy ślubu (ks. Krystian Gajek)

            16.00   Za + Gertrudę Bula w pamiątkę urodzin

Poniedziałek              26.09.2022                                                                                                                     .

         6.30   Za + Konrada Stuk w rocznicę śmierci

                  Nabożeństwo do Bożej Opatrzności

Wtorek                       27.09.2022                                                                             św. Wincentego a Paulo

       18.00   Za + Annę i Henryka Korbel, synów i synowe, Marię i Pawła Nowak

                  Nabożeństwo do św. Józefa

        9.00 pogrzeb ś. p. Bronisławy Larzeckiej

Środa                         28.09.2022                                                                                                św. Wacława

                          6.30   Za + Michała Mazurek w rocznicę śmierci

                                   Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

                         9.00 pogrzeb ś. p. Doroty Grinspek.

                         15.00 koronka na ulicach miast Świata; kapliczki w Gaszowicach i na Piecach, krzyż misyjny na placu kościelnym, krzyż                                         na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Rybnickiej.           

                        16.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu

                        17.00   Okazja do spowiedzi

                        18.00   Za + Adama Gwóźdź od bliższych i dalszych sąsiadów

            Czwartek                    29.09.2022                                             św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

              6.30   Za + Marię Dudzik, Helenę i Wilhelma Szawerna

Piątek                         30.09.2022                                                                                             św. Hieronima

            15.00   Koronka do Bożego Miłosierdzia

            18.00   Za zmarłych w 30 –ty dzień po śmierci: Marian Chłodek

I Sobota                     01.10.2022                                                                św. Teresy od Dzieciątka Jezus

              6.30   Za + Agnieszkę i Pawła Dudzik, Macieja Larzeckiego         

            16.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu

            16.15   Różaniec

            17.00   Za + Jerzego Doleżych

Niedziela                    02.10.2022                                                                               XXVII Niedziela zwykła

              7.00   Za + Adolfa, Jadwigę i Andrzeja Pytlik

              9.00   W intencji małżonków obchodzących rocznicę ślubu w październiku:

                        1) Marzeny i Jerzego w 11 rocznicę, 2)…, 3)…

            11.00   Za + Alojzego Grzenik w pamiątkę urodzin, syna Grzegorza w rocznicę śmierci

            14.00   Różaniec - kaplica Piece

            14.30   Msza św. - kaplica Piece

                        1) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej z prośbą                                    o błogosławieństwo dla Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich

i wszystkich Mieszkańców Piec

                        2) Za + Marię i Eugeniusza Kozielskich

            16.00   Za + Wilibalda Mandrysz, rodziców

                        Różaniec

 

 


Intencje mszalne XXV Niedziela zwykła.

Intencje  Mszy  Świętych

18 – 25.09.2022 ROKU 

Niedziela                    18.09.2022                                                                                 XXV Niedziela zwykła

              7.00   Za + Gintera Grinspek w pamiątkę urodzin

              9.00   Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej i świętej patronki

z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze w intencji Klary Turek

z okazji 90 –tych urodzin

            11.00   Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za odebrane

łaski i z prośbą o dalsze w intencji Marii i Józefa Granieczny z okazji 45 –tej rocznicy ślubu

            16.00   W intencji solenizantów miesiąca września: 1) Doroty Jezusek z okazji 65 urodzin,

2) Joachima Jezusek z okazji 65 urodzin, 3) Emy Gut z okazji 100 urodzin,

                        4) Elżbiety i Bolesława Kasperzec, 5) Łukasza z okazji 10 urodzin,

                        6) Gertrudy Mazurek z okazji 95 urodzin, 7) Ireneusza z okazji 70 urodzin,

                        8) Grzegorza z okazji 66 urodzin

Poniedziałek              19.09.2022                                                                                                                     .

         6.30   Za + Zygfryda Głombica

                  Nabożeństwo do Bożej Opatrzności

Wtorek                       20.09.2022                        św. Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Tow.

       18.00   Za + Jana Skupień w rocznicę śmierci, rodziców i teściów, Karola Komor

                  Nabożeństwo do św. Józefa

Środa                         21.09.2022                                                                                               św. Mateusza

                          6.30   Za + Genowefę Lazar w rocznicę śmierci

                                   Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

                        18.00   Za + Eryka Szymik od sąsiadów z ul. Podleśnej

            Czwartek                    22.09.2022                                                                                                                     .

            12.00   ślub: Zuzanna Warzecha - Szymon Warzecha

            16.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu

            17.00   Okazja do spowiedzi

            18.00   Za + Martę i Sylwestra Niewrzoł w rocznicę śmierci

Piątek                         23.09.2022                                                                                   św. Pio z Pietrelciny

              6.30   Za + Elżbietę Wengierski w rocznicę śmierci, męża Franciszka

            15.00   Koronka do Bożego Miłosierdzia

Sobota                       24.09.2022                                                                                                                     .

            13.00   Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem

                        za odebrane łaski i z prośbą o dalsze w intencji Heleny i Henryka Tomaszek
                        z okazji 50 –tej rocznicy ślubu

            16.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

            17.00   W intencji dzieci przyjmujących chrzest, ich rodziców i chrzestnych (Anastazja Wójcik)

Niedziela                    25.09.2022                                                                                XXVI Niedziela zwykła

              7.00   Za + Ryszarda Stasiak

              9.00   Za + Magdalenę Czogała, męża Eryka

            11.00   Za + Joannę Szulc

            12.00   Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej i świętego patrona

z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

w intencji ks. Arkadiusza Janygi z okazji 60 –tej rocznicy święceń kapłańskich

            13.00   Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za odebrane

łaski i z prośbą o dalsze w intencji Magdaleny i Stanisława Burda

z okazji 50 –tej rocznicy ślubu (ks. Krystian Gajek)

            16.00   Za + Gertrudę Bula w pamiątkę urodzin

 

 


Intencje mszalne XXIV Niedziela zwykła

Intencje  Mszy  Świętych

11 – 18.09.2022 ROKU 

Niedziela                    11.09.2022                                                                                XXIV Niedziela zwykła

              7.00   Za + Annę i Teodora Marcalik w rocznicę śmierci

              9.00   Za + Bernarda Unruh w rocznicę śmierci

            11.00   Za + Ewalda Sobeczko

            12.30   ślub: Izabela Rybarz - Michał Zdrzałek (ks. Rafał Oleksy)

            16.00   Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze w intencji

rocznika 1962

Poniedziałek              12.09.2022                                                                    Uroczystość NMP Piekarskiej

         6.30   Za + Alicję i Erwina Węgrzyk

                  Nabożeństwo do Bożej Opatrzności

Wtorek                       13.09.2022                                                                               św. Jana Chryzostoma

       18.00   Za + Bertę i Wilhelma Śmieja, Gertrudę i Karola Łukoszek

       19.15   Różaniec

       20.00   Fatimskie

                  Za + Jacka Pszczółka od sąsiadów

                  Procesja ze świecami

Środa                         14.09.2022                                                   Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

                          6.30   Za + Jerzego i Gertrudę Kubek, Stanisława Handerek, wnuka Dariusza

                                   Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

                        15.00   Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji pokoju i Narodu Ukraińskiego

                        18.00   Za + Augustyna Dworowy od sąsiadów

            Czwartek                    15.09.2022                                                                                              NMP Bolesnej

            16.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu

            17.00   Okazja do spowiedzi

            18.00   Za + Leszka Oleś od sąsiadów

Piątek                         16.09.2022                                                                        św. Korneliusza i Cypriana

            18.00   Za zmarłych zalecanych do Bożego Miłosierdzia

                        Koronka do Bożego Miłosierdzia

Sobota                       17.09.2022                                                                                                                     .

            16.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

            17.00   Za + Helenę Kurko, Józefa Mazurek, Teklę Mazurek w pamiątkę urodzin

Niedziela                    18.09.2022                                                                                 XXV Niedziela zwykła

              7.00   Za + Gintera Grinspek w pamiątkę urodzin

              9.00   Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej i świętej patronki

z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze w intencji Klary Turek

z okazji 90 –tych urodzin

            11.00   Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za odebrane

łaski i z prośbą o dalsze w intencji Marii i Józefa Granieczny z okazji 45 –tej rocznicy ślubu

            16.00   W intencji solenizantów miesiąca września: 1) Doroty Jezusek z okazji 65 urodzin,

2) Joachima Jezusek z okazji 65 urodzin, 3) Emy Gut z okazji 100 urodzin,

4) Elżbiety i Bolesława Kasperzec, 5) Łukasza z okazji 10 urodzin,

6) Gertrudy Mazurek z okazji 95 urodzin, 7) Ireneusza z okazji 70 urodzin

 

 


Intencje mszalne XXIII Niedziela zwykła

Intencje  Mszy  Świętych

04 – 11.09.2022 ROKU 

Niedziela                    04.09.2022                                                                                 XXIII Niedziela zwykła

              7.00   Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej i świętego patrona

z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze w intencji Andrzeja Binek

z okazji 45 –tych urodzin

9.00   W intencji małżonków obchodzących rocznicę ślubu we wrześniu: 1) Beata i Janusz Piekarski w 25 rocznicę ślubu, 2) Barbara i Piotr w 35 rocznicę ślubu, 3) Maria i Grzegorz

w 32 rocznicę ślubu, 4) Helena i Otto w 54 rocznicę ślubu, 5) Barbara i Adam w 35 rocznicę ślubu, 6) Mariola i Łukasz, 7) Cecylia i Roman w 38 rocznicę ślubu, 8) Halina i Henryk

w 36 rocznicę ślubu

            11.00   Za + Stanisława Szczęsny w 12 rocznicę śmierci

            16.00   Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za odebrane

łaski i z prośbą o dalsze w intencji Ireny i Eugeniusza Burda z okazji 50 –tej rocznicy ślubu

Poniedziałek              05.09.2022                                                                                                                     .

         6.30   Za + Klarę i Jana Syrnik, synów, Augustyna i Józefinę Chowaniec

                  Nabożeństwo do Bożej Opatrzności

Wtorek                       06.09.2022                                                                                                                     .

       18.00   Za + Jana Stebel w rocznicę śmierci

                  Nabożeństwo do św. Józefa

Środa                         07.09.2022                                                                                                                     .

                          6.30   Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej i świętej patronki

z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze w intencji Hanny Wojaczek

z okazji 50 –tych urodzin

                                   Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

                        13.00   ślub: Karolina Mazurek - Kamil Dziewior

                        14.30   Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze w intencji

rocznika 1952 (ks. Stanisław Nowak)

            Czwartek                    08.09.2022                                                                             święto Narodzenia NMP

            17.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

            18.00   Za + Jadwigę i Józefa Mazurek, Mariannę i Jana Knapik

Piątek                         09.09.2022                                                                                                                     .

              6.30   Za + Norberta Mrozek, Jana i Ritę Faucz, Małgorzatę Jezusek

            15.00   Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji pokoju

Sobota                       10.09.2022                                                                                                                     .

            12.00   ślub: Patrycja Fojcik - Krzysztof Doleżych

            13.00   Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za odebrane

łaski i z prośbą o dalsze w intencji Danuty i Janusza Cieślik z okazji 25 –tej rocznicy ślubu

            16.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

            17.00   Za + Bronisławę i Józefa Biernat, Elżbietę i Henryka Gwóźdź

Niedziela                    11.09.2022                                                                                XXIV Niedziela zwykła

              7.00   Za + Annę i Teodora Marcalik w rocznicę śmierci

              9.00   Za + Bernarda Unruh w rocznicę śmierci

            11.00   Za + Ewalda Sobeczko

            12.30   ślub: Izabela Rybarz - Michał Zdrzałek (ks. Rafał Oleksy)

            16.00   Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze w intencji

rocznika 1962


Intencje mszalne XXII Niedziela zwykła

Intencje  Mszy  Świętych

28.08 – 04.09.2022 ROKU 

Niedziela                    28.08.2022                                                                                  XXII Niedziela zwykła

              7.00   Za + Michała Mazurek w pamiątkę urodzin

            10.00   Msza Dziękczynna za tegoroczne Urodzaje i Plony

            16.00   1) Za + Stanisława Lepiarczyk

                        2) Za + Edmunda Zdziebczok w 2 r. i + żonę Marię

Poniedziałek              29.08.2022                                                             Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

         6.30   Za + Marię i Alojzego Mazurek, syna Gerarda, Zofię i Wiktora Mańka, syna Wiktora

                  Nabożeństwo do Bożej Opatrzności

Wtorek                       30.08.2022                                                                                                                     .

       18.00   Za + Henryka Jezusek w rocznicę śmierci   

Nabożeństwo do św. Józefa

Środa                         31.08.2022                                                                                                                     .

                          6.30   Za + Adriana Stryczek w pamiątkę urodzin

                                   Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

                         9.00 pogrzeb ś.p. Mariana Chłodek.

                        16.30   Okazja do spowiedzi dla dzieci

                        18.00   Za + Adama Gwóźdź od kolegów z Oddziału Maszynowego KWK Rydułtowy

I Czwartek                  01.09.2022                                                                                                                     .

              8.00   Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego - SP Piece

              9.00   Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego - SP Gaszowice

            16.45   Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

                        Modlitwa o powołania i za powołanych

            18.00   Za + Henryka Rumpel w 20 rocznicę śmierci

I Piątek                       02.09.2022                                                                                                                     .

              6.30   Za + Szczepana i Emę Groborz, syna Józefa

                        Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

            18.00   Za zmarłych w I –szą rocznicę śmierci: Henryk Lorek

I Sobota                     03.09.2022                                                                            św. Grzegorza Wielkiego

              6.00   Różaniec wynagradzający

              6.30   Za + Różę Bugdol od Wspólnoty Sióstr Salwatorianek z Gaszowic

                        Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi

            16.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

            17.00   Za + Halinę Cojg

Niedziela                    04.09.2022                                                                                 XXIII Niedziela zwykła

              7.00   Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej i świętego patrona

z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze w intencji Andrzeja Binek               z okazji 45 –tych urodzin

9.00   W intencji małżonków obchodzących rocznicę ślubu we wrześniu: 1) Beatę i Janusza Piekarski w 25 rocznicę, 2) Barbarę i Piotra w 35 rocznicę, 3) Marię i Grzegorza

w 32 rocznicę, Helenę i Otto w 54 rocznicę, Barbarę i Adama w 35 rocznicę,  

            11.00   Za + Stanisława Szczęsny w 12 rocznicę śmierci

            16.00   Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za odebrane

łaski i z prośbą o dalsze w intencji Ireny i Eugeniusza Burda z okazji 50 –tej rocznicy ślubu

 

 


Intencje mszalne XXI Niedziela zwykła.

Intencje  Mszy  Świętych

21 – 28.08.2022 ROKU 

Niedziela                    21.08.2022                                                                                   XXI Niedziela zwykła

              7.00   Za + Martę Mazurek, męża Karola, syna Rudolfa

            10.00   Za + Joannę Kowalczyk w I –szą rocznicę śmierci, Stanisława Kokot w 3 rocznicę śmierci 

16.00   W intencji solenizantów miesiąca sierpnia: 1) Marii z okazji 60 urodzin,

2) Mariana z okazji 73 urodzin, 3) Magdaleny Skupień z okazji 94 urodzin,

4) Emilii z okazji 16 urodzin, 5) Wincentego z okazji 84 urodzin, 6) Zofii z okazji 7 urodzin

Poniedziałek              22.08.2022                                                                                              NMP Królowej

         6.30   1) Za + siostrę Leticję Urban 

                  2) Za + Różę Bugdol od Polskiej Prowincji Sióstr Salwatorianek

                  Nabożeństwo do Bożej Opatrzności

Wtorek                       23.08.2022                                                                                                                     .

       18.00   Za + Helenę i Wilibalda Korbel, wnuczkę Grażynę

Nabożeństwo do św. Józefa

Środa                         24.08.2022                                                                                           św. Bartłomieja

                          6.30   Za + Augustyna Mrozek w pamiątkę urodzin

                                   Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

            Czwartek                    25.08.2022                                                                                                                     .

              6.30   Za + Helenę Zgrzędek

Piątek                         26.08.2022                                                         Uroczystość NMP Częstochowskiej

            17.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

            18.00   Za zmarłych w 30 –ty dzień po śmierci: Augustyn Dworowy, Róża Bugdol, Adam Gwóźdź

Sobota                       27.08.2022                                                                                                    św. Moniki

            16.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

            17.00   W intencji dzieci przyjmujących chrzest, ich rodziców i chrzestnych (Alicja Bienek,

Krystian Żok, roczek: Michał Klapczyński)

Niedziela                    28.08.2022                                                                                  XXII Niedziela zwykła

              7.00   Za + Michała Mazurek w pamiątkę urodzin

            10.00   Msza Dziękczynna za tegoroczne Urodzaje i Plony

            16.00   Za + Stanisława Lepiarczyk


Intencje mszalne XX Niedziela zwykła.

Intencje  Mszy  Świętych

14 – 21.08.2022 ROKU 

Niedziela                    14.08.2022                                                                                    XX Niedziela zwykła

              7.00   Za + Alfonsa Pypeć w pamiątkę urodzin, żonę Jadwigę

            10.00   Za + Marię Newe w pamiątkę urodzin

            16.00   Za + Marię i Jana Wieczorek, syna Gerarda

Poniedziałek              15.08.2022                                                             Uroczystość Wniebowzięcia NMP

         7.00   Za + Marię Mroncz, męża Ryszarda

       10.00   Za + Stanisława Szczęsny i Matyldę Kłosek w pamiątkę urodzin

       16.00   Za + Marię Rumpel w 2 rocznicę śmierci

Wtorek                       16.08.2022                                                                                                                     .

         6.30   Za + Jana Szymura w 2 rocznicę śmierci, ojca Jerzego, brata Józefa, bratową Janinę,

teścia Pawła, zmarłych z rodzin Szymura i Merkel

                  Nabożeństwo do św. Józefa

Środa                         17.08.2022                                                                               Uroczystość św. Jacka

                          6.30   Za + Michała Wojtyła, dziadków Michała i Bronisława

                                   Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Czwartek                    18.08.2022                                                                                                                     .

            17.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

            18.00   Za + Leonię Procek od Czesława i Bolesława Kasperzec z rodzinami

Piątek                         19.08.2022                                                                                                                     .

            18.00   Za zmarłych zalecanych do Bożego Miłosierdzia

                        Koronka do Bożego Miłosierdzia

 Sobota                      20.08.2022                                                                                               św. Bernarda

            12.00   ślub: Agnieszka Korbel - Alan Jarzowy

            13.00   Msza święta Dziękczynna za plony - Dożynki Gminne

            16.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

            17.00   Za + Antoniego Kopycki w 30 rocznicę śmierci

Niedziela                    21.08.2022                                                                                   XXI Niedziela zwykła

              7.00   Za + Martę Mazurek, męża Karola, syna Rudolfa

            10.00   Za + Joannę Kowalczyk w I –szą rocznicę śmierci, Stanisława Kokot w 3 rocznicę śmierci

            16.00   W intencji solenizantów miesiąca sierpnia: 1) Marii z okazji 60 urodzin, 2) Mariana

z okazji 73 urodzin, 3)…


Intencje mszalne XIX Niedziela zwykła

Intencje  Mszy  Świętych

07 – 14.08.2022 ROKU 

Niedziela                    07.08.2022                                                                                   XIX Niedziela zwykła

              7.00   Za + Bogusława Kapol

            10.00   W intencji małżonków obchodzących rocznicę ślubu w sierpniu: 1) Dominiki i Michała

w 20 rocznicę ślubu, 2) Jadwigi i Jerzego w 52 rocznicę ślubu, 3)…

            16.00   Za + Bertę Newe w rocznicę śmierci, męża Konrada

Poniedziałek              08.08.2022                                                                                               św. Dominika

         6.30   1) Za + Jana i Klarę Syrnik, synów, Karola i Adelajdę Bugdol, syna

2) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej pomocy z prośbą o       łaskę zdrowia i błogosławieństwo dla męża i taty.

                  Nabożeństwo do Bożej Opatrzności

Wtorek                       09.08.2022                                       św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)

       12.00   ślub: Joanna Mazurek - Dawid Fiur

       18.00   Za + Klarę Cyran w pamiątkę urodzin, męża, zięciów Huberta, Mariana i Jana

                  Nabożeństwo do św. Józefa

Środa                         10.08.2022                                                                                           św. Wawrzyńca

                          6.30   Za + siostrę Janinę Fujak

                                   Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

            Czwartek                    11.08.2022                                                                                                      św. Klary

            12.00   ślub: Katarzyna Cieślik - Mateusz Podleśny

            17.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

            18.00   Za + Alojzego Merkel w rocznicę śmierci, żonę Amalię, córkę Anielę

Piątek                         12.08.2022                                                                                                                     .

              6.30   Za + Macieja Larzeckiego, Pawła i Agnieszkę Dudzik, Różę i Ryszarda Pypeć,

siostrę Letycję

                        Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji pokoju

                9.00 pogrzeb śp. Adama Gwóźdź.

Sobota                       13.08.2022                                                                                                                     .

            16.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

            17.00   Fatimskie

                        Za + Eugeniusza Buczek, rodziców, Emila i Małgorzatę Mazurek, syna Franciszka

                        Różaniec i procesja

Niedziela                    14.08.2022                                                                                    XX Niedziela zwykła

              7.00   Za + Alfonsa Pypeć w pamiątkę urodzin, żonę Jadwigę

            10.00   Za + Marię Newe w pamiątkę urodzin

            16.00   Za + Marię i Jana Wieczorek, syna Gerarda


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Gaszowicach, siedziba: 44-293 Gaszowice, Wiejska 18.