Piątek Droga krzyżowa Niedziela Gorzkie żale

godz. 20.30

w naszym kościele 24 osoby

zachowaj dystans

maseczki i dystans

wszyscy dbajmy o bezpieczeństwo i zdrowie

Intencje

intencje mszalne III Niedziela Wielkiego Postu

Intencje  Mszy  Świętych

14 – 22.03.2020 ROKU

 

Niedziela       15.03.2020                  III Niedziela Wielkiego Postu

    7.00   Za + Martę i Franciszka Gmerski

    9.00   Za + Martina Unruch

  11.00   Za + Helenę Kurko, Józefa Mazurek w rocznicę śmierci

  16.00   Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej

                 i świętego patrona z podziękowaniem za odebrane łaski

    i z prośbą o dalsze w intencji Józefa Tomiczek z okazji 90 –tych urodzin

Poniedziałek  16.03.2020                                                                                

    7.00   WOLNA INTENCJA

              Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

Wtorek           17.03.2020                                                                                 .

    7.00   Za + Helenę i Floriana Bugdol, Anastazję i Emila Cyran

              Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

            Środa             18.03.2020                                                                             

    7.00   Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej

                  i świętej patronki z podziękowaniem

              za odebrane łaski i prośbą o dalsze w intencji Weroniki i całej rodziny

  16.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

  17.00   Za + Jana i Marię Szulc

Czwartek        19.03.2020                              św. Józefa, Oblubieńca NMP

    7.00   WOLNA INTENCJA

  16.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

  17.00   Za + Adriana Bizoń w pamiątkę urodzin

Piątek             20.03.2020                                                                                         .

    7.00   Za + Marię i Karola Psik w rocznicę śmierci

  16.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

  17.00   Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych

Sobota           21.03.2020                                                                                           .

    7.00   Za + Huberta Merkel, Ernesta Merkel i Henryka Cyran

                 w rocznicę ich śmierci, zmarłe żony

  16.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

  17.00   1) Za + Łucję i Roberta Toman, Karola i Gertrudę Łukoszek

              2) Za + Alfreda Mazurek, Arkadiusza Porwoł i Jerzego Klimek

Niedziela        22.03.2020                               IV Niedziela Wielkiego Postu

    7.00   Za + Marię Rduch w pamiątkę urodzin

    9.00   Za + Annę Bywalec

  11.00   Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej

                i świętego patrona z podziękowaniem za odebrane łaski

                i z prośbą o dalsze w intencji Leszka Wojaczek z okazji

                 50 –tych urodzin

  16.00   Za + Anielę i Alojzego Szczęsny w rocznicę śmierci

 

 


intencje mszalne II Niedziela Wielkiego Postu

Intencje  Mszy  Świętych

07 – 15.03.2020 ROKU

 

Sobota           07.03.2020                                                                   .

    7.00   Za + Stanisława Kubek w 3 rocznicę śmierci

  17.00   1) Za + Gertrudę i Józefa Kasperzec, syna Jerzego

              2) Za + Piotra Porwoł w rocznicę śmierci,

                    rodziców Dorotę i Jana

Niedziela        08.03.2020 II Niedziela Wielkiego Postu / REKOLEKCJE

    7.00   Za + Martę Mrozek w rocznicę śmierci, męża Pawła

    9.00   Za + Różę Mazurek w rocznicę śmierci, męża Joachima

  11.00   Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej

                i świętych patronek w intencji wszystkich parafianek

  15.15   Gorzkie Żale

  16.00   Za + Jana i Marię Kuźnik, Gerarda Długosz

Poniedziałek  09.03.2020                                                         REKOLEKCJE

    7.00   WOLNA INTENCJA

  17.00   1) Za + Marię i Wilhelma Figura, Małgorzatę i Alfreda Wieczorek,

                     zmarłych z pokrewieństwa

              2) Za + Antoniego Nowak

              3) Za + Maję Perenc

Wtorek      10.03.2020                                                                REKOLEKCJE

    7.00   Za + Jadwigę i Józefa Mazurek, Mariannę i Jana Knapik

  17.00   1) Za + Wiktora i Emę Widera

              2) Za + Józefa Liszka w rocznicę śmierci, rodziców i teściów

  Środa             11.03.2020                                                REKOLEKCJE

    7.00   Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej

                Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski

                i z prośbą o dalsze w intencji Mamy z okazji 96 –tych urodzin

   9.00 w intencji chorych i osłabionych wiekiem.

  17.00   1) Za + Adama Salwiczek, syna Wojciecha

              2) Za + Longina i Danielę Sobeczko

              3) Za + Erykę Korbel w 30 –ty dzień po śmierci

Czwartek        12.03.2020                                                                      .

    7.00   Za + Bogusława Piechula, rodziców

  17.00   Za + Hugo Bugdol, żonę Helenę

Piątek             13.03.2020                                                                          .

    7.00   Za + Franciszka Czogalik w pamiątkę urodzin,

               Alberta i Marię Mazurek

  16.15   Droga Krzyżowa

  17.00   Za + Antoniego Jonderko w 10 rocznicę śmierci

Sobota           14.03.2020                                                                               .

    7.00   Za + Alicję i Erwina Węgrzyk

  13.00   Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej

                i świętej patronki z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą

               o dalsze w intencji Magdaleny Abrachamczyk

              z okazji 80 –tych urodzin

  17.00   Za + Franciszka i Marię  Bugdol

Niedziela       15.03.2020                       III Niedziela Wielkiego Postu

    7.00   Za + Martę i Franciszka Gmerski

    9.00   Za + Martina Unruch

  11.00   Za + Helenę Kurko, Józefa Mazurek w rocznicę śmierci

  15.00   Koncert pieśni pasyjnych w wykonaniu chóru Bel Canto

              Gorzkie Żale

  16.00   Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej

                i świętego patrona z podziękowaniem  za odebrane łaski

              i z prośbą o dalsze w intencji Józefa Tomiczek z okazji

              90 –tych urodzin


intencje mszalne VII Niedziela zwykła

Intencje  Mszy  Świętych

22.02 – 01.03.2020 ROKU

Sobota           22.02.2020    Święto Katedry św. Piotra Apostoła

    7.00   Za + Tomasza Korbel w pamiątkę urodzin

  17.00   Za + Waldemara Jezusek w 13 rocznicę śmierci

Niedziela        23.02.2020                                 VII Niedziela zwykła

    7.00   Za + Klarę i Ernesta Korbel, pokrewieństwo Guzy,

                Korbel, zmarłych sąsiadów

    9.00  Za + Danutę Kocur, dwóch mężów

  11.00   Za + Emila Giera, rodziców i teściów

  16.00   Za + Ryszarda Mroncz, żonę Marię, Wilhelma Turek

Poniedziałek  24.02.2020                                                                        .

    7.00   1) Za + Jana Łukoszek w rocznicę śmierci

              2) Za + Marka Musioł od sąsiadów

Wtorek           25.02.2020                                                                           .

    7.00   1) Za + Łucję Machoczek od chrześniaczki Joasi

              2) Za + Marię Basztoń od sąsiadów z ul. Sportowej

            Środa             26.02.2020                                                Popielec

    7.00   Za + Adelajdę Adamczyk od sąsiadów z ul. Rybnickiej

  17.00   Za + Annę Cyran w rocznicę śmierci

  19.00   w pewnej intemcji

Czwartek        27.02.2020                                                                         .

    7.00   Za + siostrę Krystynę

  17.00   Za + Alojzego Merkel w pamiątkę urodzin,

                żonę Amalię w rocznicę śmierci

Piątek             28.02.2020                                                                           .

    7.00   Za + Wilhelma Turek w 20 rocznicę śmierci

  16.15   Droga Krzyżowa

  17.00   Za + Bogusława Strzelec

Sobota           29.02.2020                                                                           .

    7.00   Za + Aleksandra i Gertrudę Widera

  17.00   W intencji dzieci przyjmujących chrzest, rocznych dzieci

                ich rodziców i chrzestnych (Jagna Granieczny,

                Igor Kolano, Zuzanna Wiącek; roczek: Franciszek Dziuba,

                Szymon Marut)

Niedziela        01.03.2020                            I Niedziela Wielkiego Postu

    7.00   Za + Helenę, Wilhelma, Traudę i Eryka Szawerna,

                 Marię Dudzik

    9.00   Za + Stanisława Skupnika, rodziców Ryszarda i Łucję Skupnik

  11.00   Za + Henryka Czogała, syna Jerzego, rodziców, teściów,

                Emę Czogała

  15.15   Gorzkie Żale

  16.00   Za + Mariana Dziewior, rodziców i teściów

 

 

 

 


intencje mszalne VI Niedziela zwykła

Intencje  Mszy  Świętych

15 – 23.02.2020 ROKU

Sobota           15.02.2020                                                                                                   .

    7.00   Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej i świętej patronki

z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze w intencji

Magdaleny Bruździńskiej z okazji 70 –tych urodzin

9.00 pogrzeb Eryka Korbel 

  17.00   1) Za + Klarę i Wilhelma Szefer, Martę i Konrada Jochem, syna Jana

              2) Za + Łucję Machoczek w 30 –ty dzień po śmierci

Niedziela        16.02.2020                                             VI Niedziela zwykła

    7.00   Za + Henryka Sieroń w 4 rocznicę śmierci

    9.00   Za + Leokadię i Wincentego Jeszka

  11.00   Za + Augustyna Majer w 12 rocznicę śmierci

  16.00   Za + Anzelma Mrozek, Irenę i Zygfryda Michalskich

Poniedziałek  17.02.2020                                                                                        .

    7.00   1) Za + Bonifacego Wojaczek w rocznicę śmierci, żonę Helenę,

                Wincentego i Marię Mrozek, córkę Hildegardę, Krystiana Musiolik

              2) Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej

               z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze

               z okazji 70 –tych urodzin

Wtorek           18.02.2020                                                                                           .

    7.00   1) Za + Marka Musioł w 30 –ty dzień po śmierci

              2) Za + Łucję Machoczek od sąsiadów

            Środa             19.02.2020                                                                                              .

    7.00   Za + Anielę i Joachima Kaszta, rodziców

  17.00   Za + Jadwigę Bluszcz, męża Jerzego

Czwartek        20.02.2020                                                                                                .

    7.00   Za + Norberta Wieczorek, rodziców i teściów

  17.00   Za + Czesława Oleś w rocznicę śmierci i pamiątkę urodzin

Piątek             21.02.2020                                                                                                     .

    7.00   Za + Ryszarda Czogała, żonę Annę

  17.00   Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych

Sobota           22.02.2020                               Święto Katedry św. Piotra Apostoła

    7.00   Za + Tomasza Korbel w pamiątkę urodzin

  17.00   Za + Waldemara Jezusek w 13 rocznicę śmierci

Niedziela        23.02.2020                                                           VII Niedziela zwykła

    7.00   Za + Klarę i Ernesta Korbel, pokrewieństwo Guzy, Korbel,

zmarłych sąsiadów

    9.00   Za + Danutę Kocur, dwóch mężów

  11.00   Za + Emila Giera, rodziców i teściów

  16.00   Za + Ryszarda Mroncz, żonę Marię, Wilhelma Turek

 


intencje mszalne V Niedziela zwykła

Intencje  Mszy  Świętych

08 – 16.02.2020 ROKU

Sobota         08.02.2020                                                             .

    7.00   Za + Łucję Gomołka od sąsiadów

  17.00   Za + Elfrydę i Alfreda Donga

Niedziela        09.02.2020                     V Niedziela zwykła

    7.00   Za + Marcina Stania w pamiątkę urodzin

    9.00   Za + Romana Polnik w rocznicę śmierci

  11.00   Za + Adelajdę i Alojzego Kostka, córkę, syna, Emilię

i Augustyna Larysz

  16.00   Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej

i świętej patronki z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie

w intencji mamy Krystyny z okazji urodzin

Poniedziałek  10.02.2020                                 św. Scholastyki

    7.00   Za + Alfreda i Agnieszkę Merkel, syna Antoniego

Wtorek      11.02.2020                                                                         .

    7.00   W intencji chorych, cierpiących i osłabionych wiekiem parafian

            Środa  12.02.2020                                                                   .

    7.00   Za + Dorotę Cichos w rocznicę śmierci

  17.00   Za + Kazimierza Undziakiewicz w rocznicę śmierci

Czwartek        13.02.2020                                                                     .

    7.00   WOLNA INTENCJA

  17.00   Za + Eryka Bywalec w rocznicę śmierci, żonę Blankę

Piątek             14.02.2020                          Św. Cyryla i Metodego

    7.00   WOLNA INTENCJA

  17.00   Za + Otylię, Gertrudę i Teodora Pytlik, Marię i Jana Nowak

Sobota           15.02.2020                                                                             .

    7.00   Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej

i świętej patronki z podziękowaniem za odebrane łaski

i z prośbą o dalsze w intencji Magdaleny Bruździńskiej

z okazji 70 –tych urodzin

9.00 pogrzeb Eryka Korbel.

  17.00   1) Za + Klarę i Wilhelma Szefer, Martę i Konrada Jochem,

syna Jana

              2) Za + Łucję Machoczek w 30 –ty dzień po śmierci

Niedziela        16.02.2020                                  VI Niedziela zwykła

    7.00   Za + Henryka Sieroń w 4 rocznicę śmierci

    9.00   Za + Leokadię i Wincentego Jeszka

  11.00   Za + Augustyna Majer w 12 rocznicę śmierci

  16.00   Za + Anzelma Mrozek, Irenę i Zygfryda Michalskich


intencje mszalne Niedziela Ofiarowania Pańskiego

Intencje  Mszy  Świętych

01 – 09.02.2020 ROKU

Sobota           01.02.2020                                                                 .

    7.00   Za + Elżbietę Pierchała, męża Antoniego

  17.00   Za + Magdalenę Pytlik w rocznicę śmierci

Niedziela        02.02.2020   Święto Ofiarowania Pańskiego

    7.00   Za + Marię i Piotra Smoleń w rocznicę śmierci,

                 Annę i Teodora Marcalik

    9.00   Za + Henryka Zientek w rocznicę śmierci

  11.00   Za + Józefa Sługa, syna Piotra, wnuka Adriana,

                zmarłych z rodzin Sługa i Zaremba           

  16.00   Za + Jerzego Doleżych

Poniedziałek  03.02.2020                                            św. Błażeja

    7.00   1) Za + Jana Donga w I –szą rocznicę śmierci

              2) Za + Łucję Świdergoł od sąsiadów

     8.30  pogrzeb Adelhejda Adamczyk. (przed pogrzebem 

                Różaniec w kaplicy na cmentarzu)           

Wtorek           04.02.2020                                                                    .

    7.00   1) Za + Augustyna Mrozek w rocznicę śmierci

              2) Za + Zygmunta Śmieja w rocznicę śmierci

            Środa             05.02.2020                                       św. Agaty

    7.00   Za + Zofię i Wincentego Wojaczek

  17.00   Za + Jana i Dorotę Porwoł

I Czwartek      06.02.2020         św. Pawła Miki i Towarzyszy

    7.00  O zdrowie dla żony, mamy i babci

  17.00   Za + Zygfryda Głombica, zmarłych z pokrewieństwa

I Piątek           07.02.2020                                                             .

    7.00   WOLNA INTENCJA

  17.00   Za + Jerzego Kupka w 3 rocznicę śmierci,

               jego rodziców, siostrę Cecylię,

              Zofię i Emanuela Lepiarczyk, syna Jerzego

  18.00   W intencji młodzieży

I Sobota         08.02.2020                                                        .

    7.00   Za + Łucję Gomołka od sąsiadów

  17.00   Za + Elfrydę i Alfreda Donga

Niedziela        09.02.2020                 V Niedziela zwykła

    7.00   Za + Marcina Stania w pamiątkę urodzin

    9.00   Za + Romana Polnik w rocznicę śmierci

  11.00   Za + Adelajdę i Alojzego Kostka, córkę, syna,

               Emilię i Augustyna Larysz

  16.00   Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo

                 Matki Bożej i świętej patronki z prośbą

                   o błogosławieństwo i zdrowie w intencji

                   mamy Krystyny z okazji urodzin

 

 


intencje mszalne III Niedziela zwykła

 Niedziela - 26.01.2020 - III Niedziela zwykła

 

                7.00 - Za + Karola i Adelajdę Bugdol, Jana i Klarę Syrnik, synów Stanisława i Henryka
                9.00 - Za + ks. Eryka Grochlę w pamiątkę urodzin
                11.00 - Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej i świętego patrona

                z  podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze w intencji Adama

                z okazji 40 –tych urodzin 

              16.00 - Za + Wacława Pielas, żonę Zofię, zięcia Leona

 Poniedziałek - 27.01.2020.

            7.00 - Za + Jerzego Korbel w rocznicę śmierci, żonę Agnieszkę

 Wtorek - 28.01.2020 - Św. Tomasza z Akwinu

            7.00 1) Za + Wiesława Szymura od sąsiadów z ul. Wiejskiej
           2) za + Hanne Danch i Męża Gerarda

 Środa - 29.01.2020.

            7.00 - Za + Różę i Leona Mrozek
           17.00 - Za + Anielę Plisz od sąsiadów

 Czwartek - 30.01.2020.

            7.00 – za + Martę i Antoniego Toman, Syna Józefa i Matyldę Woźnica
           17.00 - Za + Stanisława i Norberta od wnuków

 Piątek - 31.01.2020 - Św. Jana Bosko

           7.00 - Za + Anielę i Teodora Kiecka, syna Henryka
           17.00 - Za + Longina Sobeczko w I –szą rocznicę śmierci

 Sobota - 01.02.2020.

           7.00 - Za + Elżbietę Pierchała, męża Antoniego
           17.00 - Za + Magdalenę Pytlik w rocznicę śmierci

 Niedziela - 02.02.2020 - Święto Ofiarowania Pańskiego         

           7.00 - Za + Marię i Piotra Smoleń w rocznicę śmierci, Annę i Teodora Marcalik
           9.00 - Za + Henryka Zientek w rocznicę śmierci
          11.00 - Za + Józefa Sługa, syna Piotra, wnuka Adriana, zmarłych z rodzin Sługa i Zaremba     
          16.00 - Za + Jerzego Doleżych


intencje mszalne Niedziela Chrztu Pańskiego

Intencje  Mszy  Świętych

11 – 19.01.2020 ROKU

 

Niedziela        12.01.2020             Święto Chrztu Pańskiego

    7.00   Za + Karola Mazurek, żonę Martę, syna Rudolfa

    9.00   W intencji Parafian

  11.00   1) Za + Marię i Karola Janyga

              2) W intencji rocznego dziecka Agaty Łuc (ks. J. Fronczek)

  14.30   Koncert Kolęd – chór Bel-Canto i zaproszeni Goście

  16.00   Za + Alojzego Abrachamczyk w rocznicę śmierci

Poniedziałek  13.01.2020                                                                .

    7.00   Za + Marię Grzenia od sąsiadów

Wtorek           14.01.2020                                                                  .

    7.00   Za + Andrzeja Dudek w pamiątkę 44  urodzin

Środa             15.01.2020                                                        .

  17.00   Za + Dorotę i Karola Niewrzoł, Jana Pendzich,

                Józefa Sowa i Marię Skrzypiec

Czwartek        16.01.2020                                                                 .

    7.00   Za + Łucję Gomołka w 30 –ty dzień po śmierci

Piątek             17.01.2020                                      św. Antoniego

  17.00   Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych

Sobota           18.01.2020                                                                    .

    7.00   Za + Marię Basztoń w 30 –ty dzień po śmierci

  17.00   Za + Pawła Mrozek w rocznicę śmierci, żonę Martę

Niedziela        19.01.2020                               II Niedziela zwykła

    7.00   Za + Edytę Pypeć w 8 rocznicę śmierci

    9.00   Za + Alojzego Mazurek w rocznicę śmierci

  11.00  Za + Marię Grzenia w pamiątkę urodzin     

  16.00   Za + Agnieszkę i Wilhelma Fukała w rocznicę śmierci

 

 

 


intencje mszalne II Niedziela po Bożym Narodzeniu

Intencje  Mszy  Świętych

04 – 12.01.2020 ROKU

I Sobota         04.01.2020                                                                                                               .

    7.00   WOLNA INTENCJA

  17.00   Za + Eugeniusza Buczek, rodziców, Emila i Małgorzatę Mazurek,

                syna Franciszka

Niedziela        05.01.2020                                     II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

    7.00   Za + Wiesława Szymura w 30 –ty dzień po śmierci

    9.00   Za + Henryka Czogała w pamiątkę urodzin, rodziców i teściów

  11.00   Za + Łucję Świdergoł w 30 –ty dzień po śmierci

  15.00   Koncert kolęd - Schola „Hosanna” z Niewiadomia 

  16.00   Za + Gertrudę Lepiarczyk w rocznicę śmierci, męża Fryderyka

Poniedziałek  06.01.2020                                     Uroczystość Objawienia Pańskiego

    7.00   Za + Alicję i Erwina Węgrzyk

    9.00   Za + Amalię Paulus w 9 rocznicę śmierci, męża Alojzego

  11.00   W intencji Parafian

  16.00   Za + Franciszka i Józefę Wieczorek

Wtorek           07.01.2020                                                                                                                 .

    7.00   WOLNE INTENCJE

Środa             08.01.2020                                                                                                                  .

    7.00   1) Za + Irenę i Kazimierza Białek, syna Jana

              2) Za + Stanisława Handerek i Edwarda Turek w rocznicę śmierci,

                   żonę Franciszkę, wnuka Dariusza

Czwartek        09.01.2020                                                                                                               .

    7.00   Za + Urszulę Wójcik od sąsiadów

  17.00   Za + Barbarę Salich, Cecylię i Józefa Burda, Marię i Wincentego Doleżych

Piątek             10.01.2020                                                                                                                  .

    7.00   WOLNA INTENCJA

  17.00   Za + Rainholda Sobeczko w pamiątkę urodzin i rocznicę śmierci

Sobota           11.01.2020                                                                                                                     .

    7.00   Za + Henryka Bugdol w rocznicę śmierci, żonę Krystynę

  17.00   Za + Hildegardę Nosiadek, rodziców i teściów

Niedziela        12.01.2020                                                                Święto Chrztu Pańskiego

    7.00   Za + Karola Mazurek, żonę Martę, syna Rudolfa

    9.00   W intencji Parafian

  11.00   1) Za + Marię i Karola Janyga

              2) W intencji rocznego dziecka Agaty Łuc (ks. Józef Fronczek)

   14.30 Koncert Kolęd Chór Bel Canto i zaproszeni Goście

  16.00   Za + Alojzego Abrachamczyk w rocznicę śmierci


intencje mszalne Niedziela Świętej Rodziny

Intencje  Mszy  Świętych

28.12.2019 Roku – 05.01.2020 ROKU

Sobota           28.12.2019                                                                              św. Młodzianków

    7.00   Za + Urszulę Wójcik w 30 –ty dzień po śmierci

    9.30   Msza św. w intencji Dzieci

  17.00   1) W intencji dzieci przyjmujących chrzest, ich rodziców i chrzestnych

              (Grzegorz Kuś, roczek: Maja Jezusek, Gustaw Grzesiak, Rafał Paszenda)

              2) Za + Marię Grzenia w 30 –ty dzień po śmierci

Niedziela        29.12.2019                                      św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

    7.00   Za + Martę i Karola Mazurek, syna Rudolfa

    9.00   Za + Annę Zawionka w 20 rocznicę śmierci, męża Zygfryda,

                syna Konrada

  11.00   Za + Gertrudę Bula w rocznicę śmierci       

  16.00   Za + Wilhelma Kufka w rocznicę śmierci

Poniedziałek  30.12.2019                                                                                                         .

    7.00   1) Za + Huberta Merkel w pamiątkę urodzin

              2) Za + Helenę Machnik w pamiątkę urodzin

Wtorek           31.12.2019                                                                               św. Sylwestra I

    7.00   Za + Jadwigę Czyszczoń w I –szą rocznicę śmierci

  16.00   Zakończenie roku - za Parafian

              Nabożeństwo dziękczynno – ekspiacyjne na zakończenie roku

            Środa             01.01.2020        Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

    7.00   Za + Adolfa, Jadwigę i Andrzeja Pytlik

    9.00   W intencji Parafian

  11.00   Za Dobrodziejów Sióstr Salwatorianek

  16.00   Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej i świętego

               patrona z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze

               w intencji Bronisława Pierchała z okazji 85 –tych urodzin

I Czwartek      02.01.2020          św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu

    7.00   1) Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej

                    z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze w intencji

                   Krystyny i Jana z okazji 50 –tej rocznicy ślubu

              2) O nowe powołania z naszej parafii

I Piątek           03.01.2020                                                                                                       .

    7.00   WOLNE INTENCJE

  18.00   W intencji Młodzieży

I Sobota         04.01.2020                                                                                                      .

    7.00   WOLNA INTENCJA

  17.00   Za + Eugeniusza Buczek, rodziców, Emila i Małgorzatę Mazurek,

                syna Franciszka

Niedziela        05.01.2020                        II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

    7.00   Za + Wiesława Szymura w 30 –ty dzień po śmierci

    9.00   Za + Henryka Czogała w pamiątkę urodzin, rodziców i teściów

  11.00   Za + Łucję Świdergoł w 30 –ty dzień po śmierci

  15.00   Koncert kolęd - Schola „Hosanna” z Niewiadomia 

  16.00   Za + Gertrudę Lepiarczyk w rocznicę śmierci, męża Fryderyka

             

 

 


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Gaszowicach, siedziba: 44-293 Gaszowice, Wiejska 18.